• da
  • en

Cookies

Velkommen

Velkommen til www.ds-sundhed.dk (“Webstedet”). Dette Websted administreres af Dansk Sundhedssikring A/S, gennem et dansk hosting-selskab, der ikke hører under Dansk Sundhedssikring. Webstedet er oprettet med henblik på at levere oplysninger, produkter og andre initiativer, som Dansk Sundhedssikring eller dets søster- og datterselskaber og tilknyttede virksomheder har udviklet eller tilbyder (samlet benævnt “Dansk Sundhedssikring-tjenester”) til vores kunder. Du er vigtig for Dansk Sundhedssikring og vi træffer de foranstaltninger, som er nødvendige for at beskytte dit privatliv i forbindelse med din brug af Webstedet.

Cookie-oversigt og ændring af samtykke

For mere information om cookies kan du besøge denne hjemmeside.