Sådan hjælper vi

SundhedsNavigator og sundhedsrådgivning

 • Forsikringen tilbyder telefonisk sygeplejerske, fysioterapeut og lægekonsultation til alle sundheds- og helbredsproblemer – også dem, der ikke kræver egentlig behandling, eller som ikke er omfattet af forsikringsdækningen.
 • Sundhedsteamets rådgivningslinjer sikrer dig adgang til rådgivning om bl.a. sundhed og helbred, trivselsproblemer, stress og stressforebyggelse, misbrugsproblemer, graviditet, smerter og behandlingsforløb.
 • Vores sundhedsteam har indgående kendskab til såvel det offentlige som det private sundhedsvæsen.
 • Via vores unikke SundhedsNavigator- og tovholderkoncept tilbyder vi hjælp til at tilrettelægge og gennemføre forløbet af undersøgelser og behandlinger samt vejledning om det offentlige sundhedssystems behandlingstilbud – f.eks. patientrettigheder, klageprocedurer, erstatning, vejledning om ventetider, frit sygehusvalg samt udrednings- og behandlingsgarantier.
 • Vi hjælper også gerne med at gennemgå journaler fra hospitaler og læger.

Behandling hos fysioterapeut og kiropraktor

 • Sundhedsteamet kan henvise til forskellige rådgivnings- og behandlingsformer og/eller selvtræning, f.eks. træningsrådgivning, træningsvideoer, træningsapp, online eller fysisk behandling.
 • Ud fra en sundhedsfaglig vurdering dækkes rimelig og nødvendig behandling ved en fysioterapeut eller en kiropraktor (der skal være et sundhedsfagligt behov for at behandle).
 • Fysioterapi og kiropraktik dækkes i vores kvalitetssikrede netværk eller hos en behandler efter eget valg.
 • I relevante tilfælde kan fysioterapi i vores netværk foregå online/digitalt eller ved en kombination af digitalt/fysisk fremmøde.
 • Der dækkes GLA:D-træningsforløb ved diagnosticeret artrose i hofte eller knæ eller ved langvarige eller tilbagevendende rygsmerter.

Behandling hos psykolog og psykoterapeut

 • Sundhedsteamet kan henvise til forskellige rådgivningstilbud og støtte til håndtering af mentale udfordringer, f.eks. stress-, trivsels- og livsforandringsudfordringer.
 • Ud fra en sundhedsfaglig vurdering dækkes behandling ved en psykolog i vores kvalitetssikrede netværk eller hos en behandler efter eget valg.
 • Ved behandling i netværk dækkes det nødvendige antal behandlinger ud fra en faglig vurdering. Ved behandling hos en behandler efter eget valg dækkes der behandling i op til 6 måneder.
 • I relevante tilfælde kan behandling i vores netværk også foregå hos en kvalitetssikret psykoterapeut.
 • I relevante tilfælde kan behandling i vores netværk foregå online/digitalt eller telefonisk.
 • Forsikringen dækker særlige målrettede angstbehandlingsforløb til børn samt til børn med psykisk mistrivsel.

Forebyggende stress- og trivselslinje

 • Forsikringen tilbyder personlig rådgivning og støtte til stress- eller trivselsrelaterede problemer, der ikke kræver egentlig behandling.
 • Linjen håndteres af et internt rådgivningsteam, der alle har sundhedsfaglig baggrund.
 • Der rådgives f.eks. om reducering og forebyggelse af tidlige tegn på stress og mistrivsel, private trivselsproblemer såsom personlige kriser, børn, samliv og skilsmisse samt arbejdsrelaterede trivselsproblemer såsom udbrændthed, afskedigelse, mobning og konflikter.

