Tekniske problemer med telefonsystemet

Vi oplever i øjeblikket sporadiske tekniske problemer med vores telefonsystem.

Man kan opleve at opkaldet ikke kan gennemføres, og må forsøge igen.

Vores leverandør arbejder på højtryk for at løse problemet.

Vi henviser derfor til I benytter MitDss, hvor det er muligt at oprette sager, downloade betalingsgarantier mm.

Finanstilsynet og anden regulering

Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S er registreret hos Finanstilsynet som et skadesforsikringsselskab.

Derudover er Dansk Sundhedssikring A/S også registreret som forsikringsformidler for AXA France Vie, Paris Trade and Companies, da en del af vores portefølje fortsat er forsikret gennem dem. Med tiden vil Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S overtage risikoen på alle vores kunder.

Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S er underlagt en række regler, som er pålagt finansielle virksomheder. Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S, skal leve op til disse regler, som blandt andet omfatter lov om finansiel virksomhed, lov om forsikringsformidling og ledelse og styring af forsikringsselskaber. Reglerne skal sikre, at Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S handler forsvarligt og har tilstrækkeligt kapital i forhold til at påtage sig forsikringsrisici.

Finanstilsynet fører tilsyn med, at finansielle virksomheder i Danmark lever op til den finansielle lovgivning. Det betyder at der også bliver ført tilsyn over Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S. Finanstilsynet besøger Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S og redegør for bemærkninger, som vil offentliggøres på Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S’ hjemmeside.

 

Forsikringsleverandører
Dansk Sundhedssikring er registreret i Finanstilsynets Forsikringsagentregister som agent for forsikringsselskabet AXA France Vie, Paris Trade and Companies.


AXA France Vie, Paris Trade and Companies
313 Terrasses De l’Arche
92727 Nanterre Cedex
Company no. 310 499 959

Whistleblowerordning

Dansk Sundhedssikrings Whistleblowerordning håndteres af en ekstern leverandør, som sikrer en anonym indberetning.