Guide: Vælg den rigtige sundhedsforsikring

Vi har lavet en hurtig guide, der hjælper dig til at finde den sundhedsforsikring, som passer bedst til dig. Vores mål er enkelt: At garantere din sundhed og skabe tryghed, uanset dine behov og hvor du befinder dig i livet.

Priser

Sundhedsforsikring Flex


Hovedforsikrede: 158,-/md
1.895,- årligt

Børn: 85,-/md*
1.019,- årligt


* Prisen er pr. barn i alderen 0-24 år 

Prisen er inkl. lovpligtig skadesforsikringsafgift på 1.1 % af prisen.
Derudover tillægges et lovpligtigt bidrag til Garantifonden på 40 kr.

Produktinformation (IPID) (Hent PDF)   -   Vilkår Sundhedsforsikring (Hent PDF)

Sådan dækker Flex

SundhedsNavigator og sundhedsrådgivning

 • Forsikringen tilbyder telefonisk sygeplejerske, fysioterapeut og lægekonsultation til alle sundheds- og helbredsproblemer – også dem, der ikke kræver egentlig behandling, eller som ikke er omfattet af forsikringsdækningen.
 • Sundhedsteamets rådgivningslinjer sikrer dig adgang til rådgivning om bl.a. sundhed og helbred, trivselsproblemer, stress og stressforebyggelse, misbrugsproblemer, graviditet, smerter og behandlingsforløb.
 • Vores sundhedsteam har indgående kendskab til såvel det offentlige som det private sundhedsvæsen.
 • Via vores unikke SundhedsNavigator- og tovholderkoncept tilbyder vi hjælp til at tilrettelægge og gennemføre forløbet af undersøgelser og behandlinger samt vejledning om det offentlige sundhedssystems behandlingstilbud – f.eks. patientrettigheder, klageprocedurer, erstatning, vejledning om ventetider, frit sygehusvalg samt udrednings- og behandlingsgarantier.
 • Vi hjælper også gerne med at gennemgå journaler fra hospitaler og læger.

Behandling hos fysioterapeut, kiropraktor og osteopat

 • Forsikringen dækker behandling af lidelser i bevægeapparatet ud fra en sundhedsfaglig vurdering (der skal være et sundhedsfagligt behov for at behandle).
 • Fysioterapi og kiropraktik dækkes med op til 12 behandlinger pr. kalenderår.
 • Osteopati dækkes med op til 5 behandlinger pr. kalenderår.
 • Behandling ved fysioterapi og kiropraktor dækkes i vores kvalitetssikrede netværk eller hos en behandler efter eget valg. I relevante tilfælde kan fysioterapi i netværk foregå online/digitalt eller ved en kombination af digitalt/fysisk fremmøde.
 • Osteopati dækkes ved en behandler efter eget valg.

Behandling hos psykolog og psykoterapeut

 • Forsikringen dækker rimelig og nødvendig online/digital behandling af behandlingskrævende psykiske lidelser ved erfarne psykologer og psykoterapeuter i vores kvalitetssikrede netværk.
 • Der dækkes det nødvendige antal behandlinger ud fra en faglig vurdering.

Forebyggende stress- og trivselslinje

 • Forsikringen tilbyder personlig rådgivning og støtte til stress- eller trivselsrelaterede problemer, der ikke kræver egentlig behandling.
 • Linjen håndteres af et internt rådgivningsteam, der alle har sundhedsfaglig baggrund.
 • Der rådgives f.eks. om reducering og forebyggelse af tidlige tegn på stress og mistrivsel, private trivselsproblemer såsom personlige kriser, børn, samliv og skilsmisse samt arbejdsrelaterede trivselsproblemer såsom udbrændthed, afskedigelse, mobning og konflikter.

Akut krisehjælp

Forsikringen dækker akut krisehjælp ved erfarne krisepsykologer i vores netværk, hvis vi vurderer, at du har fået en akut psykisk krise af følgende årsager: 

 • Hvis du bliver udsat for en pludselig alvorlig hændelse/ulykke, hvor du har været i fare.
 • Hvis du bliver udsat for røveri, overfald, vold eller kidnapning. 
 • Brand, eksplosion eller indbrud i din private bolig eller egen virksomhed (skal være politianmeldt). 
 • Hvis du diagnosticeres med en livstruende sygdom. 
 • Dødsfald hos nærmeste pårørende. 
 • Hvis nærmeste pårørende diagnosticeres med en livstruende sygdom.
 • Hvis du overværer et familiemedlems eller en kollegas pludselige uventede død eller pludselige alvorlige hændelse/ulykke. 

Undersøgelse/udredning hos speciallæge

 • Forsikringen dækker lægehenvist undersøgelse/udredning udført af en speciallæge på et hospital eller en klinik for at kunne stille en diagnose, f.eks. en MR-scanning.
 • Undersøgelse/udredning igangsættes inden for 10 hverdage i det offentlige eller i det private sundhedsvæsen.

Second opinion ved læge

 • Hvis du tidligere er udredt og diagnosticeret, tilbyder forsikringen gennemgang af journaler, henvisning og medicinske dokumenter samt telefonisk rådgivning ved vores læger og sygeplejersker. Det gælder også, hvis to læger er uenige om din diagnose eller behandlingsform.

Online lægevagt

 • Forsikringen dækker privat lægevagt til den samlede husstand, dvs. den forsikrede, ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn under 24 år.
 • Lægevagten er et supplement til praktiserende læge og tilbyder hurtig adgang til mail- og videokonsultationer med en privat lægevagt – også uden for almindelig åbningstid.
 • Lægevagten kan svare på spørgsmål om sygdom og sygdomssymptomer, der ikke kræver fysisk undersøgelse.
 • Lægevagten kan udskrive og forny de fleste recepter, vejlede om håndkøbsmedicin og henvise til regionale offentlige sygehuse.

Forsikringen dækker ikke

For overblik over de fulde bestemmelser og begrænsninger henviser vi til forsikringsbetingelserne, som du også finder her på vores hjemmeside.

 • Akut behandling (undtagen akut krisehjælp)
 • Forebyggende og vedligeholdende undersøgelse og behandling
 • Alternativ og eksperimentel behandling
 • Udredning og behandling af kosmetiske problemer
 • Alle former for tandproblemer
 • Søvnproblemer
 • Nedsat syn og nedsat hørelse
 • Kønssygdomme, prævention og fertilitet
 • Psykologhjælp ved alvorlige og varige psykiske lidelser samt fobier
 • Udredning og behandling af ADHD/ADD og autismespektrumforstyrrelser
 • Parterapi
 • Psykiater
 • Konsultationer ved neuropsykolog
 • Kroniske lidelser opstået inden forsikringens ikrafttræden
 • Behandling/operation hos speciallæge/hospital
 • Hjerte-kar-lidelser
 • Vaccinationer og helbredsundersøgelser
 • Skade efter epidemier og pandemier
 • Transport og rejseudgifter.

Det siger vores kunder om os

Vil du høre mere om vores forsikringer?

Bliv ringet op og få et tilbud

Bliv ringet op af en af vores dygtige forsikringsrådgivere og få et tilbud.

Vi ringer dig op inden for et par timer på hverdage i tidsrummet 9-16.

Service provider speaking in phone