• da
  • en

Sundhedsforsikring Basis

Der henvises til dækningsbetingelserne for den præcise beskrivelse, men her gives en oversigt.

SundhedsNavigator
Vores sundhedsteam bestående af erfarne læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og andet sundhedsfagligt personale har mange års erfaring fra forskellige specialer og tilbyder professionel rådgivning om sundhed og sygdom. Du tilbydes telefonisk sygeplejerske- eller lægekonsultation til alle helbredsproblemer, også dem der ikke kræver egentlig behandling, eller som ikke er omfattet af forsikringsdækningen.

Via vores unikke SundhedsNavigator- og tovholderkoncept tilbyder vi at hjælpe med at tilrettelægge og gennemføre forløbet af undersøgelser og behandlinger samt vejledning om det offentlige sundhedssystems behandlingstilbud, f.eks. patientrettigheder, klageprocedurer, vejledning om ventetider, frit sygehusvalg og udrednings- og behandlingsgarantier. Vi hjælper også med at gennemgå journaler fra hospitaler og læger, bestille tider til behandling eller undersøgelse, arrangere transport eller anden assistance, hvis du har brug for det.

I de tilfælde hvor skaden kun kan løses i det offentlige eller ikke er dækket af forsikringen, tilbyder vi at hjælpe dig med rådgivning og tilrettelæggelse af dit behandlingsforløb i det offentlige sundhedsvæsen.

Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor og psykolog
Forsikringen dækker rimelig og nødvendig behandling ud fra en sundhedsfaglig behovsvurdering (der skal være et sundhedsfagligt behov for at behandle). Der dækkes ikke forebyggende behandling, og behandlingen skal føre til væsentlig og varig bedring af tilstanden for fortsat at være dækket af forsikringen. Behandling dækkes i vores landsdækkende kvalitetssikrede netværk eller hos en behandler efter eget valg. Der dækkes behandling i Danmark, Norge og Sverige svarende til de danske beløbstakster. Eventuelle tillægsydelser vil være egenbetaling.

Behandling hos fysioterapeut forudsætter en lægelig henvisning. Kiropraktorbehandling kræver ikke lægehenvisning men dækkes ud fra en sundhedsfaglig vurdering.

Psykologbehandling dækkes til behandlingskrævende lidelser og skal altid være sundhedsfagligt begrundet. I nogle tilfælde vil vi derfor bede om en lægelig henvisning/anbefaling. Ved behandlingskrævende arbejdsrelateret stress kan vi ud fra en faglig vurdering henvise direkte til behandling i vores netværk eller hos en behandler efter eget valg. Ved lægehenvist psykologbehandling hos en psykolog med overenskomst med sygesikringen dækker forsikringen patientandelen. Ved behandling hos en psykolog uden overenskomst med sygesikringen dækkes behandlerens takst, dog maksimalt 1000 kr. pr. behandling.

Ved behandling hos fysioterapeut, kiropraktor og psykolog i vores kvalitetssikrede netværk er der ikke fastsat en beløbsgrænse, og der dækkes det nødvendige antal behandlinger ud fra en faglig vurdering.

Akut krisehjælp
Forsikringen dækker akut krisehjælp ved krisepsykologer i vores netværk, hvis du har fået en akut psykisk krise pga. følgende:

  • Hvis du bliver udsat for en pludselig alvorlig hændelse/ulykke, hvor du har været i fare.
  • Hvis du bliver udsat for røveri, overfald, vold eller kidnapning.
  • Brand, eksplosion eller indbrud i din private bolig eller egen virksomhed (skal være politianmeldt).
  • Hvis du diagnosticeres med en livstruende sygdom.
  • Dødsfald hos nærmeste pårørende.
  • Hvis nærmeste pårørende diagnosticeres med en livstruende sygdom.
  • Hvis du overværer et familiemedlem eller en kollegas pludselige uventede død eller pludselige alvorlige hændelse/ulykke.

Undersøgelse og behandling hos speciallæge
Du garanteres, at undersøgelse og/eller behandling hos speciallæge sættes i gang inden for 10 hverdage i det offentlige eller i det private sundhedsvæsen, efter at vi har modtaget og godkendt din anmeldelse. Du skal altid have en gyldig henvisning fra din læge. Ultralydsscanning, røntgenundersøgelser og MR-scanninger kræver også en henvisning.

Kræft
Forsikringen dækker undersøgelse og behandling af kræftsygdomme, hvis diagnosen stilles i forsikringstiden. Ved kræftsygdomme, som indgår som et samlet pakkeforløb i det offentlige, skal det offentlige tilbud altid aktiveres og benyttes. Sundhedsteamet hjælper med rådgivning i den videre proces, og forsikringen dækker i de tilfælde, hvor vi vurderer, at der opstår unødig ventetid i det offentlige forløb, eller hvor intentionerne med pakkeforløbet ikke opnås.

Efterkontrol
Forsikringen dækker nødvendig ambulant efterkontrol efter operation/hospitalsbehandling i op til 6 måneder. Kontrollen skal være ordineret af relevant speciallæge.

Genoptræning efter operation
Forsikringen dækker ambulant genoptræning hos fysioterapeut og kiropraktor efter en dækningsberettiget operation i bevægeapparatet. Ved bevægeapparatet forstås sener, muskler og led i ryg, skuldre, nakke, knæ, hofter, albuer og håndled. Genoptræningen skal være ordineret af behandlende speciallæge. Genoptræning dækkes i vores kvalitetssikrede netværk eller hos en behandler efter eget valg.

Hjemmesygepleje og hjemmehjælp
Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter til midlertidig hjælp i hjemmet i direkte forlængelse af en dækningsberettiget operation i offentligt eller privat regi. Hjælpen skal være ordineret af behandlende speciallæge og dækkes i op til 6 måneder efter udskrivelsesdatoen.

Midlertidige hjælpemidler
Forsikringen dækker rimelige udgifter til personlige midlertidige hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med en dækningsberettiget operation eller behandling i op til 6 måneder efter udskrivelsesdatoen. Hjælpemidlet skal være ordineret af den behandlende speciallæge.

Second Opinion
Forsikringen dækker en uvildig konsultation hos relevant speciallæge, hvis du har en livstruende eller særlig alvorlig sygdom eller skade, eller hvis du står overfor valget om at modtage særlig risikofyldt behandling, som kan være livstruende eller give varige mén.

Misbrug
Sundhedsteamet tilbyder rådgivning ved f.eks. alkohol- og narkotikamisbrug og kan vejlede om offentlige behandlingstilbud.