Danmarks foretrukne sundhedsforsikring

Med vores sundhedsforsikring er du godt dækket ind. Over 90 sundhedsfaglige medarbejdere står klar til at give dig professionel hjælp og rådgivning. Vi sikrer dig behandling både i det offentlige og det private. Vi hjælper med alle typer af sundhedsproblemer gennem rådgivning, forebyggelse og behandling.

Sundhedsforsikring Standard

Sundhedsforsikringen er skræddersyet ud fra en sundhedsfaglig vurdering, så den passer til dine behov.

Her kan du læse mere om, hvordan vi hjælper dig i tilfælde af sygdom og skader.

 • Fysioterapeut, kiropraktor og psykolog
 • Undersøgelse hos speciallæge på klinik eller hospital
 • Akut psykologisk krisehjælp
 • Lægerådgivning og sundhedsnavigator
 • Hjemmesygeplejerske, hjemmehjælp og hjælpemidler
 • Second opinion

Forsikringen indeholder

Forsikringen dækker rimelig og nødvendig behandling ud fra en sundhedsfaglig behovsvurdering (der skal være et sundhedsfagligt behov for at behandle). Der dækkes ikke forebyggende behandling, og behandlingen skal føre til væsentlig og varig bedring af tilstanden for fortsat at være dækket af forsikringen. Behandling dækkes i vores landsdækkende kvalitetssikrede netværk eller hos en behandler efter eget valg. Der dækkes behandling i Danmark, Norge og Sverige svarende til de danske beløbstakster. Eventuelle tillægsydelser vil være af egenbetaling. Behandling hos fysioterapeut forudsætter en lægelig henvisning. Kiropraktorbehandling kræver ikke lægehenvisning men dækkes ud fra en sundhedsfaglig vurdering.


Psykologbehandling dækkes til behandlingskrævende lidelser og skal altid være sundhedsfagligt begrundet. I nogle tilfælde vil vi derfor bede om en lægelig henvisning/anbefaling. Ved behandlingskrævende arbejdsrelateret stress kan vi ud fra en faglig vurdering henvise direkte til behandling i vores netværk eller hos en behandler efter eget valg. Ved lægehenvist psykologbehandling hos en psykolog med overenskomst med sygesikringen dækker forsikringen patientandelen. Ved behandling hos en psykolog uden overenskomst med sygesikringen dækkes behandlerens takst, dog maksimalt 1000 kr. pr. behandling.

Ved behandling hos fysioterapeut, kiropraktor og psykolog i vores kvalitetssikrede netværk er der ikke fastsat en beløbsgrænse, og der dækkes det nødvendige antal behandlinger ud fra en faglig vurdering.

Forsikringen dækker akut krisehjælp ved krisepsykologer i vores netværk, hvis du har fået en akut psykisk krise af følgende årsager:

 • Hvis du bliver udsat for en pludselig alvorlig hændelse/ulykke, hvor du har været i fare
 • Hvis du bliver udsat for røveri, overfald, vold eller kidnapning
 • Brand, eksplosion eller indbrud i din private bolig eller egen virksomhed (skal være politianmeldt)
 • Hvis du diagnosticeres med en livstruende sygdom
 • Dødsfald hos nærmeste pårørende
 • Hvis nærmeste pårørende diagnosticeres med en livstruende sygdom
 • Hvis du overværer et familiemedlem eller en kollegas pludselige uventede død eller pludselige alvorlige hændelse/ulykke

Du garanteres, at undersøgelse og/eller behandling hos speciallæge sættes i gang inden for 10 hverdage i det offentlige eller i det private sundhedsvæsen, efter at vi har modtaget og godkendt din anmeldelse. Du skal altid have en gyldig henvisning fra din læge.

Ultralydsscanning, røntgenundersøgelser og MR-scanninger kræver også en henvisning.

Forsikringen dækker undersøgelse og behandling af kræftsygdomme, hvis diagnosen stilles i forsikringstiden. Ved kræftsygdomme, som indgår som et samlet pakkeforløb i det offentlige, skal det offentlige tilbud altid aktiveres og benyttes. Sundhedsteamet hjælper med rådgivning i den videre proces, og forsikringen dækker i de tilfælde, hvor vi vurderer, at der opstår unødig ventetid i det offentlige forløb, eller hvor intentionerne med pakkeforløbet ikke opnås.

Forsikringen dækker nødvendig ambulant efterkontrol efter operation/hospitalsbehandling i op til 6 måneder. Kontrollen skal være ordineret af relevant speciallæge.

Forsikringen dækker ambulant genoptræning hos fysioterapeut og kiropraktor efter en dækningsberettiget operation i bevægeapparatet. Ved bevægeapparatet forstås sener, muskler og led i ryg, skuldre, nakke, knæ, hofter, albuer og håndled. Genoptræningen skal være ordineret af behandlende speciallæge. Genoptræning dækkes i vores kvalitetssikrede netværk eller hos en behandler efter eget valg.

Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til midlertidig hjælp i hjemmet i direkte forlængelse af en dækningsberettiget operation i offentligt eller privat regi. Hjælpen skal være ordineret af behandlende speciallæge og dækkes i op til 6 måneder efter udskrivelsesdatoen.

Forsikringen dækker rimelige udgifter til personlige midlertidige hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med en dækningsberettiget operation eller behandling i op til 6 måneder efter udskrivelsesdatoen. Hjælpemidlet skal være ordineret af den behandlende speciallæge.

Forsikringen dækker en uvildig konsultation hos relevant speciallæge, hvis du har en livstruende eller særlig alvorlig sygdom eller skade, eller hvis du står overfor valget om at modtage særlig risikofyldt behandling, som kan være livstruende eller give varige mén.

Sundhedsteamet tilbyder rådgivning ved f.eks. alkohol- og narkotikamisbrug og kan vejlede om offentlige behandlingstilbud.

 

 • Speciallægebehandling uden henvisning fra praktiserende læge
 • Kosmetiske behandlinger
 • Tandbehandling/tandlidelser
 • Alternativ og eksperimentel behandling
 • Vaccinationer og helbredsundersøgelser
 • Akut behandling (undtaget akut krisehjælp)
 • Kroniske lidelser, som er opstået/diagnosticeret, før forsikringen er trådt i kraft.
 • Briller, kontaktlinser, høreapparater, høre- og synsprøver
 • Forebyggende og vedligeholdende behandlinger
 • Kønssygdomme, prævention, behandling af barnløshed

Tilvalg

Tilvalg A: Zoneterapi, akupunktur, osteopati og diætist

Tilvalget dækker op til 10 årlige behandlinger hos akupunktør, zoneterapeut, osteopat eller diætist. Akupunktur, zoneterapi og osteopati dækkes til lidelser i bevægeapparatet. Der er ikke krav om henvisning fra læge, og Sundhedsteamet kan henvise direkte til behandling ud fra en sundhedsfaglig vurdering. Du kan selv vælge, hvilken behandler der benyttes. 

Tilvalg B: Fysioterapi uden henvisning fra læge

Med dette tilvalg er der ikke krav om, at der foreligger en lægehenvisning til fysioterapi. Sundhedsteamet kan ud fra en sundhedsfaglig vurdering henvise direkte til behandling. Der dækkes behandling i vores landsdækkende kvalitetssikrede netværk eller hos en behandler efter eget valg.

Tilvalg C: Misbrugsbehandling

Tilvalget dækker rimelige udgifter til lægehenvist behandling for; misbrug og afhængighed af alkohol, receptpligtig medicin, narkotika (rusmidler omfattet af Lov om euforiserende stoffer og diagnosticeret ludomani (afhængighed af pengespil).

Tilvalg D: Sundhedsordning

Sundhedsordningen dækker telefonisk rådgivning og behandlinger til fysiske lidelser i bevægeapparatet; fysioterapi, kiropraktik, zoneterapi og massage. Sundhedsordningen dækker også akut psykologisk krisehjælp og telefoniske konsultationer med erfarne psykologer omkring misbrug, trivsel, stress, fyring, mobning mv. Hertil kommer anonym misbrugsbehandling.

Tilvalg E: Privathospitalsdækning

Du garanteres, at undersøgelse og/eller behandling hos speciallæge sættes i gang inden for 10 hverdage i det offentlige eller i det private sundhedsvæsen, når vi har modtaget og godkendt din anmeldelse.

Du kan med dette tilvalg vælge, at dækningsberettiget behandling skal finde sted på et privat behandlingssted i vores kvalitetssikrede netværk. 

Tilvalg F: Behandling af kroniske lidelser

Tilvalget dækker behandling af diagnosticeret slidgigt eller andre kroniske lidelser i bevægeapparatet med op til i alt 12 fysioterapi., kiropraktor- eller massagebehandlinger pr. kalenderår. Af de 12 behandlinger pr. kalenderår kan maksimalt 4 af dem være til fysiurgisk massage. Tilvalget dækker telefonisk psykologisk rådgivning til varige psykiske lidelser i vores kvalitetssikrede netværk. Tilvalget dækker op til 6 lægehenviste behandlinger ved fodterapeut pr. kalenderår.

Tilvalg G: Online lægevagt

Lægevagten er et supplement til din praktiserende læge. Du får hurtig og nem adgang til e-mail- og videokonsultationer med en speciallæge i almen medicin. Lægen kan svare på spørgsmål om dig og din nærmeste familie samt udstede og fornye recepter. Dansk Sundhedssikring får ikke kendskab til, hvad du taler med lægen om. 

Få svar på dine spørgsmål