Tekniske problemer med telefonsystemet

Vi oplever i øjeblikket sporadiske tekniske problemer med vores telefonsystem.

Man kan opleve at opkaldet ikke kan gennemføres, og må forsøge igen.

Vores leverandør arbejder på højtryk for at løse problemet.

Vi henviser derfor til I benytter MitDss, hvor det er muligt at oprette sager, downloade betalingsgarantier mm.

Sundhedsforsikring Senior

Senior er skabt specielt til dig, der er ved at forlade arbejdsmarkedet eller allerede er gået på pension. Vi forstår, hvor vigtig din sundhed er, da du har udsigt til at nyde et rigt og givende seniorliv. Hos Dansk Sundhedssikring ønsker vi at hjælpe dig til det seniorliv, du drømmer om.

Med vores Sundhedsforsikring Senior tilbyder vi dig en omfattende dækning, der er skræddersyet til at hjælpe dig med at tage vare på din sundhed i dit seniorliv. Vi ønsker at sikre, at du får den nødvendige støtte og pleje for at opnå den bedst mulige livskvalitet. Din sundhed er vores prioritet, og vi er dedikerede til at være der for dig i alle aspekter af din seniorrejse.

Sådan hjælper vi

 • Forsikringen tilbyder telefonisk sygeplejerske, fysioterapeut og lægekonsultation til alle sundheds- og helbredsproblemer – også dem, der ikke kræver egentlig behandling, eller som ikke er omfattet af forsikringsdækningen.
 • Sundhedsteamets rådgivningslinjer sikrer dig adgang til rådgivning om bl.a. sundhed og helbred, trivselsproblemer, stress og stressforebyggelse, misbrugsproblemer, smerter og behandlingsforløb.
 • Vores sundhedsteam har indgående kendskab til såvel det offentlige som det private sundhedsvæsen.
 • Via vores unikke SundhedsNavigator- og tovholderkoncept tilbyder vi hjælp til at tilrettelægge og gennemføre forløbet af undersøgelser og behandlinger samt vejledning om det offentlige sundhedssystems behandlingstilbud – f.eks. patientrettigheder, klageprocedurer, erstatning, vejledning om ventetider, frit sygehusvalg samt udrednings- og behandlingsgarantier.
 • Vi hjælper også gerne med at gennemgå journaler fra hospitaler og læger.
 • Forsikringen dækker behandling med fysioterapi og kiropraktor ud fra en sundhedsfaglig vurdering (der skal være et sundhedsfagligt behov for at behandle).
 • Fysioterapi og kiropraktik dækkes med op til 10 behandlinger pr. kalenderår.
 • Behandlingen dækkes i vores kvalitetssikrede netværk eller hos en behandler efter eget valg.
 • Der dækkes GLA:D-træningsforløb ved diagnosticeret artrose i hofte eller knæ eller ved langvarige eller tilbagevendende rygsmerter.
 • Kroniske lidelser i bevægeapparatet opstået i forsikringstiden dækkes med fysioterapi og kiropraktik efter en karensperiode på 6 måneder.
 • Forsikringen dækker lægehenvist behandling af depression, stress, angst, tilpasnings- og belastningsreaktion hos en psykolog eller en psykoterapeut i vores kvalitetssikrede netværk.
 • I relevante tilfælde kan behandlingen foregå online/digitalt eller telefonisk.
 • Der dækkes det nødvendige antal behandlinger ud fra en faglig vurdering.
 • Forsikringen tilbyder personlig rådgivning og støtte til trivselsrelaterede problemer, der ikke kræver egentlig behandling.
 • Linjen håndteres af et internt rådgivningsteam, der alle har sundhedsfaglig baggrund.
 • Der rådgives om private trivselsproblemer, f.eks. arbejdslivet som senior, personlige kriser, seniorliv, pensionering, børn, samliv, skilsmisse, livsstil, helbred, sygdom og misbrug.
 • Forsikringen dækker lægehenviste konsultationer hos en psykiater til depression, stress, angst, tilpasnings- og belastningsreaktioner.
 • Der dækkes behandling hos en psykiater i vores kvalitetssikrede netværk eller hos en psykiater efter eget valg.

Forsikringen dækker akut krisehjælp ved erfarne krisepsykologer i vores netværk, hvis vi vurderer, at du har fået en akut psykisk krise af følgende årsager: 

