Sundhedsforsikring Senior

Sundhedsforsikring Senior er skræddersyet til dig, der er på vej ud af arbejdsmarkedet eller er gået på pension.   
Med udsigt til at leve længere, er din sundhed en vigtig faktor, for at få det seniorliv du ønsker dig. Derfor tilbyder Dansk Sundhedssikring en bred dækning, der tager hånd om de behov, der opstår i dit livs efterår.     

Forsikringen indeholder

 

  • Forsikringen dækker rimelig og nødvendig behandling ud fra en sundhedsfaglig vurdering af dit behov (der skal være et sundhedsfagligt behov for at behandle). Behandlingen skal føre til væsentlig og varig bedring af din tilstand for at fortsat være dækket af forsikringen. Der dækkes maksimalt 10 behandlinger pr. kalenderår, uanset antal skader / lidelser

  • Behandling dækkes i vores landsdækkende kvalitetssikrede netværk eller hos en behandler efter eget valg

  • Psykologbehandling dækkes for behandlingskrævende lidelser. Du skal have en henvisning/anbefaling fra din egen læge
 •  
  • Behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor kræver ikke lægehenvisning, men dækkes ud fra en sundhedsfaglig vurdering
  • Der dækkes behandling i Danmark

Forsikringen dækker akut krisehjælp ved krisepsykologer i vores netværk, hvis du har fået en akut psykisk krise af følgende årsager: 

  • Hvis du bliver udsat for en pludselig alvorlig hændelse/ulykke, hvor du har været i fare 

  • Hvis du bliver udsat for røveri, overfald, vold eller kidnapning 

  • Brand, eksplosion eller indbrud i din private bolig eller egen virksomhed (skal være politianmeldt) 

  • Hvis du diagnosticeres med en livstruende sygdom 
 •  
  • Dødsfald hos nærmeste pårørende 
 •  
  • Hvis nærmeste pårørende diagnosticeres med en livstruende sygdom
 •  
  • Hvis du overværer et familiemedlem eller en kollegas pludselige uventede død eller pludselige alvorlige hændelse/ulykke 

 

Du garanteres, at undersøgelse og/eller behandling hos speciallæge sættes i gang inden for 15 hverdage i det offentlige eller i det private sundhedsvæsen, efter at vi har modtaget og godkendt din anmeldelse. Du skal altid have en gyldig henvisning fra din læge. 

Ultralydsscanning, røntgenundersøgelser og MR-scanninger kræver også en henvisning. 

Skiftet mellem at være en del af arbejdsmarkedet til livet som pensionist er for mange stort. Og kan være forbundet med tab af identitet, til man finder fodfæste i en ny hverdag. For at sikre den mental trivsel i dette skift, tilbydes seniorrådgivning som del af sundhedsforsikringen.

Forsikringen dækker undersøgelse og behandling af kræft, hvis diagnosen stilles i forsikringstiden.  
Ved kræft, som behandles med et samlet pakkeforløb i det offentlige, skal det offentlige tilbud altid bruges. Sundhedsteamet hjælper med rådgivning i den videre proces, og forsikringen dækker i de tilfælde, hvor vi vurderer, at der opstår unødig ventetid i det offentlige forløb, eller hvor intentionerne med pakkeforløbet ikke opnås. 

Grå stær og efter stær dækkes med behandling og operation efter Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer for behandling af aldersbetinget grå stær. Grå stær dækkes i op til 6 måneder fra diagnosticeringstidspunktet.  
Diagnosen skal stilles i forsikringstiden for at være dækket.    

Forsikringen dækker i relevante tilfælde, udredning for knogleskørhed samt en injektion med biologisk lægemiddel, hvis ordineret af speciallæge. Herudover vejleder sundhedsteamet dig om offentlige behandlingstilbud.  
 
Øvrig behandling dækkes ikke.

