Nyt produkt - Familie360

Du kan læse mere om vores nye produkt her. Alle spørgsmål til vores nye produkt Familie360 kan rettes via mail til salg@ds-sundhed.dk eller til CCO Flemming Bonde Jakobsen fbj@ds-sundhed.dk

Privatlivspolitik

Hos Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S (”Dansk Sundhedssikring”, ”vi”, ”os” eller ”vores”) prioriterer vi fortrolighed og datasikkerhed højt. Denne persondatapolitik gælder for vores behandling af personoplysninger i forbindelse med levering af sundhedsforsikringer. Persondatapolitikken giver dig de oplysninger, som du har krav på at modtage i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, når du har en sundhedsforsikring hos os.

Vores kontaktoplysninger er:

Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S

CVR-nummer: 34 73 93 07

Hørkær 12B

2730 Herlev

Tlf. +45 70 20 61 21

E-mail: privacy.gdpr@ds-sundhed.dk

 

DPO (Databeskyttelsesrådgiver)

I henhold til databeskyttelsesforordningen er vi forpligtet til at have en DPO (databeskyttelsesrådgiver) tilknyttet. Dette hverv varetages af advokatfirmaet Bech-Bruun.

Du kan kontakte vores DPO via e-mail dpo.dss@bechbruun.com eller tlf. +45 72 27 30 02 på hverdage mellem 9-16.

Hvis din henvendelse indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, anvend da den sikre beskedfunktion: Beskedfunktion.

 

2. Sådan behandler vi dine personoplysninger

Forsikrede hos Forsikringsselskabet Dansk Sundhedssikring A/S

Til hvilket formål bliver personoplysningerne anvendt?

Typer af personoplysninger

Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

Oprettelse og administration af sundhedsforsikring

Når du bliver dækket af en sundhedsforsikring hos os, registrerer vi dine grundlæggende oplysninger i vores systemer, så vi kan se at du har en forsikring hos os. Dermed har vi mulighed for at identificere dig og sørge for at du er i stand til at anmelde en skade hos os.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almindelige personoplysninger

· Navn

· Adresse

· E-mailadresse

· Telefonnummer

· Arbejdsplads

· Jobtitel/stillingsbetegnelse

· Medarbejdergruppe

· Lønnummer

· Policenummer

· Alder

· Køn

· Fødselsdag

· CPR-nummer (fortrolig personoplysning)

 

 

 

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning): Vi har en berettiget legitim interesse i at behandle dine almindelige personoplysninger, for at registrere dig i vores systemer, så vi kan se at du har en sundhedsforsikring hos os og har mulighed for at identificere dig så du kan anmelde en skade. Denne interesse vurderer vi, overstiger hensynet til din interesse i, at vi ikke behandler dine personoplysninger. 

Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f (retskrav) og Databeskyttelseslovens § 7, stk. 1: Behovet for at kunne fastslå din ret til modtagelse af forsikringsydelse i henhold til den forsikringsaftale du er omfattet af.

 

 

 

 

Skadesanmeldelser og sundhedsfaglig behandling

Når du anmelder en skade hos os, registrerer vi de oplysninger du giver os i forbindelse med selve skadesanmeldelsen. Dem anvender vi til at foretage en sundhedsfaglig vurdering af din problemstilling, hvor vi vurderer hvordan vi tilrettelægger den bedste behandling og forløb for dig, samt til hvilken behandler vi kan anbefale til dig i vores eksterne sundhedsfaglige netværk.

Hvis du hellere vil gøre brug af en egenvalgt behandler, som ikke er i vores eksterne sundhedsfaglige netværk, sender vi en betalingsgaranti direkte til dig, hvorefter vi i første omgang ikke foretager os mere med dine personoplysninger.

Hvis din problemstilling ikke er løst med de antal behandlinger vi bevilligede i første omgang, kan vi bede om information om din behandling fra din behandler. Dette skal vi bruge til at vurdere status på problemstillingen og dine fremskridt, inden vi godkender flere behandlinger.

