Guide: Vælg den rigtige sundhedsforsikring

Vi har lavet en hurtig guide, der hjælper dig til at finde den sundhedsforsikring, som passer bedst til dig. Vores mål er enkelt: At garantere din sundhed og skabe tryghed, uanset dine behov og hvor du befinder dig i livet.

Priser

Sundhedsforsikring Senior 

Hovedforsikrede (60-69 år): 325,-/md
3.895,- årligt

Hovedforsikrede (70-74 år): 429,-/md
5.141,- årligt

Prisen er inkl. lovpligtig skadesforsikringsafgift på 1.1 % af prisen.
Derudover tillægges et lovpligtigt bidrag til Garantifonden på 40 kr.

Produktinformation (IPID) (Hent PDF)   -   Vilkår Sundhedsforsikring (Hent PDF)

Sådan dækker Senior

SundhedsNavigator og sundhedsrådgivning

 • Forsikringen tilbyder telefonisk sygeplejerske, fysioterapeut og lægekonsultation til alle sundheds- og helbredsproblemer – også dem, der ikke kræver egentlig behandling, eller som ikke er omfattet af forsikringsdækningen.
 • Sundhedsteamets rådgivningslinjer sikrer dig adgang til rådgivning om bl.a. sundhed og helbred, trivselsproblemer, stress og stressforebyggelse, misbrugsproblemer, graviditet, smerter og behandlingsforløb.
 • Vores sundhedsteam har indgående kendskab til såvel det offentlige som det private sundhedsvæsen.
 • Via vores unikke SundhedsNavigator- og tovholderkoncept tilbyder vi hjælp til at tilrettelægge og gennemføre forløbet af undersøgelser og behandlinger samt vejledning om det offentlige sundhedssystems behandlingstilbud – f.eks. patientrettigheder, klageprocedurer, erstatning, vejledning om ventetider, frit sygehusvalg samt udrednings- og behandlingsgarantier.
 • Vi hjælper også gerne med at gennemgå journaler fra hospitaler og læger.

Behandling hos fysioterapeut og kiropraktor

 • Forsikringen dækker behandling med fysioterapi og kiropraktor ud fra en sundhedsfaglig vurdering (der skal være et sundhedsfagligt behov for at behandle).
 • Fysioterapi og kiropraktik dækkes med op til 10 behandlinger pr. kalenderår.
 • Behandlingen dækkes i vores kvalitetssikrede netværk eller hos en behandler efter eget valg.
 • Der dækkes GLA:D-træningsforløb ved diagnosticeret artrose i hofte eller knæ eller ved langvarige eller tilbagevendende rygsmerter.
 • Kroniske lidelser i bevægeapparatet opstået i forsikringstiden dækkes med fysioterapi og kiropraktik efter en karensperiode på 6 måneder.

Behandling hos psykolog og psykoterapeut

 • Forsikringen dækker lægehenvist behandling af depression, stress, angst, tilpasnings- og belastningsreaktion hos en psykolog eller en psykoterapeut i vores kvalitetssikrede netværk.
 • I relevante tilfælde kan behandlingen foregå online/digitalt eller telefonisk.
 • Der dækkes det nødvendige antal behandlinger ud fra en faglig vurdering.

Trivselslinje og seniorrådgivning

 • Forsikringen tilbyder personlig rådgivning og støtte til trivselsrelaterede problemer, der ikke kræver egentlig behandling.
 • Linjen håndteres af et internt rådgivningsteam, der alle har sundhedsfaglig baggrund.
 • Der rådgives om private trivselsproblemer, f.eks. arbejdslivet som senior, personlige kriser, seniorliv, pensionering, børn, samliv, skilsmisse, livsstil, helbred, sygdom og misbrug.

Knogleskørhed

 • Forsikringen dækker i relevante tilfælde speciallægeordineret udredning for knogleskørhed samt en eventuel injektion med biologisk lægemiddel.

Psykiater

 • Forsikringen dækker lægehenviste konsultationer hos en psykiater i netværk eller hos en psykiater efter eget valg.

Akut krisehjælp

Forsikringen dækker akut krisehjælp ved erfarne krisepsykologer i vores netværk, hvis vi vurderer, at du har fået en akut psykisk krise af følgende årsager: 

 • Hvis du bliver udsat for en pludselig alvorlig hændelse/ulykke, hvor du har været i fare.
 • Hvis du bliver udsat for røveri, overfald, vold eller kidnapning. 
 • Brand, eksplosion eller indbrud i din private bolig eller egen virksomhed (skal være politianmeldt). 
 • Hvis du diagnosticeres med en livstruende sygdom. 
 • Dødsfald hos nærmeste pårørende. 
 • Hvis nærmeste pårørende diagnosticeres med en livstruende sygdom.
 • Hvis du overværer et familiemedlems eller en kollegas pludselige uventede død eller pludselige alvorlige hændelse/ulykke. 

