Behandlingstid af faktura og refusions udbetalinger.

For udbetaling af fakturaer til behandler bestræber vi os på at få betalt inden 6 uger.

(Normalt har vi 4 ugers behandlingstid fra modtagelsen af fakturaen, dog kun ved korrekt udstedet faktura jf. vores fakturakrav og kundens betalingsgaranti)

 

Refusion skal ansøges via ”MitDSS”

For Refusion vil en forventet behandlingstid ligge på max. 3 uger (Normalt max. 2 uger).

Til dig som behandler

Vi arbejder sammen med en række forskellige sundhedsudbydere bl.a. vores søsterselskab PrimaCare, der administrerer og kvalitetssikrer et netværk af behandlere. Derudover samarbejder vi også med en række enkeltstående klinikker. 

Kendskab og kvalitetssikring er nøglen til et godt samarbejde og høj kundetilfredshed. Derfor gør vi meget for løbende at mødes med vores faste leverandører for at forventningsafstemme og sikre smidige sagsgange, god kommunikation og tilfredse kunder.

Vi giver også vores kunder mulighed for selv at vælge behandler via udstedt betalingsgaranti. Her kan kunden selv foretage udlæg til refusion, eller behandler kan fakturere os direkte.


Fakturering

Fakturakrav skal være opfyldt, før vi kan gennemføre betalingen.

Noter venligst betalingsgarantinummer på faktura ved fremsendelse.

Bemærk: Hvis du benytter en e-mailadresse til at fremsende dine regninger til os, skal du sikre, at du kan kommunikere sikkert med os og dermed overholder GDPR-reglerne.