Lederlinjen

 • Lederlinjen er et tilbud til HR og ledere og giver adgang til telefonisk rådgivning, hvor du som leder kan få hjælp til at undersøge nye perspektiver eller undersøge dine handlemuligheder, hvis du f.eks. har medarbejdere med stress, medarbejdere med private udfordringer, trivselsproblemer, konflikter eller mobning, eller hvis der er sket en ulykke eller en voldsom hændelse på arbejdspladsen.
 • Lederlinjen håndteres af et internt team for mental sundhed, der alle har relevant faglig baggrund.
 • Teamet kan ud fra en faglig vurdering visitere til en kvalitetssikret erfaren erhvervspsykolog.

Psykiater

 • Forsikringen dækker lægehenviste konsultationer hos en psykiater i netværk eller hos en psykiater efter eget valg.

Akut krisehjælp

Forsikringen dækker akut krisehjælp ved erfarne krisepsykologer i vores netværk, hvis vi vurderer, at du har fået en akut psykisk krise af følgende årsager: 

 • Hvis du bliver udsat for en pludselig alvorlig hændelse/ulykke, hvor du har været i fare.
 • Hvis du bliver udsat for røveri, overfald, vold eller kidnapning. 
 • Brand, eksplosion eller indbrud i din private bolig eller egen virksomhed (skal være politianmeldt). 
 • Hvis du diagnosticeres med en livstruende sygdom. 
 • Dødsfald hos nærmeste pårørende. 
 • Hvis nærmeste pårørende diagnosticeres med en livstruende sygdom.
 • Hvis du overværer et familiemedlems eller en kollegas pludselige uventede død eller pludselige alvorlige hændelse/ulykke. 

Undersøgelse og behandling hos speciallæge

 • Forsikringen dækker lægehenvist udredning til at kunne stille en diagnose, f.eks. MR-scanning.
 • Forsikringen dækker behandling/operation udført af en speciallæge på et hospital eller en klinik.
 • Undersøgelse eller behandling igangsættes inden for 10 hverdage i det offentlige eller i det private sundhedsvæsen.

Allergiudredning

 • Forsikringen dækker udredning af allergi.

Efterkontrol

 • Forsikringen dækker efterkontrol efter en operation dækket af forsikringen på et hospital eller en klinik op til 24 måneder.
 • Efterkontrol skal være ordineret af en relevant speciallæge.

Genoptræning efter operation

 • Forsikringen dækker ambulant genoptræning hos fysioterapeut og kiropraktor i forlængelse af en dækningsberettiget operation i bevægeapparatet.
 • Genoptræning dækkes i vores kvalitetssikrede netværk eller hos en behandler efter eget valg.
 • Der dækkes det nødvendige antal behandlinger ud fra en faglig vurdering.
 • Genoptræning skal være ordineret af relevant speciallæge.

Hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske

 • Forsikringen dækker udgifter til midlertidig hjælp i hjemmet i forlængelse af en operation dækket af forsikringen.
 • Der dækkes hjælp til rengøring, indkøb, personlig hygiejne samt på- og afklædning i op til 6 måneder efter udskrivelsesdatoen.

Hjælpemidler

 • Forsikringen dækker udgifter til personlige hjælpemidler i forbindelse med en dækningsberettiget operation.

Second opinion

 • Forsikringen dækker en uvildig konsultation hos en speciallæge, hvis du har en livstruende eller særligt alvorlig sygdom eller skade, eller hvis du står over for valget om at modtage særligt risikofyldt behandling, som kan være livstruende eller give varige mén.

Kroniske sygdomme

 • Forsikringen dækker kroniske sygdomme opstået i forsikringstiden i op til 6 måneder fra diagnosetidspunktet, hvis vi vurderer, at behandling kan føre til væsentlig og varig bedring af tilstanden.

Følgelidelser til kroniske sygdomme

 • Forsikringen dækker følgesygdomme, som opstår i forsikringstiden som en direkte følge af en kronisk sygdom i op til 6 måneder fra diagnosetidspunktet, hvis vi vurderer, at behandling vil medføre en væsentlig og varig bedring af tilstanden.

