Family
13.10.2022

Vi hjælper dig i mødet med sundhedssystemet

Når alvorlig sygdom rammer et medlem af familien, belaster det hverdagen – også i mødet med sundhedsvæsenet. Nu kan du få adgang til egen personlig kontaktsygeplejerske med Familie360.

Selvom Danmarks sundhedssektor er én af de bedste i verden, er der meget at holde styr på i mødet med sundhedssystemet, når alvorlig sygdom rammer familien. Derfor vil vi i Dansk Sundhedssikring nu til at aflaste familiers møde med det offentlige, når alvorlig sygdom rammer.

Med den helt nye forsikring Familie360 får hele familien adgang til sin helt egen kontaktsygeplejerske, der kan hjælpe alvorligt syge medlemmer i mødet med det offentlige sundhedsvæsen. Familie360 kan købes af alle også uden om en arbejdsgiver

 

Sygdom ændrer hverdagen

Mange familiers hverdag ændres markant, når et familiemedlem bliver alvorligt syg. Det kan være svært at forstå MR-skanningens resultater, blodprøvesvarene og sørge for transport af en ældre bedstemor eller aftale behandling hos læger og sygehuse. Mange føler desuden et behov for omsorgssamtaler med en sundhedsfaglig professionel gennem hele forløbet.

Med adgang til familiens helt egen personlige kontaktsygeplejeske sørger Dansk Sundhedssikring for, at sygdomsforløbet bliver så glat som muligt for den enkelte familie, hvis alvorlig sygdom rammer et medlem af familien.

 

Dækker også bedsteforældre

Familie360 dækker hele familien, hvis et medlem bliver ramt af 20 nærmere specificerede sygdomme. F.eks. vil bedsteforældre, forældre og børn i en familie kunne få hjælp og støtte af den samme personlige kontaktsygeplejerske gennem hele sygdomsforløbet.

Dansk Sundhedssikring er et forsikringsselskab, som alene sælger forsikringsprodukter inden for sundhedsområdet. Selskabets medarbejdere er derfor sygeplejersker, læger, fysioterapeuter og andet sundhedspersonale, der kender det offentlige system godt og indgående. De kan derfor holde familien i hånden i mødet med det offentlige sundhedssystem gennem hele sygdomsforløbet.  

 

Adgang til psykologsamtaler og socialrådgiver

Blandt andet kan en personlig kontaktsygeplejerske hjælpe med at bestille og holde styr på transportaftaler, behandlingsaftaler, henvisninger, fortolke prøvesvar og hjælpe familien med at forstå blodprøvesvar, lægesvar og tale med patienten og dennes familie om planlægning og valg af behandlingsforløb osv.

Dansk Sundhedssikring fører også dialogen for familien med kommuner, pensionsselskaber, og forsikringsselskaber om ulykkesforsikringer, sygedagpenge, erhvervsevnetabserstatninger og lignende. Familien får også omsorgsopkald til både syge og raske medlemmer af familie ved behov. Kontaktsygeplejersken kan også bistå det syge familiemedlem, når han eller hun udskrives eller indlægges.

Forsikringen dækker desuden psykologisk rådgivning om alvorlig sygdom og krise samt socialrådgiverbistand.  Den kan købes af alle, uanset om man har sundhedsforsikring gennem sit arbejde eller ej. Dette kan ske inde på Dansk Sundhedssikrings hjemmeside.