• da
  • en

Mød Sundhedsteamet

Når du ringer til Sundhedsteamet med et helbredsproblem eller en forespørgsel, vil du altid komme til at tale med en af vores erfarne sygeplejersker. Sundhedsteamets fokus er, at forstå dit helbredsmæssige problem, således at vi bedst muligt kan rådgive dig og sikre dig den rigtige behandling.

Omfattende sundhedsfaglig erfaring og kompetence
Vores store team af sygeplejersker har alle en bred sundhedsfaglig erfaring typisk fra forskellige sektorer i sundhedsvæsnet. Du får derfor altid kontakt med en sygeplejerske, som kan rådgive professionelt om stort set alle sundhedsfaglige problematikker. Ved mere komplicerede helbredsproblemer vil der i langt de fleste tilfælde være en sygeplejerske, som har konkret erfaring med det specifikke område. Også vores læger bliver inddraget når det er relevant.

En stor del af helbredsproblemerne er relateret til bevægeapparatet og alle sygeplejerskerne er i stand til at afklare og vurdere denne type problemer og rådgive i forhold til relevant behandling.

Tovholder
For at sikre det bedst mulige behandlingsforløb sørger sygeplejerskerne for at holde aktivt fast i det enkelte behandlingsforløb, således at du altid er sikker på at komme hurtigt til den rette undersøgelse og eventuelle behandling. Vores Sundhedsteam hjælper med at navigere i hele sundhedssystemet, både i offentligt såvel som i privat regi. Vi hjælper med at navigere og finde løsninger, også ved kroniske helbredsproblemer.

Sundhedsteamet har overblik over hvilke specialer og undersøgelsesmuligheder der findes på hospitalerne, og har kendskab til hvordan det offentlige hospitalssystem fungerer samt hvilke regler og regionsbestemmelser der er gældende.

Lægefaglig ekspertise
Til at støtte sygeplejerskerne i Sundhedsteamet har vi en række specialistuddannede læger og overlæger tilknyttet med speciale og erfaring inden for de væsentligste fagområder bla. ortopædkirurgi, mave/tarm kirurgi, gynækologi, rygkirurgi samt psykiatri.

Vores læger medvirker til at vurdere de mere komplicerede sager, rådgiver om behandlingsforløb og forventninger til behandlingsresultater; herunder eventuelle risici og potentielle komplikationer. Hvis Sundhedsteamet vurderer at det er relevant, vil en rådgivende/afklarende samtale med en af vores udvalgte læger også være en mulighed.

DDS_Gruppefoto_wide_mød sundhedsteamet 3