Kontakt først den afdeling, der behandlede din sag

Hvis du er uenig eller utilfreds med vores afgørelse, skal du kontakte den afdeling, der har behandlet sagen. 

Sagsoplysninger

Klagevejledning

Er du fortsat utilfreds efter din henvendelse til den afdeling, som har behandlet din sag, kan du rette henvendelse til vores klageansvarlige i vores Kvalitetsafdeling ved at bruge nedenstående klageformular for en revurdering af din sag. Den klageansvarlige behandler din klage med nye øjne og revurderer sagen uafhængigt og upartisk.

Vi behandler din klage hurtigst muligt og tilstræber at behandle den inden for 7 hverdage. Klagen skal indsendes hurtigst muligt og senest indenfor 6 måneder efter afgørelsen af din sag.

Bring din klage for andre instanser

Hvis du er utilfreds med den klageansvarligeenheds afgørelse, har du mulighed for en helt uvildig vurdering hos følgende instanser:

Ankenævnet for Forsikring

Østergade 18, 2. sal

1100 København K

Du kan klage via Ankenævnets hjemmeside www.ankeforsikring.dk. Det koster et gebyr på 200 kr. at klage til Ankenævnet, og klagen skal indsendes på et særligt klageskema, som du kan finde på deres hjemmeside. Her kan du i øvrigt finde flere oplysninger om dine klagemuligheder.

Domstolene

Du har altid mulighed for at få en sag prøvet ved de danske domstole, læs mere på www.domstol.dk.

Forsikringsoplysningen

Du har mulighed for at rette henvendelse til Forsikringsoplysningen for overordnet råd og vejledning.