• da
  • en

Sundhed360

Vi er jeres totalleverandør
Dansk Sundhedssikring ser sundhed som mere end blot behandling af en allerede opstået skade. Vi er på forkant, og har en proaktiv tilgang til sundhed. Forebyggelse af skader er således en del af Dansk Sundhedssikrings grundlæggende tilgang.

Med udgangspunkt i data kan Dansk Sundhedssikring være jeres totalleverandør og varetage hele værdikæden i relation til sundhed og forebyggelse. Målet er, at de forebyggende indsatser understøtter og supplerer sundhedsforsikringen, og på sigt bidrager til at fremme sundheden i jeres organisation, samt reducerer skadesbehandlingen til gavn for alle involverede.


Strategisk indsats
Vi ser sundhed og forebyggelse som en strategisk indsats på niveau med andre strategiske beslutninger I tager i jeres organisation. Vi ved, at når I arbejder strategisk med området, så kommer resultaterne.

I vores katalog Sundhed360 kan I læse mere om muligheder og udbytte af sundhed og forebyggelse på arbejdspladsen. Kataloget beskriver de forebyggende produkter vi leverer, når vi kender jeres behov ud fra data. Produkterne er nøje udvalgt og sammensat med udgangspunkt i faktabaserede undersøgelser, og de leverandører vi arbejder med, er kvalitetssikret i deres tilgang, metoder, og indhold i produkterne. Samtlige produkter er et tilkøb til Sundhedsforsikringen.

Bliv inspireret af vores katalog og kontakt udviklingschef Gry Jensen for at høre, hvorledes vi kan hjælpe jeres organisation.

Klik her for adgang til vores katalog: Sundhed360

Kontakt udviklingschef Gry Jensen: gry.jensen@ds-sundhed.dk