21-06-2022

Dansk Sundhedssikring støtter op om Heltecamp for syge børn og deres familier

Vi er stolte af vores sundhedsfaglige DNA og alle de mange medarbejdere fra vores organisation, der dagligt sætter deres sundhedsfaglige baggrund i spil i samarbejde med vores mange kunder.

I uge 26 har vi mulighed for at anvende vores sundhedsfaglige DNA på en ny måde. En række af vores sygeplejersker har heldigvis sagt ja til at stille op og hjælpe med afviklingen af Heltecamps, der er et vigtigt initiativ igangsat af Børneulykkesfonden.

Starten af skolernes sommerferie markerer et tidspunkt, hvor en lang række børn og unge deltager i forskellige fodboldskoler, spejderlejr og mange andre former for sommertilbud. Heltecamps er et initiativ, hvor sygdomsramte børn og deres familier får mulighed for at være del af en sommerferieaktivitet og et unikt fællesskab med andre børn og familier – i lighed med deres øvrige kammerater.

Hvert sjette barn i aldersgruppen 5-17 år lider af en kronisk eller langvarig sygdom. Børnene må tit indstille sig på et liv, hvor medicin og hospitalsophold styrer hverdagen. Leg, skole og et ”almindeligt” børneliv bliver dermed sat på hold. Deltagelse i fysiske aktiviteter med andre børn giver selvværd og selvtillid og kan danne grobund for nye sociale relationer. Heltecamps lader sygdommen træde i baggrunden for en stund og fokuserer på alt det, som børnene rent faktisk kan ved at fylde dem med nye oplevelser samt glæden ved at bevæge sig og komme ud i naturen.

Da vi fik henvendelsen fra generalsekretær Henriette Madsen fra Børneulykkesfonden om muligheden for at bidrage med sundhedsfaglighed under afviklingen af Heltecamps, lavede vi en lille ”meningsmåling” internt, og der var heldigvis stor opbakning fra vores medarbejdere i forhold til at hjælpe med at skabe tryghed for børnene og deres familier under afviklingen af Heltecamps. Derfor synes vi, at det var en god mulighed for dels at støtte et rigtigt vigtigt initiativ og dels give nogle af vores medarbejdere mulighed for at sætte deres sundhedsfaglighed i spil i en helt anden kontekst, end den dagligdag vi har på kontoret, når vi hjælper vores mange kunder, siger Claus Brink, COO i Dansk Sundhedssikring.

Mange af vores sygeplejersker har lyst til at bidrage med opgaven, og som begrundelse for at være en del af Heltecamps siger sygeplejerske Line blandt andet: Jeg har qua mit tidligere arbejde som sygeplejerske på Børne & Ungeafdeling haft flere forløb med børn med kroniske lidelser, som hver evigt eneste dag skal forholde sig til deres sygdom. Jeg er derfor stolt over at være en del af en virksomhed som støtter op om Heltecamps og giver syge børn og deres forældre mulighed for at have nogle timer hvor fokus er på leg, bevægelse og venskaber, frem for på sygdom.

Sygeplejerskerne Marianne og Rikke supplerer: Heltecamps er en fantastisk mulighed for at møde de syge børn og forældre omkring en meningsfuld og sjov sommeraktivitet. Forhåbentlig bliver det oplevelsesrigt med masser af sjov, grin og sprudlende livskvalitet. Vi glæder os til at bidrage med at facilitere den bedste Heltecamp for børn og forældre, så de syge superhelte får en fantastisk oplevelse og minder for livet – på lige fod med alle andre unge.

Rikke understreger afslutningsvist: At Dansk Sundhedssikring er en virksomhed der støtter op om Heltecamps og har besluttet at ”låne” os ud, synes jeg bare er helt fantastisk!

Heltecamps afholdes i Lyngby og Odense, og du kan læse mere om Heltecamps her: www.heltecamps.dk