• da
  • en

Behandling og beskyttelse af dine data

SAMTYKKEERKLÆRING

Når du ønsker at anvende din forsikring hos Dansk Sundhedssikring vil vi bede dig om et samtykke i forhold til behandlingen af dine personoplysninger, jf. Persondataloven § 6, stk. 1. Dette er nødvendigt, hvis du ønsker at modtage vores ydelser.


HVILKEN DATA BEHANDLER VI OG MED HVILKET FORMÅL?

Personlig data
Der vil blive indsamlet data på dig af os i forskellige situationer. F.eks. når du besøger vores hjemmeside, oprettes som kunde, anvender din forsikring eller på anden måde er i kontakt med os.

Når du oprettes som kunde eller anvender din forsikring hos os bliver du bedt om, at opgive noget data på dig selv til os. Dette kan f.eks. være dine kontaktoplysninger, alder, køn, fødselsdato eller information om dit job, beskrivelse af en skade m.v.

Hvorfor?
For at vi kan fungere som virksomhed og samtidig give dig den bedst mulige service og forsikring, har vi behov for noget grundlæggende data omkring dig. Uden dette vil det simpelthen ikke være muligt, at være et sundhedsselskab.

Vi skal bl.a. bruge dine data for at kunne levere de ydelser, der er aftalt mellem dig og os, forbedre kvaliteten af vores produkter og tilbyde den bedst mulige kundeservice til dig.

Cookies
Ved besøg på hjemmesiden vil vi muligvis sende (og gemme) en cookie på din computer/tablet/telefon. En cookie er en lille tekstfil som sendes fra web serveren til web browseren. Denne cookie gør det muligt for hjemmesiden eller serveren at indsamle specifik, men begrænset information fra webbrowseren om den besøgende.

Cookies bruges til at give yderligere funktionalitet til vores hjemmeside og du opnår dermed en bedre brugeroplevelse. De cookies der bliver brugt på vores hjemmeside lagrer ikke din e-mailadresse eller anden personlig information, der direkte kan identificere dig. De gør os dog i stand til at genkende dit besøg, huske dine præferencer og forstå hvordan du benytter hjemmesiden, gennem den tekniske information du giver os via din webbrowser.  – Se nærmere om vores brug af cookies og dine muligheder for accept og begrænsning her.

Kundetilfredshed
Hos Dansk Sundhedssikring går vi meget op i at forstå og servicere vores kunder bedst muligt, for  at sikre din fortsatte tilfredshed med os og vores dækninger og ydelser, såvel som de behandlere vi samarbejder med.

Derfor vil vi engang imellem fremsende dig links til online kundetilfredshed- og effektsmålingsskemaer. Disse tilfredshedsundersøgelser sendes ud af en 3. part, som kun vil modtage det absolut mest nødvendige data om dig, for at kunne sende undersøgelserne ud. Svar fra effektsmålingsskemaerne kan dog tilgås af den behandler, som du har været i behandling hos, igennem en lukket og sikker online portal.

Ønsker du ikke at deltage i disse kundeundersøgelser og effektmålinger, så kan du bare lade være; det er frivilligt og påvirker på ingen måde relationen til os.


HVORDAN BESKYTTER VI DIN DATA?

I Dansk Sundhedssikring tager vi din datasikkerhed meget seriøst. Vi forpligter os derfor, overfor dig som kunde og bruger, til at forhindre uautoriseret adgang, offentliggørelse, eller anden afvigende behandling af dine data. Ydermere kan du regne med, at vi sikrer korrekt brug af dine oplysninger, for at opretholde dataintegriteten og sikre datatilgængeligheden.

Som en del af vores løfte til dig udnytter vi passende fysiske, tekniske og administrative procedurer og foranstaltninger til at beskytte de oplysninger, som vi indsamler og behandler.

Pga. dette løfte har vi aktiveret en anti-malware kontrol for at undgå ondsindet software får uautoriseret adgang til din data. Vores anti-malware lever op til gældende krav og kvaliteten er højeste prioritet for os.

Vi sikrer os tillige at de 3. part virksomheder og systemer vi anvender, er lovlige, sikre og har en høj integritet.

Grundlæggende gør vi vores absolut bedste på daglig basis, til sikring af at dine data er i sikre hænder og forbliver det.

Periode for opbevaring
Vi opbevarer kun dine data så længe det er nødvendigt og indenfor den lovmæssige øvre grænse. Vi overvejer også løbende, vores behov for at lagre den data vi modtager i forhold til besvare dine spørgsmål, løse problemer eller mulige lovkrav.