 

 

 

 

 

Almindelige personoplysninger

· Navn

· Adresse

· E-mailadresse

· Telefonnummer

· Arbejdsplads

· Jobtitel/stillingsbetegnelse

· Medarbejdergruppe

· Lønnummer

· Policenummer

· Dækninger og tilvalg

· Alder

· Køn

· Fødselsdag

· CPR-nummer (fortrolig personoplysning)

Følsomme personoplysninger

· Helbredsoplysninger i form af psykiske eller fysiske lidelser, som er nødvendig at behandle med henblik på at levere sundhedsfaglig behandling.

· Seksuelle forhold kan forekomme, hvis din behandling indebærer psykiske forhold, der vedrører din seksualitet.

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning): Vi har en berettiget legitim interesse i at behandle dine almindelige personoplysninger, så vi kan se at du har en sundhedsforsikring hos os og har mulighed for at identificere dig, så du kan anmelde en skade. Denne interesse vurderer vi, overstiger hensynet til din interesse i, at vi ikke behandler dine personoplysninger. 

Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra b (retlig forpligtelse) jf. Journalføringsbekendtgørelsens §§ 5, 10 og 15: Som følge af sundhedslovgivningen er vores autoriserede sundhedsfaglige personale forpligtede til at føre journaler om den kontakt de har med dig.

Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f (retskrav) og Databeskyttelseslovens § 7, stk. 1: Behovet for at kunne fastslå din ret til modtagelse af forsikringsydelse i henhold til den forsikringsaftale du er omfattet af. Dette gælder både ved skadesanmeldelse og løbende vurdering af sin igangværende sag.

 

 

 

 

Videregivelse til eksterne behandlere og pensionsselskaber

Hvis du ønsker behandling i vores eksterne netværk af sundhedsfaglige behandlere, sender vi dine personoplysninger til den valgte behandler.

Hvis du er omfattet af en obligatorisk ordning om tidlig indsats ved risiko for tab af erhvervsevne, kan vi med dit samtykke, sende dine oplysninger videre til dit pensionsselskab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almindelige personoplysninger

· Navn

· Adresse

· E-mailadresse

· Telefonnummer

· Betalingsgarantinummer

· Alder

· Køn

· Fødselsdag

· CPR-nummer (fortrolig personoplysning)

Følsomme personoplysninger

· Helbredsoplysninger i form af psykiske eller fysiske lidelser, som er nødvendig at behandle med henblik på at levere sundhedsfaglig behandling.

 

 

 

 

 

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke): Vi videregiver dine almindelige personoplysninger med dit samtykke.

Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a (samtykke): Vi videregiver dit CPR-nummer og helbredsoplysninger med dit samtykke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journalføringspligt

For at overholde vores retlige forpligtelse til at føre patientjournaler i overensstemmelse med bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføringsbekendtgørelsen) samt bekendtgørelse af lov om psykologer. Vi er omfattet af denne forpligtelse, da behandlingen og rådgivningen som nævnt indledningsvist foretages af Dansk Sundhedssikrings specialiserede sygeplejersker, psykologer og læger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almindelige personoplysninger

· Navn

· Adresse

· E-mailadresse

· Telefonnummer

· Alder

· Køn

· Fødselsdag

· CPR-nummer (fortrolig personoplysning)

Følsomme personoplysninger

· Helbredsoplysninger i form af psykiske eller fysiske lidelser, som er nødvendig at behandle med henblik på at levere sundhedsfaglig behandling.

· Seksuelle forhold kan forekomme, hvis din behandling indebærer psykiske forhold, der vedrører din seksualitet.

 

 

 

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning): Vi har en berettiget legitim interesse i at behandle dine almindelige personoplysninger, for at registrere dig i vores systemer, så vi kan se at du har en sundhedsforsikring hos os og har mulighed for at identificere dig, så du kan anmelde en skade. Denne interesse vurderer vi, overstiger hensynet til din interesse i, at vi ikke behandler dine personoplysninger. 

Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra b (retlig forpligtelse) jf. Journalføringsbekendtgørelsens §§ 5, 10 og 15: Som følge af sundhedslovgivningen er vores autoriserede sundhedsfaglige personale, forpligtede til at føre journaler om den kontakt de har med dig.

Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f (retskrav) og Databeskyttelseslovens § 7, stk. 1: Behovet for at kunne fastslå din ret til modtagelse af forsikringsydelse i henhold til den forsikringsaftale du er omfattet af.

 

 

Akut krisehjælp

Hvis du er udsat for en begivenhed eller hændelse, der efterfølgende kræver akut krisehjælp og den er dækket af din sundhedsforsikring, kan vi igangsætte behandlingen og videregive dine personoplysninger til relevante behandlere uden dit samtykke, hvis du ikke er i stand til at give det grundet hændelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almindelige personoplysninger

· Navn

· Adresse

· E-mailadresse

· Telefonnummer

· Betalingsgarantinummer

· Policenummer

· Dækninger og tilvalg

· Alder

· Køn

· Fødselsdag

· CPR-nummer (fortrolig personoplysning)

Følsomme personoplysninger

· Helbredsoplysninger i form af psykiske eller fysiske lidelser, som er nødvendig at behandle med henblik på at levere sundhedsfaglig behandling.

 

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra d (vital interesse):

Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra c (vital interesse):

I tilfælde af en situation, der kræver akut krisehjælp, har vi vurderet at det kan have vitale konsekvenser for dig og dit helbred, hvis du ikke modtager behandling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikation og udsendelse af servicemeddelelser

Fysisk eller digital kommunikation, herunder servicemeddelelser via brev, e-mail, e-Boks eller via vores kundeportal Mit DS-Sundhed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almindelige personoplysninger

· Navn

· Adresse

· E-mailadresse

· Telefonnummer

· CPR-nummer (fortrolig personoplysning) 

 

 

 

 

 

 

 

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning): Vi har en berettiget legitim interesse i at behandle dine almindelige personoplysninger, for at kommunikere med dig om din sundhedsforsikring, dine skadessager og ændringer i din sundhedsforsikring. Denne interesse vurderer vi, overstiger hensynet til din interesse i, at vi ikke behandler dine personoplysninger.

Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f (retskrav) og Databeskyttelseslovens § 7, stk. 1: Behovet for at kunne fastslå din ret til modtagelse af forsikringsydelse i henhold til den forsikringsaftale du er omfattet af.

 

Retlige forpligtelser og retskrav, herunder klagebehandling

For at overholde vores retlige forpligtelser samt for at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almindelige personoplysninger

· Navn

· Adresse

· E-mailadresse

· Telefonnummer

· Arbejdsplads

· Policenummer

· Dækninger og tilvalg

· Betalingsgarantinummer

· Alder

· Køn

· Fødselsdag

· CPR-nummer (fortrolig personoplysning)

· Andre relevante oplysninger til brug for overholdelse af den retlige forpligtelse eller til brug for retskravet

Følsomme personoplysninger

· Helbredsoplysninger i form af psykiske eller fysiske lidelser, som er nødvendig at behandle med henblik på at levere sundhedsfaglig behandling.

· Seksuelle forhold kan forekomme, hvis din behandling indebærer psykiske forhold, der vedrører din seksualitet.

 

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse) jf. Bekendtgørelse om klageansvarlig og finansielle virksomheders håndtering af klager § 4.

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning): Vi har en berettiget legitim interesse i at behandle dine almindelige personoplysninger, for at et retskrav kan gøres gældende eller forsvares. Denne interesse vurderer vi, overstiger hensynet til din interesse i, at vi ikke behandler dine personoplysninger.

Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f (retskrav)

Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra g.

Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4 jf. databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f (CPR-nummer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidlig indsats ved risiko for tab af erhvervsevne

Hvis du har en sundhedsforsikring hos os gennem dit pensionsselskab og er omfattet af en obligatorisk ordning om tidlig indsats ved risiko for tab af erhvervsevne, analyserer vi dine data for at vurdere om du er i risiko for tab af din erhvervsevne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almindelige personoplysninger

· Navn

· Adresse

· E-mailadresse

· Telefonnummer

· Dækninger og tilvalg

· Alder

· Køn

· Fødselsdag

· CPR-nummer (fortrolig personoplysning)

Følsomme personoplysninger

· Helbredsoplysninger i form af psykiske eller fysiske lidelser, som er nødvendig at behandle med henblik på at levere sundhedsfaglig behandling.

 

 

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning): Vi har en berettiget legitim interesse i at behandle dine almindelige personoplysninger, for at analysere om du har risiko for tab af erhvervsevne. Denne interesse vurderer vi, overstiger hensynet til din interesse i, at vi ikke behandler dine personoplysninger. 

Databeskyttelseslovens § 10, stk. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optagelse af telefonsamtaler

Vi optager alene vores telefonsamtaler, når du henvender dig til vores Sundhedsteam. Dette gør vi automatisk af hensyn til journalføring og dokumentation af din skadesanmeldelse og vores sagsbehandling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almindelige personoplysninger

· Navn 

· Telefonnummer

· CPR-nummer (fortrolig personoplysning)

Følsomme personoplysninger

· Helbredsoplysninger i form af psykiske eller fysiske lidelser, som er nødvendig at behandle med henblik på at levere sundhedsfaglig behandling.

· Seksuelle forhold kan forekomme, hvis din behandling indebærer psykiske forhold, der vedrører din seksualitet.

 

 

 

Journalføringsbekendtgørelsen § 10, nr. 2, litra f.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapportering til offentlige myndigheder og retlige forpligtelser

I henhold til lovgivningen er vi som forsikringsselskab forpligtede til at foretage en række analyser af vores modtagne skadesanmeldelser og bevilligede dækninger. Resultatet af disse analyser rapporteres til myndighederne i anonymiseret form.

Vi kan anvende personoplysninger, såfremt vi skal besvare konkrete henvendelser fra de offentlige myndigheder.

 

 

 

 

Almindelige personoplysninger

· Sagsnummer 

· Fakturanummer

· Behandlingsdato

Følsomme personoplysninger

· Helbredsoplysninger i form af psykiske eller fysiske lidelser, som er nødvendig at behandle med henblik på at levere sundhedsfaglig behandling.

· Seksuelle forhold kan forekomme, hvis din behandling indebærer psykiske forhold, der vedrører din seksualitet.

 

 

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse)

Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f (retskrav)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business Intelligence, kunde- og produktanalyser

Dansk Sundhedssikring udarbejder statistikker og analyser via Business Intelligence (BI) med henblik på at forbedre produkter og services, kvalitetssikre, udvikling samt for at foretage anonym rapportering til vores kunder (din arbejdsgiver).

 

 

 

 

 

 

 

Almindelige personoplysninger

· Sagsnummer 

· Fakturanummer

· Behandlingsdato

Følsomme personoplysninger

· Helbredsoplysninger i form af psykiske eller fysiske lidelser, som er nødvendig at behandle med henblik på at levere sundhedsfaglig behandling.

· Seksuelle forhold kan forekomme, hvis din behandling indebærer psykiske forhold, der vedrører din seksualitet.

 

Sundhedslovens § 42d, stk. 2, nr. 2.

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e (samfundsinteresse).

Databeskyttelseslovens §§ 10, stk. 1 og 11, stk. 2, nr. 3.

Behandlingen af personoplysninger indeholdt i din journal foretages med henblik på at udarbejde statistikker, foretage kvalitetssikring samt udvikle og analysere forløbet.

Der foretages derudover anonym rapportering til kunderne (din arbejdsgiver) og til Dansk Sundhedssikrings ejere på baggrund af resultaterne fra BI.

