Sådan dækker Alvorlig Sygdom

Medicinsk og kirurgisk behandling

 • Forsikringen dækker undersøgelse og behandling af sygdomme inden for 4 områder:

 • Kræft
 • Hjerte-kar-lidelser
 • Neurokirurgiske lidelser
 • Transplantationer

Behandling på klinik i udlandet

 • Når skaden er godkendt, og rette behandlingssted er fundet, koordinerer og booker vi rejsen, og vi sørger også for transport til og fra behandlingsstedet.

Efterbehandling og pleje

 • Medicinsk efterbehandling vil som udgangspunkt finde sted i bopælslandet.

Undersøgelser under behandling i udlandet

 • Lægebesøg
 • Laboratorieundersøgelser
 • Billeddiagnostiske undersøgelser (røntgen/scanning)
 • Medicin og blodtransfusioner
 • Strålebehandling.

Second opinion

 • Forsikringen dækker en uvildig vurdering og speciallægeundersøgelse inden for de 4 behandlingsområder.

Ledsager under dit udlandsophold

 • Forsikringen dækker opholds- og rejseudgifter for én ledsager. Hvis patienten er et barn, dækkes der opholds- og rejseudgifter for 2 ledsagere.

Sygetransport

 • Ved behov kan der arrangeres liggende transport eller ambulancetransport.

Forsikringen dækker ikke

  • Svulster opstået i forbindelse med AIDS
  • Hudkræft i meget tidligt stadie
  • Kranspulsåresygdom, der skal behandles med andet end bypass (f.eks. stent eller angioplastik)
  • Leversygdom opstået af alkoholmisbrug
  • Autotransplantation (f.eks. egen hud)
  • Organtransplantat fra afdød donor
  • Stamcellebehandling
  • Hjælpemidler (f.eks. proteser, indlæg eller parykker).

  For overblik over de nærmere bestemmelser og begrænsninger henvises du til dine forsikringsbetingelser, som du også kan tilgå på hjemmesiden.

Mød vores Salgsteam

Vi er en sammentømret enhed med mange års erfaring indenfor sundhed og forsikring. Vores vigtigste opgave er at give vores kunder en god oplevelse, uanset om de handler direkte hos os eller via en samarbejdspartner. Vi stræber efter at klæde vores partnere på, så de er i stand til at give vores fælles kunder den samme troværdige rådgivning, som vi selv ønsker at tilbyde. For vores kunder betyder det hurtige og rigtige svar på de opgaver, som stilles fra vores mere end 60 samarbejdspartnere.