01-12-2020

Dansk Sundhedssikring og dækning til gravide

I Dansk Sundhedssikring ønsker vi naturligvis at sikre, at alle vores kunder får den dækning på deres sundhedsforsikringer, de har krav på. Det gælder selvfølgelig også de af vore kunder, der er gravide eller har følger efter graviditet.

På det seneste har der været historier fremme i medierne om, at gravide ikke har kunnet få adgang til de ydelser hos en række pensions- og forsikringsselskaber, de havde krav på i forbindelse med graviditetsgener.

Vi har i Dansk Sundhedssikring identificeret 205 sager, som vi lige nu er ved at undersøge for, hvorvidt der på et forkert grundlag er givet afslag til behandling i et mindre antal sager, og vi vil kontakte de kunder, vi finder frem til. Antallet af afslag er begrænset, da vores sundhedsforsikring hidtil har dækket og fortsat dækker graviditetsrelaterede gener med fysioterapeutisk behandling. 

Således har vi i perioden fra 2015 og frem til nu, dækket fysioterapi til følger af graviditet i mere end 1200 sager. Alene i 2019 er der dækket behandling i 408 sager. Endvidere har en stor andel kunder en sundhedsordning, som ikke indeholder undtagelser eller begrænsninger i forhold til følger af graviditet.

Vi er ved at undersøge, om der er kunder, der har fået uretmæssige afslag, men vi opfordrer forsat alle kunder, der er gravide eller har været gravide og mener, de har fået afslag på sundhedsforsikringen, til at kontakte os hurtigst muligt, så vi kan revurdere sagen. For refusion af modtagne behandlinger i forbindelse med graviditet, anmoder vi venligst vores kunder om at medsende dokumentation på behandlingerne i form af kvitteringer eller lignende. Er dette ikke muligt, vil vi dog stadig genvurdere og behandle alle de henvendelser, som vi modtager. 

Benyt vores kontaktportal for kontakt.