Sådan dækker Familie 360

Kontakt til det offentlige

  • Vi bistår i kontakten til det offentlige sygehus, f.eks. med opfølgning på henvisninger, indkaldelser og sikring af overholdelse af udrednings- og behandlingsgarantier. Vi hjælper f.eks. med at bestille tider til behandling eller undersøgelse, i det omfang det offentlige sygehus tillader det.

Dialog omkring dit behandlingsforløb

  • Familie360 hjælper dig og dine pårørende i mødet med det offentlige sundhedsvæsen med forberedelse til undersøgelser og det videre behandlingsforløb.
  • Din personlige sundhedsfaglige rådgiver kan bistå ved lægesamtaler via digitale platforme eller over telefonen.
  • Du tilbydes også hjælp til gennemgang af lægejournaler og svar på undersøgelser fra dit undersøgelses- og behandlingsforløb.

Læge- og sundhedsfaglig rådgivning

  • Du og dine pårørende tilbydes også lægefaglig rådgivning og bistand af Familie360's lægekonsulenter, f.eks. omkring relevans og tilstrækkelighed af de planlagte undersøgelser i forhold til din eller dine pårørendes sygdom.

Øvrige ydelser

Din personlige sundhedsfaglige rådgiver kan være behjælpelig med:

  • At bestille transport
  • At skabe kontakt til f.eks. dit pensionsselskab og kommunale instanser
  • At bistå i overgangen mellem indlæggelse og udskrivelse til eget hjem
  • At skabe kontakt til socialrådgiver
  • Omsorgs- og tryghedsopkald til både dig og din familie.

Mød vores Salgsteam

Vi er en sammentømret enhed med mange års erfaring indenfor sundhed og forsikring. Vores vigtigste opgave er at give vores kunder en god oplevelse, uanset om de handler direkte hos os eller via en samarbejdspartner. Vi stræber efter at klæde vores partnere på, så de er i stand til at give vores fælles kunder den samme troværdige rådgivning, som vi selv ønsker at tilbyde. For vores kunder betyder det hurtige og rigtige svar på de opgaver, som stilles fra vores mere end 60 samarbejdspartnere.