29-03-2022

Massiv vækst i kunder i Dansk Sundhedssikring i 2021

Danmarks største udbyder af sundhedsforsikringer, Dansk Sundhedssikring, fortsatte i 2021 de tidligere års massive vækst i antal kunder. Selskabet opnåede således en fremgang på hele 32 pct. i antal kunder, som nu omfatter ca. 517.000 personer.

 

"Vi har haft endnu en stor vækst i antallet af forsikrede i 2021 samtidigt med, at vi kunnet bibeholdelse vores høje servicestandarder og fortsætte produktudviklingen," siger CEO i Dansk Sundhedssikring, Kent Jensen.

Stigningen medvirkede til, at de samlede præmieindtægter steg fra 411 mio. kr. i 2020 til 500 mio. kr. i 2021. Resultatet før skat landede på 67 mio. kr. og lå dermed i den høje ende af det forventede for året.

"Dansk Sundhedssikring drager fortsat fordel af vores position på markedet som det største og eneste specialiserede sundhedsforsikringsselskab i Danmark, og derfor kan vi år for år udvide afstanden til vores konkurrenter. Vi har haft endnu en stor vækst i antallet af forsikrede i 2021 samtidigt med, at vi kunnet bibeholdelse vores høje servicestandarder og fortsætte produktudviklingen," siger CEO i Dansk Sundhedssikring, Kent Jensen, der tilføjer, at selskabet fortsætter med at investere for yderligere at styrke den førende position.

 

Nye banebrydende produkter

Selskabet lancerer nye banebrydende produkter på det danske marked i 2022, det første nye produkt 'Familie 360' er netop introduceret på markedet. Familie 360 giver sundhedsrådgivning i forbindelse med alvorlig sygdom til hele familien meget bredt set. Forsikringen omfatter således både den person, der tegner forsikringen samt dennes samlever eller ægtefælle, børn fra både nuværende og tidligere partnere samt op til fire bedsteforældre uanset alder.

Dansk Sundhedssikring forbedrede i 2021 derudover selskabets telefonservice over for kunderne samtidigt med, at Dansk Sundhedssikring indførte en selvbetjeningsportal, hvor kunderne digitalt kunne henvises til den rette behandling. Den digitale løsning blev positivt modtaget, og mange valgte at finde deres behandling via det nye online-tilbud.

Digitaliseringen vil fortsætte i 2022 for både at forbedre kundeservicen samt optimere den interne drift for at understøtte en fortsat vækst i 2022. Præmieindtægterne forventes i 2022 at havne på 590-615 mio. kr. mens resultatet før skat budgetteres til at blive på 90-110 mio. kr.

 

Stor vægt på faglighed

Dansk Sundhedssikring lægger stor vægt på fagligheden hos medarbejderne, som derfor løbende efteruddannes for at kunne betjene kunderne bedst muligt. Antallet af fuldtidsansatte steg med 30 til 154 i løbet af 2021. En høj kundetilfredshed med den service og de ydelser, som Dansk Sundhedssikring leverer, betød, at kun 2,3 pct. af de danske kunder valgte at skifte væk fra Dansk Sundhedssikring i årets løb.

2021 blev ligesom årets før præget af corona-pandemien og sammen med strejken blandt sygeplejerskerne lagde det et pres på det offentlige sundhedssystem. Hos Dansk Sundhedssikring betød det en stigning i antallet af forsikrede, der blev henvist til behandling på private sygehuse. Pandemien har også påvirket den mentale sundhed, og således kan Dansk Sundhedssikring på dette område se et øget træk på psykologer.