Familie360

Familie360 sikrer, at både du og din familie får sundhedsfaglig rådgivning og vejledning, når alvorlig sygdom rammer enten dig eller en af dine pårørende. Du tilknyttes en personlig kontaktsygeplejerske, som kan støtte og vejlede gennem hele dit forløb i det offentlige sundhedssystem.

Alvorlig sygdom hos en nær pårørende kan virke overvældende, og vi ønsker at lette byrden for dig og din familie. Vi hjælper jer gennem de svære tider og giver jer den hjælp, der kan være behov for.

 • Deltagelse ved lægesamtaler via digitale platforme eller telefonen, og vil være den fagligt kompetente og uafhængige bisidder
 • Kontakt til sygehuset vedr. opfølgning på din indkaldelse, herunder sikring af overholdelse af gældende udrednings-/behandlingsgarantier
 • Sikre at familien og relevante plejere er informeret og involveret korrekt ved at fortage proaktive omsorgsopkald
 • Hjælp til at gennemgå og fortolke patientens lægejournaler og undersøgelsessvar fra hospitalet, samt klinisk rådgivning
 • Behjælpelig med at skabe kontakten til pensionsselskaber eller ulykkesforsikringsselskab
 • Bistå i overgangen mellem behandlingssteder, samt i overgang mellem indlæggelse og udskrivelse

Forsikringen indeholder

 • Vi bistår i kontakten til det offentlige sygehus, f.eks. med opfølgning på henvisninger, indkaldelser og sikring af overholdelse af udrednings- og behandlingsgarantier. Vi hjælper f.eks. med at bestille tider til behandling eller undersøgelse, i det omfang det offentlige sygehus tillader det.
 • Familie360 hjælper dig og dine pårørende i mødet med det offentlige sundhedsvæsen med forberedelse til undersøgelser og det videre behandlingsforløb.
 • Din personlige sundhedsfaglige rådgiver kan bistå ved lægesamtaler via digitale platforme eller over telefonen.
 • Du tilbydes også hjælp til gennemgang af lægejournaler og svar på undersøgelser fra dit undersøgelses- og behandlingsforløb.
 • Du og dine pårørende tilbydes også lægefaglig rådgivning og bistand af Familie360´s lægekonsulenter, f.eks. omkring relevans og tilstrækkelighed af de planlagte undersøgelser i forhold til din eller dine pårørendes sygdom.

Din personlige sundhedsfaglige rådgiver kan være behjælpelig med:

 • At bestille transport
 • At skabe kontakt til f.eks. dit pensionsselskab og kommunale instanser
 • At bistå i overgangen mellem indlæggelse og udskrivelse til eget hjem
 • At skabe kontakt til socialrådgiver
 • Omsorgs- og tryghedsopkald til både dig og din familie.

Når du skal bruge dit Familie360 produkt

Sygeplejersken hjælper dig med at finde ud af hvor kontaktsygeplejersken bedst kan rådgive i lige den situation som din familie står i. Du kan ringe til vores sundhedsteam, som står klar til at hjælpe dig. Anmeldte skader behandles hurtigt og i de fleste tilfælde fra dag til dag.