Hjælp til behandlere og erhvervskunder

Hvordan indsender jeg en regning som behandler?

For at vi kan gennemføre betaling er der nogle fakturakrav der skal være opfyldt. Se mere om kravene her.

Hvordan kan jeg se min virksomheds dækninger?

Hvis du er oprettet som administrator, kan du kan se din virksomheds dækninger via Virksomhedsportalen.

Din virksomhed har desuden modtaget aftaler samt vilkår, som altid kan genbestilles.

Hvordan indestår DSS i forhold til overenskomst-omfattede timelønnede?

Vi indestår med tilvalg D: Sundhedsordningen.

Hvordan er min ansatte i flexjob dækket?

Forsikringen indeholder ikke begrænsninger for ansatte i fleks- eller skånejob.

Skal min nyansatte aflevere helbredsoplysninger, eller er der karens for tidligere lidelser?

Din nyansatte skal ikke aflevere helbredsoplysninger. Ved frivillige aftaler er der 6 mdr. karens for eksisterende lidelser. Dette gælder ikke på obligatoriske ordninger.

Hvordan får jeg mere information til min medarbejder?

Vi skræddersyer gerne informationsmateriale. Kontakt vores Salgsteam på salg@ds-sundhed.dk og hør om jeres muligheder.

Hvordan opbevarer i min medarbejders data?

Den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Se vores Privatlivspolitik.

Hvilke rapporter har min virksomhed adgang til?

  • Din virksomhed har adgang til en sundhedsrapport ved over 100 ansatte
  • Din virksomhed har adgang til en skadesrapport ved over 25 ansatte
  • Din virksomhed kan til hver en tid få adgang til en kundetilfredshedsundersøgelse

Hvordan indhenter jeg en sundhedsrapport?

Din virksomhed kan indhente en sundhedsrapport, hvis du har over 100 medarbejdere. Dette skyldes GDPR hensyn, da vi her kan vise forbrug på alder og køn, virksomhedens størrelse, geografi og branche. Når du modtager sundhedsrapporten, vil der medfølge anbefalinger ud fra dine ansattes brug af forsikringen.

Hvordan indhenter jeg en skadesrapport?

Vi tilbyder en årlig skadesrapport med opgørelse af antal forsikrede personer, anmeldte skader og samlede skadesomkostninger med specifikation af skadestyper. Rapporten udfærdiges under hensyn til medarbejderens anonymitet. Hvis din virksomhed har over 25 ansatte indenfor det seneste år, tilbyder vi en skadesrapport.

Hvordan indhenter jeg en kundetilfredshedsundersøgelse?

Vi udarbejder løbende kundetilfredshedsundersøgelser, som afdækker kundernes opfattelse af vores ydelser på en række serviceparametre. Minimum fem af dine medarbejdere skal have besvaret tilfredshedsundersøgelsen, før det er muligt for os at yde denne service for din virksomhed.