30-09-2021

Vigtigt information 2021

Fornyelse af Sundhedforsikring

Kære bruger af portalen

Jeres sundhedsforsikring fornyes pr. 01-01-2022.

I den forbindelse beder vi jer opdatere jeres medarbejder.

Hører vi ikke fra jer inden 05-11-2021, går vi blot ud fra, at alle oplysninger på medarbejderlisten er korrekte, og disse vil danne grundlag for årsreguleringen af jeres police.

Ved fratrædelser bedes I påføre slutdato.
Slutdatoen er altid den sidste dag i den måned, hvor medarbejderen fratræder.

Ved tiltrædelser påføres medarbejderens data.
Startdatoen er altid den første dag i den måned, medarbejderen starter.

Årsregulering

Vi vil rigtig gerne høre fra jer jævnligt gennem året når I har medarbejdere, der starter eller stopper hos jer.

På den måde er det meget nemmere at sørge for, at jeres police altid er ajourført – og ikke mindst sikrer vi, at alle jeres medarbejdere er rigtigt dækkede. De løbende rettelser indgår derefter i reguleringen, når forsikringen skal fornyes næste gang.

Hvis I har rettelser til os flere end to gange, efter I har modtaget fakturaen, vil I blive opkrævet et beløb på kr. 2.500,- for de ekstra til rettelser.