Finanstilsynets redegørelser

SELSKABETS KOMMENTARER TIL REDEGØRELSE VEDR. ORDINÆR INSPEKTION:

15. november 2022: Finanstilsynet foretog ordinær inspektion i Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S (DSS).

På baggrund af den gennemførte inspektion har DSS fået påbud.
Finanstilsynet har i forbindelse med inspektionen haft fokus på:

- Ledelsessystemet
- Kontrolsystemet
- Outsourcing
- Investeringsområdet
- Forsikringsområdet
- Solvens- og kapitalforhold

DSS vil efterleve Finanstilsynets redegørelse og retter op på forholdene. Langt de fleste forhold er allerede rettet til.

Bestyrelsen og direktionen i DSS takker Finanstilsynet får den konstruktive og gode dialog igennem inspektionen.

Som pålagt udarbejder DSS dokumentation for efterlevelse af Finanstilsynets påbud.SELSKABETS KOMMENTARER TIL REDEGØRELSE VEDR. PÅTALE:

3. oktober 2022: Dansk Sundhedssikring modtager påtale fra Finanstilsynet

Dansk Sundhedssikring har indtil den 23. maj 2022 haft et vilkår i forsikringsbetingelserne, der indeholdt en undtagelse for dækning ved operation af delte mavemuskler. Finanstilsynet har givet Dansk Sundhedssikring en påtale for overtrædelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med forsikring, pension og lignende finansielle ydelser, da vilkåret på grund af kønsskæv effekt har været udtryk for indirekte diskrimination på grund af køn.

Det er vigtigt for os at leve op til lovgivningen og vi fjernede straks undtagelsen fra vilkårene. Vi opfordrer kunder, der har fået afslag på dækning af operation for delte mavemuskler, til at kontakte os, så vi kan revurdere sagen. Vi beklager de gener, som det har medført for vores kunder.