Danmarks foretrukne sundhedsforsikring

Med vores sundhedsforsikring er du godt dækket ind. Over 130 sundhedsfaglige medarbejdere står klar til at give dig professionel hjælp og rådgivning. Vi sikrer dig behandling både i det offentlige og det private. Vi hjælper med alle typer af sundhedsproblemer gennem rådgivning, forebyggelse og behandling.

Sundhedsforsikring Basis

Vi stræber efter at skabe tryghed og hjælpe dig med både fysiske og psykiske helbredsproblemer. Vi ønsker at sikre, at du får den rette hjælp og behandling, når du har brug for det, og derfor samarbejder vi med mange forskellige sundhedsleverandører. På den måde kan vi sikre dig hurtige og relevante undersøgelser, behandlinger og endda operationer, både inden for det offentlige sundhedsvæsen og andre relevante instanser.

Vores dedikerede team af kvalificerede sundhedsfaglige medarbejdere er her for at støtte dig gennem hele processen. De vil hjælpe med at afklare dine behov og sikre, at du bliver henvist til de rette specialister og behandlingsmuligheder. Vi vil navigere dig gennem det omfattende sundhedsudbud, så du kan føle dig tryg og velinformeret på din rejse mod bedre sundhed

Sådan hjælper vi

Forsikringen dækker rimelig og nødvendig behandling ud fra en sundhedsfaglig behovsvurdering (der skal være et sundhedsfagligt behov for at behandle). Der dækkes ikke forebyggende behandling, og behandlingen skal føre til væsentlig og varig bedring af tilstanden for fortsat at være dækket af forsikringen. Behandling dækkes i vores landsdækkende kvalitetssikrede netværk eller hos en behandler efter eget valg. Der dækkes behandling i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland svarende til de danske beløbstakster. Eventuelle tillægsydelser vil være af egenbetaling. Behandling hos fysioterapeut og kiropraktor kræver ikke lægehenvisning, men dækkes ud fra en sundhedsfaglig vurdering.


Psykologbehandling dækkes til behandlingskrævende lidelser og skal altid være sundhedsfagligt begrundet. I nogle tilfælde vil vi derfor bede om en lægelig henvisning/anbefaling. Ved behandlingskrævende arbejdsrelateret stress kan vi ud fra en faglig vurdering henvise direkte til behandling i vores netværk eller hos en behandler efter eget valg. Ved lægehenvist psykologbehandling hos en psykolog med overenskomst med sygesikringen dækker forsikringen patientandelen. Ved behandling hos en psykolog uden overenskomst med sygesikringen dækkes behandlerens takst, dog maksimalt 1000 kr. pr. behandling.

Ved behandling hos fysioterapeut, kiropraktor og psykolog i vores kvalitetssikrede netværk er der ikke fastsat en beløbsgrænse, og der dækkes det nødvendige antal behandlinger ud fra en faglig vurdering.

Forsikringen dækker op til 10 årlige behandlinger hos zoneterapeut akupunktør, osteopat eller diætist. Akupunktur, zoneterapi og osteopati dækkes til lidelser i bevægeapperatet. Der er ikke krav om henvisning fra læge, og sundhedsteamet kan henvise direkte til behandling ud fra en sundhedsfaglig vurdering. Du kan selv vælge hvilken behandler der benyttes.

Forsikringen dækker akut krisehjælp ved krisepsykologer i vores netværk, hvis du har fået en akut psykisk krise af følgende årsager:

 • Hvis du bliver udsat for en pludselig alvorlig hændelse/ulykke, hvor du har været i fare
 • Hvis du bliver udsat for røveri, overfald, vold eller kidnapning
 • Brand, eksplosion eller indbrud i din private bolig eller egen virksomhed (skal være politianmeldt)
 • Hvis du diagnosticeres med en livstruende sygdom
 • Dødsfald hos nærmeste pårørende
 • Hvis nærmeste pårørende diagnosticeres med en livstruende sygdom
 • Hvis du overværer et familiemedlem eller en kollegas pludselige uventede død eller pludselige alvorlige hændelse/ulykke

Du garanteres, at undersøgelse og/eller behandling hos speciallæge sættes i gang inden for 10 hverdage i det offentlige eller i det private sundhedsvæsen, efter at vi har modtaget og godkendt din anmeldelse. Du skal altid have en gyldig henvisning fra din læge.

