Hjælp til køb og opsigelse af forsikring

Hvordan køber jeg en forsikring?

Som privatkunde, kan du købe online og undgå ventetid på telefonen.

Vores Kunde- og Mæglerteam svarer på spørgsmål omkring køb af forsikring alle hverdage kl. 9-16 på 70206121 eller via e-mailadressen sundhedsforsikring@ds-sundhed.dk.

Virksomheder kan kontakte vores Salgsteam på e-mailadressen salg@ds-sundhed.dk.

Hvordan opsiger jeg min forsikring?

Forsikringen kan opsiges med en måneds varsel til udløbet af en måned og skal ske skriftligt til os. Det kan du gøre ved at sende en mail til sundhedsforsikring@ds-sundhed.dk.

Kan jeg fortryde mit køb af forsikring?

Du har altid 14 dages fortrydelsesret, når du køber en forsikring hos os.

Hvor finder jeg min police?

Du kan finde din police og  forsikringsbetingelser ved at logge ind på Brugerportalen . Her kan du se en fuld oversigt over dine dækninger.

Alternativt kan en samlet oversigt findes her.

Hvordan kan jeg se min virksomheds dækninger?

Hvis du er oprettet som administrator, kan du kan se din virksomheds dækninger via Virksomhedsportalen.

Din virksomhed har desuden modtaget aftaler samt vilkår, som altid kan genbestilles.

Hvordan medforsikrer jeg min familie ?

Du kan forsikre din familie (ægtefælle, samlever og eller børn) ved at logge ind på Brugerportalen og tilmelde dem under menupunktet ' Familieoversigt' og derefter ' Tilføj nyt familiemedlem'.

Forefindes denne mulighed ikke hos dig, eller har du yderligere spørgsmål til tilmelding af familie kan du kontakte vores Kunde- og Mæglerteam på 70206121 eller via e-mailadressen sundhedsforsikring@ds-sundhed.dk.

Prisen for at medforsikre familie kan ses her for privatkunder.

 

Er du tilknyttet en forsikring via dit arbejde kan prisen afhænge af den enkelte virksomhedsaftale du er tilknyttet. 

Hvor lang tid er mit barn dækket af forsikringen?

Medforsikrede børn er dækket indtil den dag, hvor de fylder 21 år, eller 24 år – afhængigt af den gældende aftale.

Herefter er det muligt at tegne en ungdomsforsikring, som dækker indtil den dag, hvor forsikrede fylder 27 år.

Du kan få mere information ved at kontakte Kunde- og Mæglerteamet på 70206121 eller via e-mailadressen sundhedsforsikring@ds-sundhed.dk.

Jeg har skiftet job, hvad gør jeg?

Fratræder du din stilling, tilbyder vi at du kan købe en privatforsikring i stedet.

Som privatkunde, kan du købe online og undgå ventetid på telefonen.

Vores Kunde- og Mæglerteam svarer på spørgsmål omkring køb af forsikring alle hverdage kl. 9-16 på 70206121 eller via e-mailadressen sundhedsforsikring@ds-sundhed.dk.

Jeg er i fleksjob, hvordan er jeg dækket?

Forsikringen indeholder ikke begrænsninger for ansatte i fleks- eller skånejob.

Jeg er gået på pension, hvad gør jeg?

Fratræder du din stilling, tilbyder vi at du kan købe en privatforsikring, på de altid gældende vilkår og priser for private kunder og uden øvre aldersgrænse. Vores Senior produkt kan tidligst indtegnes, når man er fyldt 60 år - og senest to år efter udtræden af arbejdsmarkedet.

Som privatkunde, kan du købe online og undgå ventetid på telefonen.

Vores Kunde- og Mæglerteam svarer på spørgsmål omkring køb af forsikring alle hverdage kl. 9-16 på 70206121 eller via e-mailadressen sundhedsforsikring@ds-sundhed.dk.

Hvorfor har jeg fået en rykker?

Hvis vi har sendt dig en rykker, kan det være fordi, at du ikke har betalt dine forsikringer til tiden, eller at du evt. har skiftet bank.

Ved manglende betaling af forsikringspræmien kan vi opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en måned.

Du kan kontakte kundeteamet på 70206121 eller via e-mailadressen sundhedsforsikring@ds-sundhed.dk.