• da
  • en

Vi hjælper dig hele vejen

Vi har det mentale overskud, når du er syg. Vi hjælper dig videre til undersøgelse og behandling og står gerne for aftaler og koordination. Når du anmelder en skade, behandler vi den normalt samme dag og senest næste hverdag. I nogle tilfælde skal du bruge en henvisning fra din egen læge til videre behandling. Men som regel kan vores sundhedsteam tage sig af dit helbredsproblem med det samme og sørge for, at du modtager en betalingsgaranti.

Forundersøgelse
Hvis sundhedsteamet vurderer, at du har brug for en forundersøgelse hos speciallæge, sørger vi for, at du hurtigt får en aftale. Det kræver normalt også en henvisning fra din læge. På baggrund af forundersøgelsen og eventuel billeddiagnostik, sætter vi en behandlingsplan i gang.

Behandling
Når diagnosen er stillet, og der ikke er tvivl om forløbet, sættes behandlingen i gang i offentligt eller privat regi. Uanset om dit helbredsproblem er en forsikringssag eller ej. Vi sender alle relevante oplysninger til behandlingsstedet sammen med henvisning fra din egen læge. Vi indgår også alle nødvendige aftaler med behandlingsstedet.

Mange gange vil behandlingen ske på et offentligt hospital med speciale i netop din lidelse. Faktisk behandles 4 ud af 5 hospitalskrævende helbredsproblemer i offentligt regi, hvor man har ekspertisen og faciliteterne.

Opfølgning
Efter din behandling vil vores sundhedsteam følge op og sikre dig den nødvendige hjælp til fx genoptræning. Under hele dit behandlingsforløb vil sundhedsteamet fungere som tovholder, så du har den sundheds- og lægefaglige ekspertise som støtte hele vejen.

Sine og Susan