Sundhedsforsikring Flex

Sundhedsforsikring Flex er tilpasset et liv i en travl hverdag, hvor fleksibilitet og let adgang til behandling har stor værdi. Behandlingsformerne kan være enten online/digitale eller ved fysisk fremmøde på en klinik.   

Forsikringen indeholder

  • Forsikringen dækker rimelig og nødvendig behandling ud fra en sundhedsfaglig vurdering af dit behov (der skal være et sundhedsfagligt behov for at behandle). Behandlingen skal føre til væsentlig og varig bedring af din tilstand for at fortsat være dækket af forsikringen.
  • Fysioterapeut og kiropraktor dækkes maksimalt med 12 behandlinger og osteopat med 5 behandlinger pr. kalenderår, uanset antal skader / lidelser.
  • Behandling dækkes i vores landsdækkende kvalitetssikrede netværk eller hos en behandler efter eget valg. Behandlingen kan afhængigt af skaden foregå digitalt.
  • Der dækkes behandling i Danmark.

 

 • Behandling hos psykolog vil foregå online/digitalt eller telefonisk. Der dækkes for behandlingskrævende lidelser i vores kvalitetssikrede netværk.

Forsikringen dækker akut krisehjælp ved krisepsykologer i vores netværk, hvis du har fået en akut psykisk krise af følgende årsager: 

  • Hvis du bliver udsat for en pludselig alvorlig hændelse/ulykke, hvor du har været i fare 

  • Hvis du bliver udsat for røveri, overfald, vold eller kidnapning 

  • Brand, eksplosion eller indbrud i din private bolig eller egen virksomhed (skal være politianmeldt) 

  • Hvis du diagnosticeres med en livstruende sygdom 
 •  
  • Dødsfald hos nærmeste pårørende 
 •  
  • Hvis nærmeste pårørende diagnosticeres med en livstruende sygdom
 •  
  • Hvis du overværer et familiemedlem eller en kollegas pludselige uventede død eller pludselige alvorlige hændelse/ulykke 
 • Du garanteres, at undersøgelse hos speciallæge sættes i gang indenfor 10 hverdage i det offentlige eller i det private sundhedsvæsen, efter at vi har modtaget og godkendt din anmeldelse. Du skal altid have en gyldig henvisning fra din læge. 
 • Forsikringen dækker undersøgelse og udredning af kræft, hvis diagnosen stilles i forsikringstiden. Ved kræftsygdomme, som indgår som et samlet pakkeforløb i det offentlige, skal det offentlige tilbud altid aktiveres og benyttes.  
 • Forsikringen dækker telefonisk sygeplejerske-eller lægekonsultation til alle helbredsproblemer, også dem der ikke kræver egentlig behandling, eller som ikke er omfattet af forsikringsdækningen.  

 

 • Via vores unikke SundhedsNavigator-og tovholderkoncept tilbyder vi at hjælpe med at tilrettelægge forløbet af undersøgelser og behandlinger samt vejledning om det offentlige sundhedssystems behandlingstilbud. Vores sundhedsteam bestående af erfarne læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og andet sundhedsfagligt personale har mange års erfaring fra forskellige specialer og tilbyder professionel rådgivning om sundhed og sygdom.  
 • Ved tegning af forsikring, er den samlede husstand dækket med online lægevagt.
 • Lægevagten skal ses som et supplement til egen læge, hvor du kan komme i kontakt via mail eller videokonsultation.
 • Lægevagten består af speciallæger i almen medicin, der kan give dig råd og vejledning, samt svare på spørgsmål ved sygdom eller symptomer, der ikke kræver fysisk undersøgelse.  
 • Du kan få udskrevet og fornyet de fleste recepter.  
 • Ved behov henvises til egen læge, lægevagten eller offentligt sygehus.  
 • Forsikringen dækker en uvildig konsultation hos relevant speciallæge, hvis du har en livstruende eller særlig alvorlig sygdom eller skade, eller hvis du står overfor valget om at modtage særlig risikofyldt behandling, som kan være livstruende eller give varige mén.  
 • Sundhedsteamet tilbyder rådgivning ved f.eks. alkohol- og narkotikamisbrug og kan vejlede om offentlige behandlingstilbud. 
 • Behandling på privathospital/speciallægeklinik 
 • Psykologhjælp til alvorlige / varige psykiske lidelser 
 • Kosmetiske behandlinger 
 • Tandbehandling/tandlidelser 
 • Alternativ og eksperimentel behandling 
 • Vaccinationer og helbredsundersøgelser 
 • Akut behandling (undtaget akut krisehjælp) 
 • Kroniske lidelser, som er opstået/diagnosticeret, før forsikringen er trådt i kraft. (kroniske lidelser i bevægeapparatet er dækket med fysioterapi, kiropraktik og osteopati  
 • Briller, kontaktlinser, høreapparater, høre- og synsprøver 
 • Forebyggende og vedligeholdende behandlinger 
 • Kønssygdomme, prævention, behandling af barnløshed 
 • Hjerte-kar lidelser 
 • Udredning og behandling ved psykiater 
 • Epidemier og pandemier 

Priser

Sundhedsforsikring Flex Normal pris Årlig pris per person
10 % rabat
Hovedforsikrede 1.895 kr. 1.706 kr.
Børn (0-24 år) 1.019 kr. 917 kr.

 

Prisen er inkl. lovpligtig skadesforsikringsafgift på 1.1 % af prisen.
Der opkræves derudover 40 kr. om året på vegne af Garantifonden.

Når du skal bruge din sundhedsforsikring

Vi anbefaler at du anmelder din skade online, hvilket du kan gøre 24/7 på Mit DSS. Du kan også kontakte os telefonisk, åbningstider finder du nederst på siden. Anmeldte skader behandles hurtigt og i de fleste tilfælde fra dag til dag.