Hjælp til behandlere og erhvervskunder

For at vi kan gennemføre betaling er der nogle fakturakrav der skal være opfyldt. Se mere om kravene her.

Hvis du er oprettet som administrator, kan du kan se din virksomheds dækninger via Virksomhedsportalen.

Din virksomhed har desuden modtaget aftaler samt vilkår, som altid kan genbestilles.

Vi indestår med tilvalg D: Sundhedsordningen.

Forsikringen indeholder ikke begrænsninger for ansatte i fleks- eller skånejob.

Din nyansatte skal ikke aflevere helbredsoplysninger. Ved frivillige aftaler er der 6 mdr. karens for eksisterende lidelser. Dette gælder ikke på obligatoriske ordninger.

Vi skræddersyer gerne informationsmateriale. Kontakt vores Salgsteam på salg@ds-sundhed.dk og hør om jeres muligheder.

Den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Se vores Privatlivspolitik.

  • Din virksomhed har adgang til en sundhedsrapport ved over 100 ansatte
  • Din virksomhed har adgang til en skadesrapport ved over 25 ansatte
  • Din virksomhed kan til hver en tid få adgang til en kundetilfredshedsundersøgelse

Din virksomhed kan indhente en sundhedsrapport, hvis du har over 100 medarbejdere. Dette skyldes GDPR hensyn, da vi her kan vise forbrug på alder og køn, virksomhedens størrelse, geografi og branche. Når du modtager sundhedsrapporten, vil der medfølge anbefalinger ud fra dine ansattes brug af forsikringen.

Vi tilbyder en årlig skadesrapport med opgørelse af antal forsikrede personer, anmeldte skader og samlede skadesomkostninger med specifikation af skadestyper. Rapporten udfærdiges under hensyn til medarbejderens anonymitet. Hvis din virksomhed har over 25 ansatte indenfor det seneste år, tilbyder vi en skadesrapport.

Vi udarbejder løbende kundetilfredshedsundersøgelser, som afdækker kundernes opfattelse af vores ydelser på en række serviceparametre. Minimum fem af dine medarbejdere skal have besvaret tilfredshedsundersøgelsen, før det er muligt for os at yde denne service for din virksomhed.