pregnant woman working
01.12.2023

Sygefravær hos gravide kan reduceres med mere omsorg

Fra 200 dage med sygefravær hos gravide medarbejdere til 0 dage. Det resultat nåede Dansk Sundhedssikring på bare to år ved at indføre endnu mere omsorg for gravide medarbejdere. En del af dette var omsorgssamtaler mellem de gravide medarbejdere og HR.

Mere omsorg og jævnlige samtaler med gravide medarbejdere hver måned med fokus på den gravides trivsel og arbejdsforhold kan være med til markant at nedsætte sygefravær under graviditet. Det viser et toårigt projekt, som HR-afdelingen i Dansk Sundhedssikring har udført for at nedsætte sygefraværet hos gravide medarbejdere.

”Gravide medarbejdere kan opleve store forandringer under deres graviditet, og det kan have betydning for, hvordan gravide oplever at kunne udføre deres arbejde. Derfor skal der tages specielle hensyn til dem og deres nye tilstand. Det kan foruden gladere medarbejdere også give mindre sygefravær under graviditet. Vi besluttede derfor at forsøge med et ret simpelt middel: At imødekomme og tilpasse arbejdet ud fra de gravide medarbejderes egne individuelle behov,” siger Karina Aabling, HR-chef i Dansk Sundhedssikring.

Dansk Sundhedssikring indførte bl.a. omsorgssamtaler mellem HR og alle gravide medarbejdere, så medarbejderne kunne fortælle, hvordan arbejde og graviditet bedst kunne forenes for dem.

Tilpassede arbejdet til gravide

HR-afdelingen havde dermed mulighed for at hjælpe medarbejderen med at få en arbejdssituation, som passede bedre til medarbejdernes nye tilstand.

”Med HR’s deltagelse i samtalerne kan vi møde de gravide med en større organisatorisk forståelse og anerkendelse af deres nye livssituation og i samarbejde med lederen hjælpe til, at arbejdet tilpasses medarbejderens nye situation. Det hjælper også lederen til at få en endnu bedre forståelse for og et endnu større fokus på den gravide medarbejder,” siger Karina Aabling.

På den måde har Dansk Sundhedssikring formået at nedsætte sygefraværet hos gravide medarbejdere fra 200 dage om året i 2020 til 0 dage om året i 2022.

Samtaler hjalp Benedicte Haag

En af dem, der oplevede samtalerne som en hjælp, var Benedicte Haag. Hendes job er at rådgive Dansk Sundhedssikrings kunder til bedre mental trivsel. Mens hun var gravid oplevede hun, at samtalerne med HR gav hende mulighed for løbende at mærke efter, hvor meget hun kunne arbejdsmæssigt, både når det gjaldt typen og mængden af opgaver.

Via samtalerne med HR fik hun sat ord på de løbende behov, der opstod under hendes graviditet. Hun fik hjælp til, hvordan de behov kunne understøttes for eksempel ved en højere grad af hjemmearbejde på de dage, hvor kroppen var ekstra træt.

”Var der dage, hvor graviditeten gjorde mig mere træt end andre, så var det en lettelse i højere grad at kunne udføre arbejdet hjemmefra. Det var også en ting, som gjorde, at jeg bedre kunne udføre mit arbejde under graviditeten,” siger Benedicte Haag.

Dansk Sundhedssikring fortsætter samtalerne og forventer, at det lave sygefravær for gravide vil fortsætte i 2023. Til sammenligning viser en undersøgelse finansieret af Danske Regioner, at gravide kvinder i perioden 2011 til 2017 havde et sygefravær på gennemsnitligt 13,5 procent, mens det gennemsnitlige sygefravær i hele befolkningen var 4,9 procent.