Du kan finde en beskrivelse af dine forsikringsdækninger ved at logge ind på Mit DS-Sundhed. De samlede forsikringsbetingelser kan du finde her. Hvis du har spørgsmål til dine dækninger, kan du kontakte Sundhedsteamet på +45 70 20 61 21.

Din sundhedsforskning dækker behandling af en række sygdomme, lidelser og skader. Du kan få mere information ved at læse de gældende forsikringsbetingelser her eller kontakte vores Sundhedsteam på +45 70 20 61 21.

Forsikringen dækker en lang række behandlinger, som er godkendt og anvendt i det offentlige sundhedsvæsen.

Du kan læse mere om, hvad forsikringen dækker i dine forsikringsbetingelser.

Eksempler på, hvad forsikringen ikke dækker:

  • Kosmetiske behandlinger, hængende øjenlåg og fedmeoperationer
  • Akut behandling, f.eks vagtlæge, skadestue, blodprop, iskæmisk hjertesygdom og anden sygdom, som kræver hurtig assistance
  • Kønssygdomme, prævention, behandling af barnløshed
  • Medfødte lidelser
  • Vaccinationer og helbredsundersøgelser
  • Briller, kontaktlinser, høreapparater, høre- og synsprøver og tandbehandling
  • Alternativ og eksperimentel behandling
  • Kroniske/varige sygdomme, som er opstået før du fik forsikring hos os

Se mere i dine vilkår på Mit DS-Sundhed.

Vi iværksætter behandling, undersøgelse, skanning eller lignende inden for 10 hverdage i offentligt eller privat regi.

Vi anbefaler altid, at du starter med at gå til din egen læge for at få vurderet dit behandlingsbehov. Din læge vil typisk udstede en henvisning til behandling. Derefter anmelder du skaden ved at kontakte vores Sundhedsteam på +45 70 20 61 21. Du kan også nemt og hurtigt anmelde skaden online via Mit DS-Sundhed. Husk at vedhæfte din henvisning.

Hvis vi godkender din behandling, vil vi normalt anbefale dig at vælge en behandler i vores kvalitetssikrede behandlernetværk.

Ved psykolog- og fysioterapibehandling vil du blive kontaktet af en visitator fra vores netværk inden for 24 timer, hvor der aftales en tid hos den behandler, som kan imødekomme dit behandlingsbehov.

Ved kiropraktorbehandling vil sygeplejersken hjælpe dig med at finde en klinik i vores kvalitetssikrede netværk, og du vil få tilsendt kontaktoplysninger på den klinik, som du kan kontakte.

Du skal ikke selv lægge ud for behandling, når du benytter vores behandlernetværk. Afregningen sker direkte mellem behandleren og os.

Vi anbefaler altid behandling i vores kvalitetssikrede netværk. På en række behandlingsformer vil du dog have mulighed for selv at vælge en behandler uden for vores netværk.

Vi iværksætter behandling, undersøgelse, skanning eller lignende inden for 10 hverdage i offentligt eller privat regi.

Hvis vi henviser dig til behandling på privathospital eller klinik, vil vi henvise dig til en relevant behandler i vores behandlernetværk.

Bemærk, at forsikringen kun dækker udgifter til behandling, som på forhånd er godkendt af os. Du kan derfor først starte på behandlingen, når du har fået godkendt din skadesanmeldelse.

Du kan udfylde din skadesanmeldelse via din profil på Mit DS-Sundhed eller kontakte vores Sundhedsteam på +45 70 20 61 21  i hverdage kl. 9-17 og i weekender kl. 9-12.

Vi visiterer til relevant behandling i offentligt eller privat regi.

Hvis din behandling skal varetages på et privathospital eller -klinik, har vi et landsdækkende samarbejde, som vores Sundhedsteam vil benytte, når de henviser dig til rette behandlingssted.

For at sikre dig høj faglighed og ekspertise gennem hele behandlingsforløbet kvalitetssikrer vi løbende vores samarbejdspartnere ud fra en række kriterier. Vi har et landsdækkende netværkssamarbejde inden for kiropraktor-, fysioterapi- og psykologbehandling.

Ved psykolog- og fysioterapibehandling vil du blive kontaktet af en visitator fra vores netværk inden for 24 timer, hvor der aftales tid hos den behandler, som kan imødekomme dit behandlingsbehov.

Ved kiropraktorbehandling vil sygeplejersken hjælpe dig med at finde en klinik i vores kvalitetssikrede netværk, og du vil få tilsendt kontaktoplysninger på den klinik, som du skal kontakte.

Du skal ikke selv lægge ud for behandling, når du benytter vores behandlernetværk. Afregningen sker direkte mellem behandleren og os.

Forsikringen dækker undersøgelse og behandling i Danmark. Forsikringen dækker derfor ikke undersøgelse, behandling, akutte skader eller akut psykologbehandling i udlandet. Har du brug for behandling ved hjemkomst, vil det være dækket ud fra de normale rammer for forsikringen. Vi tilbyder altid rådgivning på alle sager, også når du er på ferie i udlandet.