 

Tilfredsheds- og effektundersøgelser

Vi foretager løbende kundetilfredsheds- og effektundersøgelser. Dette foregår ved at vi, efter du har været i kontakt med os, i samarbejde med en af vores databehandlere, sender dig links til vores online kundetilfredsheds- og effektmålingsskemaer som du kan vælge at svare på.

Kundetilfredsheds- og effektmålingsundersøgelserne er helt frivillige.

 

Almindelige personoplysninger

· Sagsnummer 

· Fakturanummer

· Behandlingsdato

Følsomme personoplysninger

· Helbredsoplysninger i form af psykiske eller fysiske lidelser, som er nødvendig at behandle med henblik på at levere sundhedsfaglig behandling.

 

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning): Vi har en berettiget legitim interesse i at behandle dine almindelige personoplysninger, for at analysere dine svar på din tilfredshed med din sundhedsforsikring. Denne interesse vurderer vi, overstiger hensynet til din interesse i, at vi ikke behandler dine personoplysninger.

Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a (samtykke)

 

Fakturering, bogføring og regnskaber

For at fakturere, bogføre og udarbejde regnskaber, samt beregne finansielle reserver mv.

 

 

 

 

 

 

Almindelige personoplysninger

· Sagsnummer 

· Fakturanummer

· Behandlingsdato

Følsomme personoplysninger

· Helbredsoplysninger i form af den behandling, der er blevet leveret.

 

 

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt).

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse) jf. bogføringsloven og regnskabslovgivningen.

Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f (retskrav)

 

 

 

 

Videregivelse til søsterselskaber

Når vi udfører administrative og finansielle analyseopgaver for vores søsterselskaber PrimaCare A/S og VitalityGuard A/S, anvender vi Dansk Sundhedssikrings egne personoplysninger i processen, for at vi kan sammenholde oplysningerne med de data vi har modtaget fra dem.

 

Almindelige personoplysninger

· Betalingsgarantinummer 

· Policenummer

 

 

 

 

 

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning): Vi har en berettiget legitim interesse i at behandle dine almindelige personoplysninger, for at kunne udføre finansielle analyser for vores koncernforbundne selskaber. Denne interesse vurderer vi, overstiger hensynet til din interesse i, at vi ikke behandler dine personoplysninger.

 

Videregivelse til forsikringsformidlere

Hvis din forsikring er tegnet gennem en forsikringsformidler, videregiver dine personoplysninger til forsikringsformidleren, når det er nødvendigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

· Navn

· Adresse

· E-mailadresse

· Telefonnummer

· Arbejdsplads

· Jobtitel/stillingsbetegnelse

· Medarbejdergruppe

· Lønnummer

· Alder

· Køn

· Fødselsdag

· CPR-nummer (fortrolig personoplysning)

 

 

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning): Vi har en berettiget legitim interesse i at behandle dine almindelige personoplysninger, for at varetage administrationen af din sundhedsforsikring sammen med din forsikringsformidler. Denne interesse vurderer vi, overstiger hensynet til din interesse i, at vi ikke behandler dine personoplysninger. 

Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f (retskrav) og Databeskyttelseslovens § 7, stk. 1: Behovet for at kunne fastslå din ret til modtagelse af forsikringsydelse i henhold til den forsikringsaftale du er omfattet af.

 

 

Test og udvikling af systemer

Dansk Sundhedssikring kan anvende dine persondata til test og udvikling af vores systemer, så vi sikrer at alt virker som det skal.

Vores test- og udviklingsmiljøer er underlagt den samme sikkerhed som vores produktionsmiljøer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almindelige personoplysninger

 • Navn
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Arbejdsplads
 • Jobtitel/stillingsbetegnelse
 • Medarbejdergruppe
 • Lønnummer
 • Policenummer
 • Dækninger og tilvalg
 • Alder
 • Køn
 • Fødselsdag
 • CPR-nummer (fortrolig personoplysning)

Følsomme personoplysninger

 • Helbredsoplysninger i form af psykiske eller fysiske lidelser, som er nødvendig at behandle med henblik på at levere sundhedsfaglig behandling.
 • Seksuelle forhold kan forekomme, hvis din behandling indebærer psykiske forhold, der vedrører din seksualitet.