Sygetransport

 • Forsikringen dækker liggende sygetransport mellem hjemmet og behandlingsstedet, hvis du ikke kan transporteres i bil eller tage offentlige transportmidler.
 • Forsikringen dækker transportudgifter til en medicinsk ledsager, hvis vi vurderer, at din helbredstilstand kræver, at der er en ledsager med.

Transportudgifter

 • Forsikringen dækker transportudgifter i Danmark mellem hjemmet og behandlingsstedet i forbindelse med speciallægehjælp på hospital eller klinik, hvis vi henviser dig til et behandlingssted mere end 75 km fra din bopæl.

Personligt sundhedsprogram

 • Forsikringen dækker et personligt sundhedsprogram til behandling af diabetes, forhøjet blodtryk, hjerte-kar-sygdom og svær overvægt.
 • Du får adgang til et individuelt online forløb med sundhedsfaglig coaching, rådgivning og sundhedsplaner ved en erfaren klinisk diætist.
 • Forløbet kan ud fra en faglig vurdering kombineres med digital rådgivning ved en psykolog, fysioterapeut og/eller en speciallæge.
 • Du skal være 16 år eller derover for at kunne anvende programmet.

Behandling hos zoneterapeut, akupunktør, osteopat og diætist (tilvalg)

 • Tilvalget dækker behandling af lidelser i bevægeapparatet ud fra en sundhedsfaglig vurdering (der skal være et sundhedsfagligt behov for at behandle).
 • Zoneterapi, akupunktur og osteopati dækkes med op til 10 årlige behandlinger pr. behandlingsform.
 • Der dækkes op til 10 årlige behandlinger hos en diætist ud fra en sundhedsfaglig vurdering.

Misbrugsbehandling (tilvalg)

 • Tilvalget dækker lægeordineret behandling af misbrug og afhængighed af alkohol, receptpligtig medicin, narkotika og diagnosticeret ludomani.
 • Du kan først få dækket misbrugsbehandling, når du har været omfattet af forsikringen i 6 måneder.
 • Der dækkes ikke behandling, hvis du tidligere har været i behandling for samme type misbrug.

Online lægevagt (tilvalg)

 • Tilvalget dækker privat lægevagt til den samlede husstand, dvs. den forsikrede, ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn under 24 år.
 • Lægevagten er et supplement til praktiserende læge og tilbyder hurtig adgang til mail- og videokonsultationer med en privat lægevagt – også uden for almindelig åbningstid.
 • Lægevagten kan svare på spørgsmål om sygdom og sygdomssymptomer, der ikke kræver fysisk undersøgelse.
 • Lægevagten kan udskrive og forny de fleste recepter, vejlede om håndkøbsmedicin og henvise til regionale offentlige sygehuse.

Forsikringen dækker ikke

For overblik over de fulde bestemmelser og begrænsninger henviser vi til forsikringsbetingelserne, som du også finder her på hjemmesiden.

 • Kosmetiske behandlinger
 • Følger af professionel sport
 • Kroniske hudlidelser
 • Fedmeoperationer
 • Medfødte lidelser
 • Behandling af søvnlidelser/søvnapnø
 • Parterapi
 • Konsultationer ved neuropsykolog
 • Nedsat syn og nedsat hørelse
 • Hjerte-kar-lidelser
 • Forebyggende undersøgelser og behandling
 • Udredning og behandling af spiseforstyrrelser, fobier, ADHD, ADD og autismespektrumforstyrrelser
 • Omkostninger til praktiserende læge
 • Skade efter epidemier og pandemier
 • Kønssygdomme, prævention og behandling af barnløshed.

Tilvalg - Din forsikringsaftale viser, hvilke tilvalgsdækninger der er knyttet til din forsikring

Tilvalg A: Zoneterapi, akupunktur, osteopati og diætist

Tilvalget dækker op til 10 årlige behandlinger hos akupunktør, zoneterapeut, osteopat eller diætist. Akupunktur, zoneterapi og osteopati dækkes til lidelser i bevægeapparatet. Der er ikke krav om henvisning fra læge, og Sundhedsteamet kan henvise direkte til behandling ud fra en sundhedsfaglig vurdering. Du kan selv vælge, hvilken behandler der benyttes. 

