Familie360

Med Familie360 får du og din familie adgang til en personlig kontaktsygeplejerske, der hjælper og rådgiver dig og dine familiemedlemmer i mødet med det offentlige ved alvorlig sygdom. Du, dine børn, din samlever eller ægtefælle er omfattet. Bedsteforældre kan også tilmeldes.    

Indhold af Familie360 produktet

 

  • Kontakt til det offentlige sygehus vedrørende opfølgning på kundens indkaldelse, herunder sikring af overholdelse af gældende udrednings- og behandlingsgarantier

  • Bestille tider til behandling eller undersøgelse, i det omfang det offentlige sygehus tillader det

 

  • Forberede kunden på mødet med det offentlige sygehus, undersøgelser og det videre behandlingsforløb

  • Deltage ved lægesamtaler via digitale platforme eller telefonen, og være familiens fagligt kompetente og uafhængige bisidder

  • Hjælpe med at gennemgå kundens lægejournaler og undersøgelsessvar fra det offentlige sygehus

 

  • Lægefaglig rådgivning af Famile360’s egen lægekonsulenter, herunder om de planlagte undersøgelser er tilstrækkelige, relevante og forventelige i relation til kundens sygdom eller lidelse
 •  
  • Klinisk rådgivning herunder medicinrådgivning

 

  • Være behjælpelig med at bestille transport eller anden assistance, hvis kunden får brug for det
 •  
  • Foretage omsorgsopkald til kunden og kundens familie
 •  
  • Behjælpelig med at skabe kontakten til relevant pensionsselskab, ulykkesforsikringsselskab og lignende
 •  
  • Kontakte kommunale instanser, hvis der er behov herfor
 •  
  • Bistå kunden i overgangen mellem indlæggelse og udskrivelse
 •  
  • Socialrådgiverbistand
 •  
  • Psykologisk rådgivning om alvorlig sygdom, sorg/krise
 •  
  • Samtale om livets afslutning

Priser

Familie 360 Normal pris Årlig pris
10 % rabat
Hovedforsikrede, ægtefælle/partner og børn 745 kr. 671 kr.
     
Hovedforsikrede, ægtefælle/partner. børn og fire bedsteforældre 1.726 kr. 1.553 kr.

 

Prisen er inkl. lovpligtig skadesforsikringsafgift på 1.1 % af prisen.

Når du skal bruge dit Familie360 produkt

Sygeplejersken hjælper dig med at finde ud af hvor kontaktsygeplejersken bedst kan rådgive i lige den situation som din familie står i. Du kan ringe til vores sundhedsteam, som står klar til at hjælpe dig. Anmeldte skader behandles hurtigt og i de fleste tilfælde fra dag til dag.