 

 

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning): Vi har en berettiget legitim interesse i at behandle dine almindelige personoplysninger, så vi kan udvikle, teste og opretholde vores systmers funktioner og sikkerhed. Denne interesse vurderer vi, overstiger hensynet til din interesse i, at vi ikke behandler dine personoplysninger. 

Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra b (retlig forpligtelse).

Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f (retskrav) og Databeskyttelseslovens § 7, stk. 1.

 

 

 

 

 

 

 

Anonymisering

Dansk Sundhedssikring kan anonymisere dine personoplysninger med henblik på markedsføring, udvikling af produkter og services, machinelearning, udarbejdelse af statistikker samt til brug for deling, rapportering til din arbejdsgiver, salg og offentliggørelse af fuldstændigt anonyme data. Dine data bliver anonymiseret i henhold til vores interne anonymiseringsregler herfor.

 

Databeskyttelsesreglerne finder ikke anvendelse på anonyme data.

 

 

 

 

 

 

 

 

Databeskyttelsesreglerne finder ikke anvendelse på anonyme data.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner hos eksterne behandlere eller eksterne behandlere i form af enkeltmandsvirksomheder

Til hvilket formål bliver personoplysningerne anvendt

Typer af personoplysninger

Hvad er retsgrundlaget for behandlingen?

Overholde samarbejdsaftale

Dansk Sundhedssikring behandler dine personoplysninger med henblik på at registrere din sundhedsklinik eller behandlingssted i vores netværksdatabase over godkendte behandlere, samt efterfølgende med henblik på at overholde samarbejdsaftalen. 

 

Almindelige personoplysninger

· Navn

· Adresse

· Telefonnummer

· Type behandling, der udbydes

· Kontraktoplysninger

 


Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt).

 

 

 

 

 

 

Fakturering, bogføring og regnskaber
For at fakturere, bogføre og udarbejde regnskaber.

 

 

 

 

Almindelige personoplysninger

· Navn

· Adresse

· Telefonnummer

· Faktura

· Betalingsoplysninger

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (opfyldelse af kontrakt).

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse) jf. bogføringsloven og regnskabslovgivningen.

 

 

Tilfredsheds- og effektundersøgelser
Dansk Sundhedssikring udsender tilfredshedsundersøgelser efter modtagelse af en behandling bl.a. med henblik på at få tilbagemeldinger på din behandling. 

 

 

 

 

 

 

Almindelige personoplysninger

· Oplysninger om kundernes tilfredshed med din behandling

 

 

 

 

 

 

 

 

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning): Vi har en berettiget legitim interesse i at behandle dine almindelige personoplysninger, for at udsende og modtage svar på tilfredsheds- og effektundersøgelser med henblik på at kunne forbedre egne produkter og services, samt Dansk Sundhedssikrings netværk af eksterne og egne sundhedsfaglige behandlere. Denne interesse vurderer vi, overstiger hensynet til din interesse i, at vi ikke behandler dine personoplysninger.

 

Retskrav
For at overholde vores retlige forpligtelser samt for at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende.

 

 

 

 

 

 

Almindelige personoplysninger

· Navn

· Adresse

· Telefonnummer

· Type behandling, der udbydes

· Kontraktoplysninger

· Korrespondancer

 

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse).

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning): Vi har en berettiget legitim interesse i at behandle dine almindelige personoplysninger, for at et retskrav kan gøres gældende eller forsvares. Denne interesse vurderer vi, overstiger hensynet til din interesse i, at vi ikke behandler dine personoplysninger.

 

2.2 Om dine muligheder for påvirkning af vores retsgrundlag

Tilbagetrækning af samtykke

Ved de behandlingsaktiviteter hvor vi anvender samtykke som retsgrundlag, har du altid mulighed for at trække dit samtykke tilbage.