Tilvalg B: Fysioterapi uden henvisning fra læge

Med dette tilvalg er der ikke krav om, at der foreligger en lægehenvisning til fysioterapi. Sundhedsteamet kan ud fra en sundhedsfaglig vurdering henvise direkte til behandling. Der dækkes behandling i vores landsdækkende kvalitetssikrede netværk eller hos en behandler efter eget valg.

Tilvalg C: Misbrugsbehandling

Tilvalget dækker rimelige udgifter til lægehenvist behandling for; misbrug og afhængighed af alkohol, receptpligtig medicin, narkotika (rusmidler omfattet af Lov om euforiserende stoffer og diagnosticeret ludomani (afhængighed af pengespil).

Tilvalg D: Sundhedsordning

Sundhedsordningen dækker telefonisk rådgivning og behandlinger til fysiske lidelser i bevægeapparatet; fysioterapi, kiropraktik, zoneterapi og massage. Sundhedsordningen dækker også akut psykologisk krisehjælp og telefoniske konsultationer med erfarne psykologer omkring misbrug, trivsel, stress, fyring, mobning mv. Hertil kommer anonym misbrugsbehandling.

Tilvalg E: Privathospitalsdækning

Du garanteres, at undersøgelse og/eller behandling hos speciallæge sættes i gang inden for 10 hverdage i det offentlige eller i det private sundhedsvæsen, når vi har modtaget og godkendt din anmeldelse. Du kan med dette tilvalg vælge, at dækningsberettiget behandling skal finde sted på et privat behandlingssted i vores kvalitetssikrede netværk. 

Tilvalg F: Behandling af kroniske lidelser

Tilvalget dækker behandling af diagnosticeret slidgigt eller andre kroniske lidelser i bevægeapparatet med op til i alt 12 fysioterapi, kiropraktor- eller massagebehandlinger pr. kalenderår. Af de 12 behandlinger kan maks. 4 være til fysiurgisk massage. Telefonisk psyk. rådgivning til varige psykiske lidelser. Tilvalget dækker op til 6 lægehenviste behandlinger ved fodterapeut pr. kalenderår.

Tilvalg G: Online lægevagt

Lægevagten er et supplement til din praktiserende læge. Du får hurtig og nem adgang til e-mail- og videokonsultationer med en speciallæge i almen medicin. Lægen kan svare på spørgsmål om dig og din nærmeste familie samt udstede og fornye recepter. Dansk Sundhedssikring får ikke kendskab til, hvad du taler med lægen om. 

Tilvalg H: Udvidet psykiatrisk udredning

Tilvalget dækker lægehenvist udredning/diagnosticering af ADHD/ADD og/eller autismespektrumforstyrrelser hos et behandlingssted i vores kvalitetssikrede netværk. Forsikringen dækker ikke en ny udredning og/eller en second opinion i de tilfælde, hvor der tidligere er stillet en diagnose. Der dækkes ét udredningsforløb i forsikringstiden.

Tilvalg K: Operation af kroniske bevægeapparatslidelser

Tilvalget dækker lægehenvist indledende undersøgelse samt operation af kroniske lidelser i bevægeapparatet, hvis vi vurderer, at denne kan kurere eller væsentligt og varigt forbedre tilstanden.

Mød vores Salgsteam

Vi er en sammentømret enhed med mange års erfaring indenfor sundhed og forsikring. Vores vigtigste opgave er at give vores kunder en god oplevelse, uanset om de handler direkte hos os eller via en samarbejdspartner. Vi stræber efter at klæde vores partnere på, så de er i stand til at give vores fælles kunder den samme troværdige rådgivning, som vi selv ønsker at tilbyde. For vores kunder betyder det hurtige og rigtige svar på de opgaver, som stilles fra vores mere end 60 samarbejdspartnere.