Undersøgelse og behandling hos speciallæge

 • Forsikringen dækker lægehenvist udredning til at kunne stille en diagnose, f.eks. MR-scanning.
 • Forsikringen dækker behandling/operation udført af en speciallæge på et hospital eller en klinik.
 • Undersøgelse eller behandling igangsættes inden for 15 hverdage i det offentlige eller i det private sundhedsvæsen.

Allergiudredning

 • Forsikringen dækker udredning af allergi.

Efterkontrol

 • Forsikringen dækker efterkontrol efter en operation dækket af forsikringen på et hospital eller en klinik op til 24 måneder.
 • Efterkontrol skal være ordineret af en relevant speciallæge.

Genoptræning efter operation

 • Forsikringen dækker ambulant genoptræning hos fysioterapeut og kiropraktor i forlængelse af en dækningsberettiget operation i bevægeapparatet.
 • Genoptræning dækkes i vores kvalitetssikrede netværk eller hos en behandler efter eget valg.
 • Der dækkes det nødvendige antal behandlinger ud fra en faglig vurdering.
 • Genoptræning skal være ordineret af relevant speciallæge.

Hjemmehjælp og hjemmesygeplejerske

 • Forsikringen dækker udgifter til midlertidig hjælp i hjemmet i forlængelse af en operation dækket af forsikringen.
 • Der dækkes hjælp til rengøring, indkøb, personlig hygiejne samt på- og afklædning i op til 6 måneder efter udskrivelsesdatoen.

Hjælpemidler

 • Forsikringen dækker udgifter til personlige hjælpemidler i forbindelse med en dækningsberettiget operation.

Second opinion

 • Forsikringen dækker en uvildig konsultation hos en speciallæge, hvis du har en livstruende eller særligt alvorlig sygdom eller skade, eller hvis du står over for valget om at modtage særligt risikofyldt behandling, som kan være livstruende eller give varige mén.

Kroniske sygdomme

 • Forsikringen dækker kroniske sygdomme opstået i forsikringstiden i op til 6 måneder fra diagnosetidspunktet, hvis vi vurderer, at behandling kan føre til væsentlig og varig bedring af tilstanden.
 • Kroniske lidelser i bevægeapparatet opstået i forsikringstiden dækkes med fysioterapi og kiropraktik efter en karensperiode på 6 måneder.

Følgelidelser til kroniske sygdomme

 • Forsikringen dækker følgesygdomme, som opstår i forsikringstiden som en direkte følge af en kronisk sygdom i op til 6 måneder fra diagnosetidspunktet, hvis vi vurderer, at behandling vil medføre en væsentlig og varig bedring af tilstanden.

Sygetransport

 • Forsikringen dækker liggende sygetransport mellem hjemmet og behandlingsstedet, hvis du ikke kan transporteres i bil eller tage offentlige transportmidler.
 • Forsikringen dækker transportudgifter til en medicinsk ledsager, hvis vi vurderer, at din helbredstilstand kræver, at der er en ledsager med.

Transportudgifter

 • Forsikringen dækker transportudgifter i Danmark mellem hjemmet og behandlingsstedet i forbindelse med speciallægehjælp på hospital eller klinik, hvis vi henviser dig til et behandlingssted mere end 75 km fra din bopæl.

Online lægevagt

 • Forsikringen dækker privat lægevagt til den samlede husstand, dvs. den forsikrede, ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn under 24 år.
 • Lægevagten er et supplement til praktiserende læge og tilbyder hurtig adgang til mail- og videokonsultationer med en privat lægevagt – også uden for almindelig åbningstid.
 • Lægevagten kan svare på spørgsmål om sygdom og sygdomssymptomer, der ikke kræver fysisk undersøgelse.
 • Lægevagten kan udskrive og forny de fleste recepter, vejlede om håndkøbsmedicin og henvise til regionale offentlige sygehuse.

Forsikringen dækker ikke

For overblik over de fulde bestemmelser og begrænsninger henviser vi til forsikringsbetingelserne, som du også finder her på hjemmesiden.

 • Akut behandling af kroniske lidelser diagnosticeret før forsikringens ikrafttræden
 • Medfødte lidelser
 • Kosmetiske problematikker
 • Kroniske hudsygdomme
 • Forebyggende undersøgelse og behandling
 • Fedmeoperationer
 • Kønssygdomme, prævention og behandling af barnløshed
 • Nedsat syn og nedsat hørelse (grå stær diagnosticeret i forsikringstiden dækkes i op til 6 måneder)
 • Hjerte-kar-lidelser
 • Søvnproblemer
 • Behandling af fobier, spiseforstyrrelser, ADHD, ADD og autismespekrumforstyrrelser
 • Behandling og udredning af demens
 • Parterapi
 • Omkostninger til praktiserende læge
 • Følger efter professionel sport
 • Skader efter epidemier og pandemier
 • Konsultationer ved neuropsykolog.

Det siger vores kunder om os

Vil du høre mere om vores forsikringer?

Bliv ringet op og få et tilbud

Bliv ringet op af en af vores dygtige forsikringsrådgivere og få et tilbud.

Vi ringer dig op inden for et par timer på hverdage i tidsrummet 9-16.

Service provider speaking in phone