• da
  • en

Om Dansk Sundhedssikring

Dansk Sundhedssikrings team består af læger og sygeplejersker, som arbejder tæt sammen med både offentlige og private hospitaler. Vores mission er at sikre dig en tryg vej gennem behandlingssystemet, så du hurtigt får den rigtige behandling. Det gælder alle behandlingskrævende sygdomme – ikke kun dem der skal dækkes rent forsikringsmæssigt. Her adskiller vi os væsentligt fra andre udbydere af sundhedsforsikringer.

Hvis du har prøvet at navigere i behandlingssystemet, så ved du, at det kan være en udfordring. Specielt hvis man samtidig har et helbredsproblem. Her kommer vi ind med lang erfaring og vilje til at finde den lige vej. Vi arbejder på at optimere patientforløbet sammen med både de offentlige og private udbydere. Netop her vil vi udfordre branchen og sætte nye standarder. Det offentlige hospitalssystem er i mange tilfælde en god løsning, fordi vi ved, at der her findes den største ekspertise og de bedste faciliteter.

Vi koncentrerer os hver dag om at benytte og udvikle vores sundhedsfaglige viden og erfaring, og her vil vi gerne holde vores fokus. Derfor samarbejder vi med nedenstående 3 forsikringsselskaber, der er vores leverandører af selve forsikringsdækningen til vores sundhedsforsikringsløsninger.

Dansk Sundhedssikring er registreret i Finanstilsynets Forsikringsagentregister som agent for forsikringsselskaberne AmTrust Europe Limited og AXA France Vie, Paris Trade and Companies og Europæiske Rejseforsikring A/S.

AmTrust Europe Limited
Market Square House
St James’s Street
Nottingham NG1 6 FG
Company no. 1229676
Land: Hjemhørende i England
AXA France Vie,
Paris Trade and Companies

313 Terrasses De l’Arche
92727 Nanterre Cedex
Company no. 310 499 959
Land: Hjemhørende i Frankrig
Europæiske Rejseforsikring A/S
Frederiksberg Allé 3
1621 København V
CVR nr. 62 94 05 14 
Land: Hjemhørende i Danmark

Forsikringsselskabet Am Trust Europe Limited har en amerikansk finansiel kreditvurdering (A Excellent) og AXA France Vie en europæisk finansiel kreditvurdering (Aa3). Am Trust Europe Limited er tilsluttet det frivillige danske medlemskab i Garantifonden og AXA France Vie har for nuværende valgt ikke at tilslutte sig.