Din alder afgør, hvornår du kan blive forsikret

Forsikringen Alvorlig Sygdom kan kun indtegnes frem til og med, at man er fyldt 64 år. 

Når forsikringen er indtegnet inden man er fyldt 65, kan man være forsikret frem til man fylder 85 år. Herefter udtræder man automatisk fra forsikringen.