 • Hvis du bliver udsat for en pludselig alvorlig hændelse/ulykke, hvor du har været i fare.
 • Hvis du bliver udsat for røveri, overfald, vold eller kidnapning. 
 • Brand, eksplosion eller indbrud i din private bolig eller egen virksomhed (skal være politianmeldt). 
 • Hvis du diagnosticeres med en livstruende sygdom. 
 • Dødsfald hos nærmeste pårørende. 
 • Hvis nærmeste pårørende diagnosticeres med en livstruende sygdom.
 • Hvis du overværer et familiemedlems eller en kollegas pludselige uventede død eller pludselige alvorlige hændelse/ulykke. 
 • Forsikringen dækker lægehenvist udredning til at kunne stille en diagnose, f.eks. MR-scanning.
 • Forsikringen dækker behandling/operation udført af en speciallæge på et hospital eller en klinik.
 • Undersøgelse eller behandling igangsættes inden for 15 hverdage i det offentlige eller i det private sundhedsvæsen.
 • Forsikringen dækker udredning af allergi.
 • Forsikringen dækker i relevante tilfælde speciallægeordineret udredning for knogleskørhed samt en eventuel injektion med biologisk lægemiddel.
 • Forsikringen dækker efterkontrol efter en operation dækket af forsikringen på et hospital eller en klinik op til 24 måneder.
 • Efterkontrol skal være ordineret af en relevant speciallæge.
 • Forsikringen dækker ambulant genoptræning hos fysioterapeut og kiropraktor i forlængelse af en dækningsberettiget operation i bevægeapparatet.
 • Genoptræning dækkes i vores kvalitetssikrede netværk eller hos en behandler efter eget valg.
 • Der dækkes det nødvendige antal behandlinger ud fra en faglig vurdering.
 • Genoptræning skal være ordineret af relevant speciallæge.
 • Forsikringen dækker udgifter til midlertidig hjælp i hjemmet i forlængelse af en operation dækket af forsikringen.
 • Der dækkes hjælp til rengøring, indkøb, personlig hygiejne samt på- og afklædning i op til 6 måneder efter udskrivelsesdatoen.
 • Forsikringen dækker udgifter til personlige hjælpemidler i forbindelse med en dækningsberettiget operation.
 • Forsikringen dækker en uvildig konsultation hos en speciallæge, hvis du har en livstruende eller særligt alvorlig sygdom eller skade, eller hvis du står over for valget om at modtage særligt risikofyldt behandling, som kan være livstruende eller give varige mén.
 • Forsikringen dækker kroniske sygdomme opstået i forsikringstiden i op til 6 måneder fra diagnosetidspunktet, hvis vi vurderer, at behandling kan føre til væsentlig og varig bedring af tilstanden.
 • Kroniske lidelser i bevægeapparatet opstået i forsikringstiden dækkes med fysioterapi og kiropraktik efter en karensperiode på 6 måneder.
 • Forsikringen dækker følgesygdomme, som opstår i forsikringstiden som en direkte følge af en kronisk sygdom i op til 6 måneder fra diagnosetidspunktet, hvis vi vurderer, at behandling vil medføre en væsentlig og varig bedring af tilstanden.
 • Forsikringen dækker liggende sygetransport mellem hjemmet og behandlingsstedet, hvis du ikke kan transporteres i bil eller tage offentlige transportmidler.
 • Forsikringen dækker transportudgifter til en medicinsk ledsager, hvis vi vurderer, at din helbredstilstand kræver, at der er en ledsager med.
 • Forsikringen dækker transportudgifter i Danmark mellem hjemmet og behandlingsstedet i forbindelse med speciallægehjælp på hospital eller klinik, hvis vi henviser dig til et behandlingssted mere end 75 km fra din bopæl.
 • Forsikringen dækker privat lægevagt til den samlede husstand, dvs. den forsikrede, ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn under 24 år.
 • Lægevagten er et supplement til praktiserende læge og tilbyder hurtig adgang til mail- og videokonsultationer med en privat lægevagt – også uden for almindelig åbningstid.
 • Lægevagten kan svare på spørgsmål om sygdom og sygdomssymptomer, der ikke kræver fysisk undersøgelse.
 • Lægevagten kan udskrive og forny de fleste recepter, vejlede om håndkøbsmedicin og henvise til regionale offentlige sygehuse.

For overblik over de fulde bestemmelser og begrænsninger henviser vi til forsikringsbetingelserne, som du også finder her på hjemmesiden.

 • Akut behandling af kroniske lidelser diagnosticeret før forsikringens ikrafttræden
 • Medfødte lidelser
 • Kosmetiske problematikker
 • Kroniske hudsygdomme
 • Forebyggende undersøgelse og behandling
 • Fedmeoperationer
 • Kønssygdomme, prævention og behandling af barnløshed
 • Nedsat syn og nedsat hørelse (grå stær diagnosticeret i forsikringstiden dækkes i op til 6 måneder)
 • Hjerte-kar-lidelser
 • Søvnproblemer
 • Behandling af fobier, spiseforstyrrelser, ADHD, ADD og autismespekrumforstyrrelser
 • Behandling og udredning af demens
 • Parterapi
 • Omkostninger til praktiserende læge
 • Følger efter professionel sport
 • Skader efter epidemier og pandemier
 • Konsultationer ved neuropsykolog.

Priser

Sundhedsforsikring Senior Årlig pris per person
Hovedforsikrede 3.895 kr.
   

 

Prisen er inkl. lovpligtig skadesforsikringsafgift på 1.1 % af prisen.
Derudover tillægges et lovpligtigt bidrag til Garantifonden på 40 kr.

Hvem kan blive forsikret?

Sundhedsforsikring Senior kan tidligst indtegnes, når man er fyldt 60 år - og senest to år efter udtræden af arbejdsmarkedet.

Vil du høre mere om vores forsikringer?

Bliv ringet op og få et tilbud

Bliv ringet op af en af vores dygtige forsikringsrådgivere og få et tilbud.

Vi ringer dig op inden for et par timer på hverdage i tidsrummet 9-16.

Når du skal bruge din sundhedsforsikring

Vi anbefaler at du anmelder din skade online, hvilket du kan gøre 24/7 på Mit DSS. Du kan også kontakte os telefonisk, åbningstider finder du nederst på siden. Anmeldte skader behandles hurtigt og i de fleste tilfælde fra dag til dag.