Tekniske problemer med telefonsystemet

Vi oplever i øjeblikket sporadiske tekniske problemer med vores telefonsystem.

Man kan opleve at opkaldet ikke kan gennemføres, og må forsøge igen.

Vores leverandør arbejder på højtryk for at løse problemet.

Vi henviser derfor til I benytter MitDss, hvor det er muligt at oprette sager, downloade betalingsgarantier mm.

Gebyrer og afgifter for private

Se gebyrer og afgifter for erhverv her

Som forsikringsselskab opkræver vi gebyrer, afgifter og bidrag på dine forsikringer.

Herunder får du en oversigt over de bidrag og afgifter, vi opkræver for staten, og de opkrævningsgebyrer vi som forsikringsselskab selv opkræver.

Lovbestemte afgifter og bidrag til staten

Afgiften fastsættes af staten som en procentsats af prisen på din skadeforsikring. Enkelte forsikringer er undtaget – det gælder arbejdsskadeforsikringer, bådforsikringer, transportforsikringer og lovpligtige motoransvarsforsikringer.

1,1 % af prisen på dine forsikringer årligt.

Vi opkræver bidraget ved hvert hovedforfald pr. police: 40kr.

Bidraget går til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, som sikrer forbrugere, hvis deres forsikringsselskab går konkurs

Opkrævningsgebyrer:

Opkrævningsgebyrer afhænger af den valgte betalingsmetode. Opkrævningsgebyret dækker dels omkostninger til Betalingsservice/Nets, dels omkostninger hos Dansk Sundhedssikring ved den valgte betalingsmetode.

Betaler du via Betalingsservice, er opkrævningsgebyret 10 kr. pr. betaling

Betaler du via opkrævning, er gebyret 50 kr. pr. betaling.

Rykkergebyr

Ved for sen betaling sender vi rykkerbrev og opkræver et gebyr på 100 kr. for hvert rykkerbrev til dækning af ekstra administrationsomkostninger.

Opsigelse og genoptagelse af forsikring:

Opsigelse ved fornyelsesdato er gratis – ellers er der et administrationsgebyr

Du kan opsige din forsikring gratis én gang om året en måned inden forsikringens fornyelse. Hvis fornyelsen af din forsikring f.eks. er 1. august, skal du opsige forsikringen senest 30. juni.

Resten af året kan du opsige din forsikring med løbende måned plus 1 måneds varsel mod at betale et administrationsgebyr. Det er som udgangspunkt på 75 kr. Har du haft forsikringen i mindre end et år, er gebyret større, se nedenfor.

Hvis du har fået slettet din forsikring, f.eks. på grund af manglende betaling, og både du og vi siden ønsker at genoptager forsikringen, opkræver vi et genoptagelsesgebyr.

 

Gebyr ved opsigelse af ny forsikring og genoptagelse af slettet forsikring

 

Hvis vi forhøjer vores gebyrer

Vi har ret til at forhøje eksisterende gebyrer eller indføre nye, f.eks. for at få dækket øgede omkostninger til serviceydelser som opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Vi forhøjer et eksisterende gebyr med en måneds varsel til den første i en måned. Vi indfører nye gebyrer med tre måneders varsel til den første i en måned, og vi varsler forhøjelser og nye gebyrer via vores hjemmeside.

Gebyrer og afgifter for erhverv

Som forsikringsselskab opkræver vi gebyrer, afgifter og bidrag på dine forsikringer.

Herunder får du en oversigt over de bidrag og afgifter, vi opkræver for staten, og de opkrævningsgebyrer vi som forsikringsselskab selv opkræver.

Lovbestemte afgifter og bidrag til staten

Afgiften fastsættes af staten som en procentsats af prisen på din skadeforsikring. Enkelte forsikringer er undtaget – det gælder arbejdsskadeforsikringer, bådforsikringer, transportforsikringer og lovpligtige motoransvarsforsikringer.

1,1 % af prisen på dine forsikringer årligt.

Vi opkræver bidraget ved hvert hovedforfald pr. police: 40kr.

Bidraget går til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, som sikrer forbrugere, hvis deres forsikringsselskab går konkurs

Opkrævningsgebyrer:

Som forsikringsselskab opkræver vi også en række opkrævningsgebyrer til at dække vores administrationsomkostninger i forbindelse med dine indbetalinger.

 

 

Hvis vi forhøjer vores gebyrer

Vi har ret til at forhøje eksisterende gebyrer eller indføre nye, fx for at få dækket øgede omkostninger til serviceydelser som opkrævninger, ekspeditioner og andre ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling. Vi forhøjer et eksisterende gebyr med en måneds varsel til den første i en måned. Vi indfører nye gebyrer med tre måneders varsel til den første i en måned, og vi varsler forhøjelser og nye gebyrer via vores hjemmeside.