• da
  • en

Vi hjælper dig hele vejen

Med tryghed, tilgængelighed og høj faglighed hjælper vi dig videre til undersøgelse og behandling og står gerne for aftaler og koordination. Når du anmelder en skade, behandler vi den inden for få dage. I nogle tilfælde skal du bruge en henvisning fra din egen læge til videre behandling. Men som regel kan vores sundhedsteam vurdere dit helbredsproblem med det samme og lave en plan for det videre forløb.

Forundersøgelse
Hvis sundhedsteamet vurderer, at du har brug for en forundersøgelse hos speciallæge, sørger vi for, at du hurtigt får en aftale. Det kræver normalt også en henvisning fra din læge. På baggrund af forundersøgelsen og eventuel billeddiagnostik, sætter vi en behandlingsplan i gang.

Behandling
Når diagnosen er stillet, og der ikke er tvivl om forløbet, hjælper vi gerne med at sætte behandling i gang i offentligt eller privat regi. Uanset om dit helbredsproblem er dækket af din forsikring eller ej. Vi sender alle relevante oplysninger til behandlingsstedet sammen med henvisning fra din egen læge. Vi indgår også alle nødvendige aftaler med behandlingsstedet.
Mange gange vil behandlingen ske på et offentligt hospital med speciale i netop din lidelse. Faktisk behandles 4 ud af 5 hospitalskrævende helbredsproblemer i offentligt regi, hvor man har ekspertisen og faciliteterne.

Tovholder
Sundhedsteamet vil fungere som tovholder, så du har den sundheds- og lægefaglige ekspertise som støtte hele vejen.
Afhængigt af dit behov og forløb kan vores sundhedsteam følge op og sikre dig den nødvendige hjælp til fx genoptræning.