Dvs. at når den data vi har om dig, ikke længere er påkrævet eller nødvendig for os, sletter vi den på en sikker måde.

Adgangskontrol
I hele Dansk Sundhedssikring benytter vi os af adgangskontrol på tværs af vores netværk og it-systemer. Dette gøres for, at give de rigtige ansatte adgang til det rigtige og nødvendige data. På den måde bryder vi ikke datafortroligheden og lever op til den til enhver tid gældende lovgivning.

GDPR
Vi er ydermere opmærksom på den nye persondatabeskyttelsesforordning (GDPR), der træder i kraft d. 25/5 2018. Den pålægger en virksomhed som vores ekstra krav i forhold til beskyttelse af dine data. I Dansk Sundhedssikring lever vi op til kravene, som denne nye forordning sætter. Som en del af kravene i denne forordning har vi valgt, at indgå en fast aftale med Advokatfirma Bech-Bruun der fremefter varetager hvervet som Data Protection Officer (DPO), og sørger for, at vi lever op til alle detaljer i lovgivningen nu, såvel som i fremtiden.


DELING AF DATA

Vi kunne aldrig finde på, at dele din data med nogen, der ikke har et lovmæssigt og legitimt behov. Derfor har vi strenge regler for, hvem der ser og behandler dine data og hvad der sker med dem efter du har givet den til os.

Vi deler dine personlige data internt i virksomheden til de ansatte, der har brug for den, for bedre at kunne betjene dig som kunde. Vi kan dog dele dine data med tredjeparter i forbindelse med behandling af din sag, men dette gøres alene med dit samtykke.

Der vil også foreligge tilfælde, hvor vi deler dine data med samarbejdspartnere. F.eks. med forsikrings selskaber, revision m.m.. Dette gøres kun, hvis det er lovligt og giver mening ud fra et forretningsperspektiv og er nødvendigt for at opfylde policen vi har med dig som kunde.

Dine data vil ydermere aldrig blive brugt af en tredjepart til markedsføringsformål, medmindre du ønsker dette.

Offentlige myndigheder
Politiet og andre myndigheder kan kræve af os, at vi udleverer dine personlige oplysninger. I disse tilfælde vil vi kun dele data med dem, hvis de kan fremlægge en retskendelse.


DINE RETTIGHEDER

Med den nye Persondataforordning (også kaldet GDPR) har du som kunde fået en række nye rettigheder, som du kan benytte dig af. Vi har taget os den frihed, at opliste dem nedenfor:

  • Retten til at blive informeret om din data
  • Retten til adgang til dine data
  • Retten til berigtigelse af din data
  • Retten til at få din data slettet
  • Retten til at begrænse behandlingen af din data
  • Retten til at få udleveret din data i læseligt format (Dataportabilitet)
  • Retten til tilbagekaldelse af samtykke
  • Retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed

Du har således mulighed for, at få udleveret dine data, så du selv kan læse det vi har registreret om dig. Du kan også sørge for, at vi ændrer dine data, hvis der skulle være fejl i, eller du er uenig i, hvad vi har skrevet. Du kan også få dine data slettet helt, hvis du ønsker det og tilbagekalde det sammentykke du har givet os til databehandling.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

SÅDAN KAN DU KONTAKTE OS

Dansk Sundhedssikring
Hørkær 12B
2730 Herlev
Tlf. +45 70 20 61 21
Privacy.Legal@ds-sundhed.dk

Har du spørgsmål til hvordan vi behandler personoplysninger, eller ønsker du at benytte dine persondatarettigheder, kan du altid ringe på vores hovednummer 70 20 61 21 hvor du stilles videre til den relevante afdeling ift. din specifikke forespørgsel. Vi kan også kontaktes på:
Privacy.Legal@ds-sundhed.dk

Du kan også kontakte vores DPO (databeskyttelsesrådgiver). Dette hverv varetages at advokatfirmaet Bech-Bruun der kan kontaktes via mail: dpo.dss@bechbruun.com eller pr. telefon: 72 27 30 02 på hverdage mellem kl. 9-16.

Hvis din forespørgsel indeholder følsomme eller fortrolige oplysninger, anvend da den sikre beskedfunktion: https://dpo.bechbruun.com/dss

Datatilsynet fører tilsyn med at reglerne der angår persondatalovgivningen i Danmark overholdes. Såfremt du ønsker at klage til denne instans, er det vores forhåbning at du først har været i kontakt med os, og givet os mulighed for at berigtige eller opklare en eventuel misforståelse.

Kontakt: Datatilsynet, Borgergade 28, 5 1300 København K.