• da
  • en

Online sundhedsportal

Dansk Sundhedssikring kan i samarbejde med ekstern leverandør primo 2016 tilbyde en sundhedsportal, som tydeliggør virksomhedens sundhed og risikoprofil (livsstilssygdomme, sygefravær, potentiel tab af erhvervsevne) på individ og virksomhedsniveau.

Risikoprofilen er inddelt i lav, mellem og høj risiko for udvikling af livsstilssygdomme og den tilhørende lavere produktivitet, sygefravær, og i yderste konsekvens tab af erhvervsevne. Sundhedsportalen kobler virksomhedens risikoprofil med den økonomiske konsekvens basseret på b.la lønudgifter og manglende produktivitet.

Hver medarbejder modtager en rapportering over sundhedsrisici og konkret handleplan på at skabe et højere sundhedspotentiale.

Kontakt forebyggelsesansvarlig Bende Næsted bende.naested@ds-sundhed.dk for at høre, hvorledes vi kan hjælpe jeres organisation.