Familie360

Med Familie360 får du og din familie adgang til en personlig kontaktsygeplejerske, der hjælper, guider og rådgiver dig og eller medlemmer af din familie inden, gennem og efter et alvorligt sygdomsforløb i det offentlige. Du, din samlever eller ægtefælle og dine børn er omfattet. Du kan også tilmelde dine forældre som et tilvalg. Dermed er også bedsteforældre af familien omfattet.   

Familie360

En kontaktsygeplejerske som hjælper familier gennem alvorlige sygdomsforløb

Du skal udfylde tilmeldingsblanketten længere nede på siden. Når forsikringen er oprettet, modtager du/I et velkomstbrev med et link til Mit DSS.

 • Deltagelse ved lægesamtaler via digitale platforme eller telefonen, og vil være den fagligt kompetente og uafhængige bisidder
 • Kontakt til sygehuset vedr. opfølgning på din indkaldelse, herunder sikring af overholdelse af gældende udrednings-/behandlingsgarantier
 • Sikre at familien og relevante plejere er informeret og involveret korrekt ved at fortage proaktive omsorgsopkald
 • Hjælp til at gennemgå og fortolke patientens lægejournaler og undersøgelsessvar fra hospitalet, samt klinisk rådgivning
 • Behjælpelig med at skabe kontakten til pensionsselskaber eller ulykkesforsikringsselskab
 • Bistå i overgangen mellem behandlingssteder, samt i overgang mellem indlæggelse og udskrivelse

Indhold af Familie360 produktet

 

  • Kontakt til det offentlige sygehus vedrørende opfølgning på kundens indkaldelse, herunder sikring af overholdelse af gældende udrednings- og behandlingsgarantier

  • Bestille tider til behandling eller undersøgelse, i det omfang det offentlige sygehus tillader det

 

  • Forberede kunden på mødet med det offentlige sygehus, undersøgelser og det videre behandlingsforløb

  • Deltage ved lægesamtaler via digitale platforme eller telefonen, og være familiens fagligt kompetente og uafhængige bisidder

  • Hjælpe med at gennemgå kundens lægejournaler og undersøgelsessvar fra det offentlige sygehus

 

  • Lægefaglig rådgivning af Famile360’s egen lægekonsulenter, herunder om de planlagte undersøgelser er tilstrækkelige, relevante og forventelige i relation til kundens sygdom eller lidelse
 •  
  • Klinisk rådgivning herunder medicinrådgivning

 

  • Være behjælpelig med at bestille transport eller anden assistance, hvis kunden får brug for det
 •  
  • Foretage omsorgsopkald til kunden og kundens familie
 •  
  • Behjælpelig med at skabe kontakten til relevant pensionsselskab, ulykkesforsikringsselskab og lignende
 •  
  • Kontakte kommunale instanser, hvis der er behov herfor
 •  
  • Bistå kunden i overgangen mellem indlæggelse og udskrivelse
 •  
  • Socialrådgiverbistand
 •  
  • Psykologisk rådgivning om alvorlig sygdom, sorg/krise
 •  
  • Samtale om livets afslutning

Tilmelding til Familie360

Herunder tilmelder du dig Familie360 hos Dansk Sundhedssikring. 

Du skal vælge om du tilmelder dig som virksomhed eller som privat. 

Hvis du tilmelder dig som virksomhed, skal vi bede dig downloade medarbejderliste skabelonen som du finder her. Den skal du udfylde og uploade under tilmeldingen herunder.

 

Personlige oplysninger

CPR

Telefonnr.

Adresse

Postnr.

By

Startdato


Vælg et Produkt

Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.

Når du skal bruge dit Familie360 produkt

Sygeplejersken hjælper dig med at finde ud af hvor kontaktsygeplejersken bedst kan rådgive i lige den situation som din familie står i. Du kan ringe til vores sundhedsteam, som står klar til at hjælpe dig. Anmeldte skader behandles hurtigt og i de fleste tilfælde fra dag til dag.