29-04-2021

Ny forsikringskoncern vækster 23 pct. og runder en halv mia i omsætning

Sundhedsgruppen, som nok er mest kendt for dets ejerskab af Danmarks største udbyder af sundhedsforsikringer Dansk Sundhedssikring, kunne lukke 2020 med en omsætning på 544 mio. kr., hvilket svarer til en vækst på hele 23 pct. i forhold til 2019.

Væksten blev først og fremmest drevet af Dansk Sundhedssikrings egne kunder, men blev også positivt påvirket af en ny outsourcing-aftale med AP Pension. Samlet set havde selskabet 336.000 forsikrede kunder ved udgangen af 2020, hvilket er en stigning på næsten 32 pct. eller 80.000 personer i forhold til 2019. Alene AP Pension bidrog med 60.000 af de nye forsikrede, som Dansk Sundhedssikring betjente ved årsskiftet. 269.000 af de 336.000 kunder er direkte forsikrede i Dansk Sundhedssikring.

"Alle medarbejdere i Dansk Sundhedssikring kan med rette være stolte over den høje vækst vi sammen har skabt i 2020. Ikke mindst når man tænker på, at det skete under vanskelige forhold, hvor coronapandemien førte til, at vi måtte arbejde hjemme og skulle begynde at arbejde sammen på helt nye måder. Vi lærte meget af det, og det er noget vi vil bruge både internt og i forhold til kunderne i de kommende år, også selvom vi forhåbentligt snart ser enden på pandemien," siger CEO i Dansk Sundhedssikring Kent Jensen.

Selvstændigt forsikringsselskab

Udover høj vækst i omsætning og antal kunder blev 2020 også vigtig for den fremtidige drift af selskabet. I december 2020 fik Dansk Sundhedssikring således licens af Finanstilsynet til at blive et selvstændigt forsikringsselskab, hvor man tidligere var registreret i Finanstilsynets Forsikringsagentregister som agent for forsikringsselskaberne AXA France Vie, Paris Trade and Companies og Europæiske Rejseforsikring A/S.

I den forbindelse udtalte Kent Jensen, at Dansk Sundhedssikring ser en ganske betydelig forretningsmæssig fordel i, at det nu er et selvstændigt forsikringsselskab.

Dansk Sundhedssikring har opnået en størrelse og en finansiel styrke som betyder, at selskabet kan tage risikoen på egne bøger. Dermed slipper man for den ekstra omkostning, det er at være agentur for andre forsikringsselskaber.

Ligesom for de fleste andre virksomheder blev Dansk Sundhedssikring påvirket af Covid-19 og størstedelen af medarbejderne blev sendt hjem under den første bølge i marts 2020. Erfaringen fra dette er blevet siden blevet brugt i vid udstrækning i forhold til både egne medarbejdere og til betjening af henvendelser om skader fra kunderne.

Kraftig kundetilgang

Antallet af skader dykkede lidt under den første Corona-bølge. Antallet af skader kom dog hurtigt op på samme niveau, som før Corona. Ved årets udgang sås en lille stigning i behandlinger på private hospitaler, fordi den offentlige behandlingsgaranti var blevet sat ud i kraft. Det førte til et øget pres på private hospitaler og sundhedsforsikringer generelt.

Dansk Sundhedssikring og Sundhedsgruppens øvrige selskaber har i starten af 2021 haft en kraftig kundetilgang og det er forventningen at væksten igen vil være over 20 pct. Derudover vil 2021 have et stærkt fokus på at udvikle nye produkter hvoraf der bliver lagt særlig vægt på digitale produkter, som både kan øge kundetilfredsheden og gøre selskabet mere skalerbart.

Sundhedsgruppen har 176 fuldtidsansatte, hvoraf mange har en sundhedsfaglig baggrund som har fokus på at skabe værdi for kunderne og sikre at de får den rigtige behandling.

Stort CSR-fokus

Der er et stort fokus på CSR-politikken og Sundhedsgruppen tilsluttede sig UN Global Compact i 2020. Selskabet deltog for andet år i træk i en international undersøgelse af EcoVadis af CSR-politikker hos over 75.000 virksomheder, og blev udpeget til at ligge blandt de 20 pct. bedste, når der handler om miljø, arbejdstager- og menneskerettigheder, etik og bæredygtigt indkøb. Selskabet vil arbejde videre med dets CSR-mål og vil stræbe efter en endnu bedre placering i 2021.

For knap 2 år siden købte den engelske Kapitalfond Anacap sig til majoritetsandelen i holdingselskabet Sundhedsgruppen A/S, som udover Dansk Sundhedssikring også består af selskabet PrimaCare, som tilbyder behandlinger inden for fysioterapi, kiropraktik og psykologi, det digitale selskab med fokus på analyse og forebyggelse VitalityGuard, samt svenske DSS Hälsa AB. DSS Hälsa består af det opkøbte selskab WL Care, der sælger sundhedsforsikringer til private samt selskabets eget sundhedsforsikringsprodukt til virksomheder. WL Care blev købt af Sundhedsgruppen den 31. december 2020.

 

Kontaktinformation

Morten Huse Eikrem-Jeppesen, PressConnect, mobil +45 53 85 07 70