• da
  • en

Videreførsel privat

Du har mulighed for at fortsætte din (og evt. medforsikredes) sundhedsforsikring med samme dækninger efter ophør af ansættelse i den virksomhed, der har tegnet aftalen.

Du skal blot tage kontakt til vores kundeteam, der vil fremsende en begæring, der skal udfyldes for den/de, der skal videreføres, samt oplyse gældende priser og hvorvidt der er tidligere dækninger, der alene gælder under virksomhedsaftalen.

Kontakt vores kundeteam via…
Onlineformular: Klik her!
Email:
sundhedsforsikring@ds-sundhed.dk

Den privat forsikring skal starte i forlængelse af den ophørte firmadækning, og det forudsættes, at den udfyldte begæring er fremsendt til os senest 90 dage efter, at din ansættelse er bragt til ophør. I modsat fald påbegyndes en karens-periode for en række af forsikringens dækninger.