Får du langvarige smerter i hofte, knæ, eller ryg (over 3 mdr.), vil sundhedsteamet vurdere om et GLA:D træningsforløb, kan forbedre din tilstand. Forløbet er skræddersyet til at forbedre folk hvis livskvalitet og hverdag påvirkes af slidgigt og smerter i knæ, hofte eller ryg.  

 
GLA:D træning består både af uddannelse af forsikrede samt et min. 6 ugers træningsforløb, der udføres af GLA:D certificeret fysioterapeut.  
Træningen tilpasses den enkeltes niveau, og øges efter efterhånden. Efter endt forløb, anbefales fortsat træning hjemme, hvis den forbedrede livskvalitet skal opretholdes 

 
Træningsforløbet skal være henvist til af læge, og træningen skal foregå ved behandler som har overenskomst med sygesikringen.  

Forsikringen dækker nødvendig ambulant efterkontrol efter operation/hospitalsbehandling i op til 2 år. Kontrollen skal være ordineret af relevant speciallæge. 

Forsikringen dækker ambulant genoptræning hos en fysioterapeut i direkte tilslutning til en dækningsberettiget operation i bevægeapparatet. Operationen skal være foretaget på et behandlingssted anvist af os. Ved bevægeapparatet forstås sener, muskler og led i ryg, skuldre, nakke, knæ, hofter, albuer og håndled. Genoptræningen skal være ordineret af behandlende speciallæge og du skal altid have en gyldig henvisning til fysioterapi fra speciallægen.  

Genoptræning vil altid foregå i vores kvalitetssikrede netværk.  

Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til midlertidig hjælp i hjemmet i direkte forlængelse af en dækningsberettiget operation iværksat af os. Som et nødvendigt led i behandlingen skal hjælpen være ordineret af behandlende speciallæge.

 

Midlertidige hjælpemidler 

Forsikringen dækker rimelige udgifter til personlige midlertidige hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med en dækningsberettiget operation eller behandling i op til 6 måneder efter udskrivelsesdatoen. Hjælpemidlet skal være ordineret af den behandlende speciallæge. 

Forsikringen dækker en uvildig konsultation hos relevant speciallæge, hvis du har en livstruende eller særlig alvorlig sygdom eller skade, eller hvis du står overfor valget om at modtage særlig risikofyldt behandling, som kan være livstruende eller give varige mén.  

Sundhedsteamet tilbyder rådgivning ved f.eks. alkohol- og narkotikamisbrug og kan vejlede om offentlige behandlingstilbud. 

 • Speciallægebehandling uden henvisning fra praktiserende læge

 

 • Kosmetiske behandlinger

 

 • Tandbehandling/tandlidelser 

 

 • Alternativ og eksperimentel behandling 

 

 • Vaccinationer og helbredsundersøgelser (undtaget vaccination mod helvedesild)

 

 • Akut behandling (undtaget akut krisehjælp) 

 

 • Kroniske lidelser, som er opstået/diagnosticeret, før forsikringen er trådt i kraft

 

 • Briller, kontaktlinser, høreapparater, høre- og synsprøver 

 

 • Behandling og udredning af demens 

 

 • Forebyggende og vedligeholdende behandlinger 

 

 • Kønssygdomme, prævention 

Priser

Sundhedsforsikring Senior Normal pris Årlig pris per person
10 % rabat
Hovedforsikrede 3.895 kr.  3.505 kr.
     

 

Prisen er inkl. lovpligtig skadesforsikringsafgift på 1.1 % af prisen.
Derudover tillægges et lovpligtigt bidrag til Garantifonden på 40 kr.

Når du skal bruge din sundhedsforsikring

Vi anbefaler at du anmelder din skade online, hvilket du kan gøre 24/7 på Mit DSS. Du kan også kontakte os telefonisk, åbningstider finder du nederst på siden. Anmeldte skader behandles hurtigt og i de fleste tilfælde fra dag til dag.