Ultralydsscanning, røntgenundersøgelser og MR-scanninger kræver også en henvisning.

Forsikringen dækker undersøgelse og behandling af kræftsygdomme, hvis diagnosen stilles i forsikringstiden. Ved kræftsygdomme, som indgår som et samlet pakkeforløb i det offentlige, skal det offentlige tilbud altid aktiveres og benyttes. Sundhedsteamet hjælper med rådgivning i den videre proces, og forsikringen dækker i de tilfælde, hvor vi vurderer, at der opstår unødig ventetid i det offentlige forløb, eller hvor intentionerne med pakkeforløbet ikke opnås.

Forsikringen dækker nødvendig ambulant efterkontrol efter operation/hospitalsbehandling i op til 24 måneder. Kontrollen skal være ordineret af relevant speciallæge.

Forsikringen dækker ambulant genoptræning hos fysioterapeut og kiropraktor efter en dækningsberettiget operation i bevægeapparatet. Ved bevægeapparatet forstås sener, muskler og led i ryg, skuldre, nakke, knæ, hofter, albuer og håndled. Genoptræningen skal være ordineret af behandlende speciallæge. Genoptræning dækkes i vores kvalitetssikrede netværk eller hos en behandler efter eget valg.

Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til midlertidig hjælp i hjemmet i direkte forlængelse af en dækningsberettiget operation i offentligt eller privat regi. Hjælpen skal være ordineret af behandlende speciallæge og dækkes i op til 6 måneder efter udskrivelsesdatoen.

Forsikringen dækker rimelige udgifter til personlige midlertidige hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med en dækningsberettiget operation eller behandling i op til 6 måneder efter udskrivelsesdatoen. Hjælpemidlet skal være ordineret af den behandlende speciallæge.

Forsikringen dækker en uvildig konsultation hos relevant speciallæge, hvis du har en livstruende eller særlig alvorlig sygdom eller skade, eller hvis du står overfor valget om at modtage særlig risikofyldt behandling, som kan være livstruende eller give varige mén.

 

 • Speciallægebehandling uden henvisning fra praktiserende læge
 • Kosmetiske behandlinger
 • Tandbehandling/tandlidelser
 • Alternativ og eksperimentel behandling
 • Vaccinationer og helbredsundersøgelser
 • Akut behandling (undtaget akut krisehjælp)
 • Kroniske lidelser, som er opstået/diagnosticeret, før forsikringen er trådt i kraft.
 • Briller, kontaktlinser, høreapparater, høre- og synsprøver
 • Forebyggende og vedligeholdende behandlinger
 • Kønssygdomme, prævention, behandling af barnløshed
 • Epidemier og pandemier

Priser

Sundhedsforsikring Basis Årlig pris 
Hovedforsikrede 2.795 kr.
Partner/Ægtefælle 2.795 kr.
Børn (0-24 år) 985 kr.*


* Prisen er per barn i alderen 0-24 år 

Prisen er inkl. lovpligtig skadesforsikringsafgift på 1.1 % af prisen.
Derudover tillægges et administrationsgebyr på 55 kr. og et lovpligtigt bidrag til Garantifonden på 40 kr.

Produktinformation (IPID) (Hent PDF)   -   Vilkår Sundhedsforsikring (Hent PDF)

Sundhedsforsikring Basis kan tegnes af privatpersoner, der er fyldt 18 år, og er under 66 år.

Vil du høre mere om vores forsikringer?

Bliv ringet op og få et tilbud

Bliv ringet op af en af vores dygtige forsikringsrådgivere og få et tilbud.

Vi ringer dig op inden for et par timer på hverdage i tidsrummet 9-16.