Hvis du vil trække dit samtykke tilbage, skal du logge ind på din profil på Mit DS-Sundhed, hvor du finder muligheden for tilbagetrækningen på samme sted, hvor du kan give det. Trækker du samtykket tilbage, vil vi vil vi ikke længere foretage den behandling af dine personoplysninger, som vi baserer på samtykket. Tilbagetrækningen vil ikke påvirke lovligheden af vores behandling af personoplysningerne fra det tidspunkt samtykket blev givet og til det trækkes tilbage.

 

Indsigelser mod interesseafvejning

Såfremt du har en indsigelse til en eller flere behandlingsaktiviteter, som vi baserer på en legitim interesse som beskrevet ovenfor, har du mulighed for at rette henvendelse til os enten via vores kundeportal Mit DS-Sundhed eller på e-mail privacy.gdpr@ds-sundhed.dk, hvor du kan fremføre din indsigelse mod den konkrete behandling. Vi vil herefter tage stilling til, om din indsigelse er berettiget og om behandlingen bør indstilles på baggrund heraf.

 

2.3 Hvor får vi dine oplysninger fra?

Når du oprettes som forsikret hos os, modtager vi oplysninger om dig fra din arbejdsgiver, eller fra din arbejdsgivers forsikringsformidler, hvis aftalen om sundhedsforsikring er indgået gennem dem.

Derudover modtager vi oplysninger fra dig selv, når du anmelder en skade hos os eller ændrer dine oplysninger inde på din profil på Mit DS-Sundhed.

Har du en sundhedsforsikring hos os som medforsikret, stammer oplysningerne om dig fra dit familiemedlem, som er den hovedforsikret.

Vi modtager ligeledes oplysninger fra det offentlige, herunder Det Centrale Personregister (CPR-registeret).

Hvis du er i et behandlingsforløb via os, kan vi modtage oplysninger om dit igangværende behandlingsforløb fra din behandler.

 

3. Modtagere af personoplysningerne

For at opfylde ovenstående formål, kan Dansk Sundhedssikring give tredjeparter adgang til dine personoplysninger, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med Dansk Sundhedssikring leverer relevante ydelser.

Databehandlere

Visse leverandører vil alene behandle personoplysninger i overensstemmelse med vores instrukser i indgåede databehandleraftaler. På nuværende tidspunkt anvender Dansk Sundhedssikring følgende databehandlere, eller kategorier af databehandlere:

 1. IT-leverandører til både drift og sikkerhed
 2. IT-konsulentvirksomheder
 3. Leverandør af callcenterløsning
 4. PrimaCare A/S, der er vores koncernforbundne selskab. PrimaCare A/S er leverandør af et eksternt netværk af sundhedsfaglige behandlere af psykologer, fysioterapeuter, kiropraktikere og massører.

Selvstændigt dataansvarlige

I visse tilfælde vil det også være nødvendigt at videregive dine personoplysninger til selvstændigt dataansvarlige. Det drejer sig om følgende kategorier af modtagere på baggrund af følgende retsgrundlag:

 1. Advokatkontorer, revisorer, domstole og offentlige myndigheder på baggrund af vores legitime interesse i at kunne fastlægge, forsvare og gøre retskrav gældende (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (almindelige personoplysninger), databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (helbredsoplysninger) og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, nr. 4 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (CPR-numre)).
 2. Pensionsselskaber (samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger), artikel 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger) samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2 (CPR-nummer)). Vi henviser til skemaet ovenfor.
 3. Forsikringsformidlere (databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (almindelige personoplysninger), og databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2, nr. 4 jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f (CPR-numre)).
 4. Eksterne sundhedsklinikker og behandlingssteder, der er godkendt som en del af Dansk Sundhedssikring sundhedsfaglige netværk (samtykke efter databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a (almindelige personoplysninger), artikel 9, stk. 2, litra a (følsomme personoplysninger) samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2 (CPR-nummer). Vi henviser til skemaet ovenfor.

 

4. Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Den danske lovgivning regulerer hvor længe personoplysninger skal gemmes.

