17-03-2022

Dansk Sundhedssikring ind på privatkundemarkedet: Ny sundhedsforsikring dækker tre generationer

Dansk Sundhedssikring har lanceret en ny privat sundhedsforsikring Familie360, der giver sundhedsrådgivning i forbindelse med alvorlig sygdom til hele familien meget bredt set. Forsikringen omfatter således både den person, der tegner forsikringen samt dennes samlever eller ægtefælle, børn fra både nuværende og tidligere partnere samt op til fire bedsteforældre uanset alder.

"Med den nye lancering har vi endnu engang i Dansk Sundhedssikring vist, at vi flytter markedet og udfordrer rammerne for sundhedssikring." - Kent Jensen, CEO i Dansk Sundhedssikring.

 

 

Forsikringen, der omfatter tre generationer, dækker sundhedsfaglig rådgivning og hjælp til at navigere i det omfattende og gode, men også for mange uoverskuelige danske sundhedssystem, når en alvorlig sygdom rammer et familiemedlem.

“De første policer blev allerede tegnet på vores nye produkt, Familie360, efter bare få timer i luften. Det er vores første større lancering, der skal bidrage til fremtidig vækst særligt på privatkundemarkedet, hvor der er et stigende behov for innovative sundhedsløsninger.”

“Det bliver en spændende rejse at følge og forfølge. Med den nye lancering har vi endnu engang i Dansk Sundhedssikring vist, at vi flytter markedet og udfordrer rammerne for sundhedssikring,” siger CEO i Dansk Sundhedssikring, Kent Jensen, der tilføjer at den nye forsikring i første omgang bliver solgt via OK, da de allerede er kendt for at sælge en lang række forsikringer og som et dansk andelsselskab har en stor loyal kundebase.

Dem, der har tegnet forsikringen og bliver ramt af en alvorlig sygdom, skal blot kontakte Dansk Sundhedssikring, som efter godkendelse af skadeanmeldelsen vil starte et forløb, hvor man får tilknyttet en sundhedsfaglig rådgiver i form af en primær kontaktsygeplejerske som vil være tilknyttet dig og din familie gennem dit offentlige sygehusforløb.

Kontaktsygeplejersken har indgående kendskab til et netværk af specialister, patientforeninger og socialrådgivere, og kan hjælpe med til at navigere gennem junglen af forsikringer, pensionsselskab, kommunale tiltag, ydelser og sygedagpengeregler. Kontaktsygeplejersken kan tage sig af koordinering og gå i dialog med sundhedsvæsenet med faglige argumenter, hvis det er er nødvendigt.

 

For at sikre den hurtigst mulige udredning og behandling er den uafhængige kontaktsygeplejerskes opgave at tage familien i hånden og rådgive gennem hele sygdomsforløbet, hvor man i op til to år får hjælp til:

  • Hjælp til at gennemgå lægejournaler og undersøgelsessvar fra sygehuset
  • Bestille tider til behandling eller undersøgelse, i det omfang det offentlige sygehusvæsen tillader det
  • Bestilling af transport eller anden assistance, hvis der er brug for det
  • Foretage omsorgsopkald
  • Kontakte kommunale instanser, hvis der er behov for det
  • Psykologisk rådgivning om alvorlig sygdom, eksempelvis ved sorg/krise eller livets afslutning