Tekniske problemer med telefonsystemet

Vi oplever i øjeblikket sporadiske tekniske problemer med vores telefonsystem.

Man kan opleve at opkaldet ikke kan gennemføres, og må forsøge igen.

Vores leverandør arbejder på højtryk for at løse problemet.

Vi henviser derfor til I benytter MitDss, hvor det er muligt at oprette sager, downloade betalingsgarantier mm.

Fakturering af et GLA:D forløb

Har din kunde en betalingsgaranti vedr. et GLA:D forløb, skal du som behandler være opmærksom på, at hele forløbet skal faktureres som et samlet forløb. Et GLA:D forløb har fået tilkendt et maks. beløb på DKK 2.800 jf. kunden betalingsgaranti/ref. nummer.  

  • På fakturaen skal alle behandlinger fremgå med dertilhørende pris og behandlingsdato.
  • På fakturaen skal påføres teksten "afsluttet"

Derudover skal fakturaen overholde vores generelle fakturakrav.

Såfremt ovenstående oplysninger ikke fremgår af fakturaen, vil den blive afvist. Vi vil derfor anmode om en ny faktura med de korrekte oplysninger. Dette vil forøge ekspeditionstiden. 

Hvis faktureringen ikke kan imødekommes, skal afregningen ske direkte med kunden, som efter et afsluttet GLA:D forløb skal uploade refusionen via Mit DSS.  

Vi anbefaler, at behandler uden for vores netværk altid modtager en kopi af kundens betalingsgaranti, som er modtaget af Dansk Sundhedssikring/AP.