Sundhedsfaglige oplysninger og oplysninger vi er forpligtede til at indhente for at kunne visitere dig til en sundhedsfaglig behandling, opbevares i 10 år fra den sidste aktivitet på journalen jf. bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler.

Telefonoptagelser fra vores Sundhedsteam gemmes i 6 mdr.

Andre personoplysninger, som ikke er direkte relevante for din skadessag, vil som udgangspunkt blive gemt i 5 år.

Vi enten sletter eller anonymiserer dine data, når slettefristen udløber.

 

5. Dine rettigheder

Databeskyttelsesforordningen giver dig en række rettigheder, som du kan benytte ved at rette henvendelse til os. Vi gør dog opmærksom på, at dine rettigheder kan være begrænset af anden dansk lovgivning eller må vige for andre mere tungtvejende hensyn.

For at udøve dine rettigheder kan du logge ind på din profil på Mit DS-Sundhed som du kan finde her. Du har ligeledes mulighed for at kontakte vores databeskyttelsesteam på privacy.gdpr@ds-sundhed.dk

Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen er:

a. Retten til indsigt

Du har ret til at få indsigt i og en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Der gælder dog visse undtagelser.  

b. Retten til berigtigelse

Du har ret til at få rettet eller opdateret forældede eller ukorrekte oplysninger vi har registreret om dig.

c. Retten til sletning (retten til at blive glemt)

Du ret til at få slettet dine personoplysninger inden tidspunktet for vores generelle slettefrist, medmindre Dansk Sundhedssikring er berettiget eller retligt forpligtet til fortsat at opbevare oplysningerne som følge af bogføringsloven, journalføringsreglerne eller igangværende klage- eller retssager.

d. Retten til begrænsning af behandling af personoplysninger

Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger hvis, medmindre Dansk Sundhedssikring er berettiget eller retligt forpligtet til fortsat at opbevare oplysningerne som følge af bogføringsloven, journalføringsreglerne eller igangværende klage- eller retssager. Hvis du anmoder om begrænsning af behandling af dine personoplysninger, vil altid forsøge at begrænse behandlingen så meget som muligt. 

e. Retten til indsigelse

Din ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningen efter databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, er nærmere beskrevet i denne persondatapolitiks pkt. 2.2.

f. Retten til dataportabilitet

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som du har givet til os. Kopien skal være i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Du har ligeledes i visse tilfælde ret til at bede os om, at transmittere oplysningerne til en anden dataansvarlig.

 

6. Sikkerhed

Vi beskytter fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af dine personoplysninger. Derfor har vi implementeret sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at vores interne procedurer lever op til de fastlagte sikkerhedsstandarder og gældende lovkrav. Alle vores personoplysningerne opbevares og transmitteres krypteret i overensstemmelse med Datatilsynets vejledninger. Derudover kan du trygt logge ind på vores kundeportal, Mit DS-Sundhed via NemId, hvor du kan se dine personoplysninger og kommunikere med os om dine sager.

Dansk Sundhedssikring har derudover udarbejdet og implementeret interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt, blive ændret, uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem. Vores sundhedsfaglige personale er underlagt lovpligtig fortrolighed.

 

7. Spørgsmål og klage

Hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik eller ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på privacy.gdpr@ds-sundhed.dk eller kontakte vores DPO Bech-Bruun på ovenstående kontaktoplysninger.

Du har også mulighed for at klage over Dansk Sundhedssikrings behandling af dine personoplysninger direkte til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Tlf. 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk eller via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk.

 

8. Ændringer af persondatapolitikken

Denne persondatapolitik udgør ikke en aftale mellem Dansk Sundhedssikring og dig, men danner i stedet grundlag for Dansk Sundhedssikrings oplysningspligt efter databeskyttelseslovgivningen. Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af denne persondatapolitik fra tid til anden i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning. Ved ændringer vil datoen nederst i persondatapolitikken blive ændret. Den, til enhver tid, gældende persondatapolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside.

 

 

Revideringsdato: 05 juli 2021