Hjælp til køb og opsigelse af forsikring

Som privatkunde, kan du købe online og undgå ventetid på telefonen.

Vores Kunde- og Mæglerteam svarer på spørgsmål omkring køb af forsikring alle hverdage kl. 9-16 på +45 72 60 61 21 eller via e-mailadressen sundhedsforsikring@ds-sundhed.dk.

Virksomheder kan kontakte vores Salgsteam på e-mailadressen salg@ds-sundhed.dk.

 

Forsikringen kan opsiges med en måneds varsel til udløbet af en måned og skal ske skriftligt til os. Det kan du gøre ved at sende en mail til sundhedsforsikring@ds-sundhed.dk.

Du har altid 14 dages fortrydelsesret, når du køber en forsikring hos os.

Du kan finde din police og  forsikringsbetingelser ved at logge ind på Brugerportalen . Her kan du se en fuld oversigt over dine dækninger.

Alternativt kan en samlet oversigt findes her.

Hvis du er oprettet som administrator, kan du kan se din virksomheds dækninger via Virksomhedsportalen.

Din virksomhed har desuden modtaget aftaler samt vilkår, som altid kan genbestilles.

Du kan forsikre din familie (ægtefælle, samlever og eller børn) ved at logge ind på Brugerportalen og tilmelde dem under menupunktet ' Familieoversigt' og derefter ' Tilføj nyt familiemedlem'.

Forefindes denne mulighed ikke hos dig, eller har du yderligere spørgsmål til tilmelding af familie kan du kontakte vores Kunde- og Mæglerteam på +45 70 20 61 21 eller via e-mailadressen sundhedsforsikring@ds-sundhed.dk.

Prisen for at medforsikre familie kan ses her for privatkunder.

 

Er du tilknyttet en forsikring via dit arbejde kan prisen afhænge af den enkelte virksomhedsaftale du er tilknyttet. 

Medforsikrede børn er dækket indtil den dag, hvor de fylder 21 år, eller 24 år – afhængigt af den gældende aftale.

Herefter er det muligt at tegne en ungdomsforsikring, som dækker indtil den dag, hvor forsikrede fylder 27 år.

Du kan få mere information ved at kontakte Kunde- og Mæglerteamet på +45 70 20 61 21 eller via e-mailadressen sundhedsforsikring@ds-sundhed.dk.

Fratræder du din stilling, tilbyder vi at du kan købe en privatforsikring i stedet.

Som privatkunde, kan du købe online og undgå ventetid på telefonen.

Vores Kunde- og Mæglerteam svarer på spørgsmål omkring køb af forsikring alle hverdage kl. 9-16 på +45 72 60 61 21 eller via e-mailadressen sundhedsforsikring@ds-sundhed.dk.

 

Forsikringen indeholder ikke begrænsninger for ansatte i fleks- eller skånejob.

Fratræder du din stilling, tilbyder vi at du kan købe en privatforsikring, på de altid gældende vilkår og priser for private kunder og uden øvre aldersgrænse. Vores Senior produkt kan tidligst indtegnes, når man er fyldt 60 år - og senest to år efter udtræden af arbejdsmarkedet.

Som privatkunde, kan du købe online og undgå ventetid på telefonen.

Vores Kunde- og Mæglerteam svarer på spørgsmål omkring køb af forsikring alle hverdage kl. 9-16 på +45 72 60 61 21 eller via e-mailadressen sundhedsforsikring@ds-sundhed.dk.

 

Hvis vi har sendt dig en rykker, kan det være fordi, at du ikke har betalt dine forsikringer til tiden, eller at du evt. har skiftet bank.

Ved manglende betaling af forsikringspræmien kan vi opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en måned.

Du kan kontakte kundeteamet på +45 70 20 61 21 eller via e-mailadressen sundhedsforsikring@ds-sundhed.dk.