• da
  • en

Sundhed360

Vi er jeres totalleverandør
Dansk Sundhedssikring ser sundhed som mere end blot behandling af en allerede opstået skade. Vi er på forkant, og har en proaktiv tilgang til sundhed. Forebyggelse af skader er således en del af Dansk Sundhedssikrings grundlæggende tilgang.
Med udgangspunkt i data kan Dansk Sundhedssikring være jeres totalleverandør og varetage hele værdikæden i relation til sundhed og forebyggelse. Målet er, at de forebyggende indsatser understøtter og supplerer sundhedsforsikringen, og på sigt bidrager til at fremme sundheden i jeres organisation, samt reducerer skadesbehandlingen til gavn for alle involverede.

Det handler om at forebygge
VitalityGuard er Dansk Sundhedssikrings løsning til virksomheder, der bestræber sig på at have en proaktiv tilgang til medarbejdernes psykiske og fysiske sundhed. VitalityGuard er et digitalt baseret sundhedskoncept, som kortlægger den aktuelle sundhedstilstand i hele virksomheden. Det skaber overblik og gør det muligt at lave en fokuseret indsats, der hvor behovet er.

Et digitalt baseret sundhedskoncept
Når det handler om at skabe vedvarende og mærkbare resultater på sundhedsområdet, ved vi, at motivation er en altafgørende faktor. Platformen VitalityGuard, et personligt værktøj hvor den enkelte medarbejder får en individuel handlingsplan med fokus på alt fra kost og motion – til søvn og psykisk velvære. Platformen inspirerer, motiverer og guider den enkelte ud fra deres konkrete situation og personlige målsætning.

Læs mere på VitalityGuard.com

For mere om priser og muligheder vedrørende vitalityGuard, øvrige forebyggelsesprodukter og tilvalg til sundhedsforsikringen, kontakt vores salgsafdeling på: salg@ds-sundhed.dk