• da
  • en

Sundhedsordning

Sundhedsordning

Sundhedsordningen indeholder fysiske behandlinger til lidelser i bevægeapparatet, til forebyggelse og afhjælpning af arbejdsrelaterede og fritidsrelaterede skader samt telefonisk rådgivning. Behandlingen kan ske i Dansk Sundhedssikring landsdækkende kvalitetssikrede netværk eller hos en behandler uden for netværk.

Alle behandlinger bestilles via Dansk Sundhedssikring, når der er behov for dem. Dansk Sundhedssikring refunderer ikke behandlinger, der ikke på forhånd er godkendt.

Behandlinger:

  • Fysioterapi
  • Kiropraktik
  • Zoneterapi
  • Massage

De forskellige behandlingsformer kan kombineres efter behov.

Telefonisk rådgivning og akut psykologisk krisehjælp:

  • Adgang til akut psykologisk krisehjælp indenfor 4 timer
  • Telefoniske konsultationer med erfarne psykologer omkring f.eks. misbrug, trivsel, stress, fyring, mobning mv.
  • Anonym misbrugsbehandling
  • Guide til sundhedsvæsenet med vejledning om dine patientrettigheder, vejledning om ventetider, udrednings– og undersøgelsesgarantier, genoptræning mv.

Sundhedsordningen opfylder alle overenskomstkrav defineret ud fra Pension Danmark løsningen.

Hvordan kan jeg få en sundhedsordning?
En sundhedsordning tegnes alene kollektivt af en virksomhed til dennes ansatte.  En sundhedsordning kan altså ikke tilkøbes enkeltvis af den enkelte ansatte eller af medforsikrede.