AlvorligSygdom

Hvis alvorlig sygdom rammer dig kan du få behandling, undersøgelse eller second opinion i udlandet

Vi dækker udgifter til rejse, ophold, undersøgelse, behandling, medicin og efterbehandling for dig og en ledsager.

De nærmere betingelser er beskrevet i dine forsikringsvilkår. Vi opfordrer dig til at læse vilkårene for at sikre, at du er informeret om indholdet og omfanget af din dækning.

Forsikringssummen er 1.000.000 euro pr. person pr. år og 2.000.000 euro pr. person i forsikringstiden.

 • Medicinsk samt kirurgisk behandling i udlandet
 • Rejse og ophold i udlandet for patient og en ledsager
 • Second opinion efter diagnosticering i bopælsland
 • Transport med fly, tog, ambulance eller ambulancefly.
 • Den ansvarlige læge for behandlingen kommer på besøg under indlæggelse
 • Laboratorieundersøgelser, røntgen og billeddiagnostik som er nødvendige for behandlingen
 • Medicin, blodtransfusion osv. under behandling
 • Strålebehandling
 • Nødvendig kirurgisk efterbehandling
 • Organtransplantation fra levende donor
 • Efterbehandling og pleje i bopælslandet

Forsikringen indeholder

Forsikringen dækker undersøgelse og behandling af sygdomme inden for 4 områder:

 • Kræft
 • Hjerte-kar-lidelser
 • Neurokirurgiske lidelser
 • Transplantationer
 • Når skaden er godkendt, og rette behandlingssted er fundet, koordinerer og booker vi rejsen, og vi sørger også for transport til og fra behandlingsstedet.
 • Medicinsk efterbehandling vil som udgangspunkt finde sted i bopælslandet.
 • Lægebesøg
 • Laboratorieundersøgelser
 • Billeddiagnostiske undersøgelser (røntgen/scanning)
 • Medicin og blodtransfusioner
 • Strålebehandling.
 • Forsikringen dækker en uvildig vurdering og speciallægeundersøgelse inden for de 4 behandlingsområder.
 • Forsikringen dækker opholds- og rejseudgifter for én ledsager. Hvis patienten er et barn, dækkes der opholds- og rejseudgifter for 2 ledsagere.
 • Ved behov kan der arrangeres liggende transport eller ambulancetransport.
 • Svulster opstået i forbindelse med AIDS
 • Hudkræft i meget tidligt stadie
 • Kranspulsåresygdom, der skal behandles med andet end bypass (f.eks. stent eller angioplastik)
 • Leversygdom opstået af alkoholmisbrug
 • Autotransplantation (f.eks. egen hud)
 • Organtransplantat fra afdød donor
 • Stamcellebehandling
 • Hjælpemidler (f.eks. proteser, indlæg eller parykker).

For overblik over de nærmere bestemmelser og begrænsninger henvises du til dine forsikringsbetingelser, som du også kan tilgå på hjemmesiden.

Når du skal bruge dit produkt

Bliver du ramt af alvorlig sygdom kontakt Dansk Sundhedssikring. Først indsamles alt relevant materiale som henvisninger, journaler, undersøgelser mv. Disse gives til Further, som afgør om forsikringen kan tages i brug. Godkendes skaden fortsætter al kontakt med Further.