Køb og opsigelse af forsikring

Som privatkunde, kan du købe online og undgå ventetid på telefonen.

Vores Kunde- og Mæglerteam svarer på spørgsmål omkring køb af forsikring alle hverdage kl. 9-16 på +45 70 20 61 21 eller via e-mailadressen sundhedsforsikring@ds-sundhed.dk.

Virksomheder kan kontakte vores Salgsteam på e-mailadressen salg@ds-sundhed.dk.

Forsikringen kan opsiges med en måneds varsel til udløbet af en måned og skal ske skriftligt til os. Det kan du gøre ved at sende en mail til sundhedsforsikring@ds-sundhed.dk.

Du har altid 14 dages fortrydelsesret, når du køber en forsikring hos os.

Du kan finde dine forsikringsbetingelser ved at logge ind på Mit DSS. Her kan du se en fuld oversigt over dine dækninger og forsikringsbetingelser.

Alternativt kan en samlet oversigt findes her.

Hvis du er oprettet som administrator, kan du kan se din virksomheds dækninger via Virksomhedsportalen.

Din virksomhed har desuden modtaget aftaler samt vilkår, som altid kan genbestilles.

Du kan forsikre din familie (ægtefælle/samlever/børn) ved at logge ind på Mit DSS og tilmelde dem under menupunktet ' Familieoversigt' og derefter ' Tilføj nyt familiemedlem'.

Ved spørgsmål til tilmelding af familie kan du kontakte vores Kunde- og Mæglerteam på +45 70 20 61 21 eller via e-mailadressen sundhedsforsikring@ds-sundhed.dk.

Prisen for at medforsikre familie afhænger af den enkelte virksomhedsaftale.

Medforsikrede børn er dækket indtil den dag, hvor de fylder 21 år, eller 24 år – afhængigt af den gældende aftale. Herefter er det muligt at tegne en ungdomsforsikring, som dækker indtil den dag, hvor forsikrede fylder 27 år. Du kan få mere information om vores ungdomsforsikring ved at kontakte Kunde- og Mæglerteamet på +45 70 20 61 21 eller via e-mailadressen sundhedsforsikring@ds-sundhed.dk.

Fratræder du din stilling, har du mulighed for at videreføre din forsikring på de altid gældende vilkår og priser for private kunder.

Hvis du ønsker at videreføre din forsikring, kan du udfylde vores onlineformular eller kontakte vores Kunde- og Mæglerteam på +45 70 20 61 21 eller via e-mailadressen sundhedsforsikring@ds-sundhed.dk.

Du har også mulighed for at videreføre medforsikret familie, som ligeledes vil være omfattet af vilkår for privatforsikrede.

Såfremt videreførelse sker inden for 3 måneder efter udløb af den hidtidige forsikring, kan videreførelsen ske uden karens for eksisterende lidelser. Ved videreførsel efter 3 måneder er der 6 måneders karens for eksisterende lidelse.

Er du ansat i fleks- eller skånejob, er du også dækket. Dog ikke i forhold til de lidelser, der er årsagen til, at du er i fleks- eller skånejob. Vi tilbyder altid rådgivning, også hvis det vedrører lidelser/skader, som ikke er dækket af forsikringen.

Fratræder du din stilling, har du mulighed for at videreføre din forsikring på de altid gældende vilkår og priser for private kunder og uden øvre aldersgrænse. Vores Senior produkt kan tidligst indtegnes, når man er fyldt 60 år - og senest to år efter udtræden af arbejdsmarkedet.

Hvis du ønsker at videreføre din forsikring, kan du gøre det via Mit DSS eller kontakte vores Kunde- og Mæglerteam på +45 70 20 61 21 eller via e-mailadressen sundhedsforsikring@ds-sundhed.dk. Du har også mulighed for at videreføre medforsikret familie, som ligeledes vil være omfattet af vilkår for privatforsikrede.

Såfremt videreførelse sker inden for 3 måneder efter udløb af den hidtidige forsikring, kan videreførelsen ske uden karens for eksisterende lidelser. Ved videreførsel efter 3 måneder er der 6 måneders karens for eksisterende lidelser.

Hvis vi har sendt dig en rykker, kan det være fordi, at du ikke har betalt dine forsikringer til tiden, eller at du har skiftet bank eller lignende. Ved manglende betaling af forsikringspræmien kan vi opsige forsikringen med 30 dages varsel til udløbet af en måned.

Du kan kontakte os på +45 70 20 61 21 eller via e-mailadressen sundhedsforsikring@ds-sundhed.dk.