Din pensionsalder afgør, hvornår du kan blive forsikret

Sundhedsforsikring Senior kan tidligst indtegnes, når man er fyldt 60 år - og senest to år efter udtræden af arbejdsmarkedet.