Alvorlig Sygdom

Hvis alvorlig sygdom rammer dig kan du få behandling, undersøgelse eller second opinion i udlandet. Vi dækker udgifter til rejse, ophold, undersøgelse, behandling, medicin og efterbehandling for dig og en ledsager.

Indhold af forsikringen

Når en skade er godkendt og et behandlingssted fundet, koordinerer og booker vi rejsen til pågældende destination. Specialist/klinik vil altid være et andet end forsikredes bopælsland. Vi koordinerer også transport til og fra hospitalet.

 

Efterbehandling og medicin vil som udgangspunkt finde sted i bopælslandet. Hvis det ikke er muligt, dækkes dette i udlandet.

 

De alvorlige sygdomme behandles med de undersøgelser, der skal til bl.a.

   • Lægebesøg under indlæggelse
   • Laboratorieundersøgelser, røntgen og billeddiagnostik
   • Medicin, blodtransfusion osv.
   • Strålebehandling

 

Når en skade er godkendt og et behandlingssted fundet, booker vi rejsen. Behandlingen vil altid være et andet end forsikredes bopælsland. Vi sørger også for transport til og fra hospitalet og lufthavn.

 

Forsikringen dækker at en uvildig, speciallæge i udlandet, laver en second opinion. Der dækkes inden for de fire alvorlige sygdomme.

 

Forsikringen dækker at én ledsager tager med under ophold og behandling i udlandet.
Hvis patienten er et barn, dækker forsikringen 2 ledsagere under opholdet.

 

Afhængigt af behov, sørges for ambulancetransport.

 

Forsikringen dækker behandling af følgende alvorlige sygdomme: 

   • Kræft (enhver malign tumor og forstadier)
   • Hjerte/kar  (kardiovaskulær kirurgi)
   • Neurokirurgi (interkraniel og speciel-rygkirurgi)
   • Transplantationer

I forbindelse med kræft 

   • Svulster som forefindes samtidig med AIDS
   • Ikke-melanom hudkræft
   • Behandling som omfatter CAR-T celleterapi

I forbindelse med hjerte/kar 

   • Kranspulsåresygdom der behandles med andet end bypass (eks. stent, angioplasti)

I forbindelse med Transplantationer 

   • Leversygdom pga. alkohol
   • Selvtransplantation (eks. egen hud)
   • Organer fra afdød donor
   • Organtransplantation som omfatter stamcellebehandling
   • Køb donororganer

Desuden dækkes ikke hjælpemidler som proteser, indlæg, paryk osv. 

Priser

Alvorlig Sygdom Normal pris Årlig pris per person
    10 % rabat
Hovedforsikrede 1.770 kr. 1.593 kr.
Børn (0-27 år) 1.770 kr. 1.593 kr.
     

 

Prisen er inkl. lovpligtig skadesforsikringsafgift på 1.1 % af prisen.
Derudover tillægges et administrationsgebyr på 55 kr. og et lovpligtigt bidrag til Garantifonden på 40 kr.

 

 

Når du skal bruge dit Alvorlig sygdoms produkt

Bliver du ramt af alvorlig sygdom kontakt Dansk Sundhedssikring. Først indsamles alt relevant materiale som henvisninger, journaler, undersøgelser mv. Disse gives til Further, som afgør om forsikringen kan tages i brug. Godkendes skaden fortsætter al kontakt med Further.