• da
  • en

Nyheder

21 maj 2019

Ændring i ejerskabsstrukturen

Ejerkredsen bag Sundhedsgruppen A/S (som 100% ejer Dansk Sundhedssikring A/S (”DSS”)) har den 17. maj 2019 indgået en aftale med den britiske specialist fond AnaCap Financial Partners om et salg af aktiemajoriteten af selskabet. Dette medfører også en kapitaltilførsel af et trecifret million beløb til DSS som led i opnåelse af selvstændig forsikringslicens og yderligere vækst og ekspansion, herunder geografisk ekspansion. Ejerkredsen består af 4 danske partnere, som gik sammen om at etablere Dansk Sundhedssikring A/S for 6 år siden med baggrund fra bl.a. forsikringsbranchen.

DSS har oplevet en kraftig vækst siden begyndelsen for 6 år siden og har med nytænkning samt anvendelse af ny teknologi og metoder formået at skabe en stor aktør på markedet for sundhedsforsikringer til glæde for de ca. 230.000 ansatte i de ca. 6.000 virksomheder, som direkte eller indirekte har aftaler med DSS. Desuden har DSS med særlig fokus på det sundhedsfaglige, kundetilfredshed og tidlig identifikation af kritiske sager formået at skabe en fornuftig forretning på dette fagområde.

AnaCap er en specialist fond som fokuserer på partnerskaber med selskaber indenfor den finansielle sektor, som er reguleret. Det har DSS planer om at blive, idet man har indgivet en ansøgning om opnåelse af selvstændig forsikringslicens og håber at opnå den inden årsskiftet 2020. I den forbindelse skal DSS opfylde Finanstilsynets solvenskrav og det forventes at medføre en kapitaltilførsel på et trecifret millionbeløb, idet AnaCap ønsker at have 150% af solvenskravet som egenkapital.

DSS er AnaCap’s første investering i Norden, men derudover tæller porteføljen tre forsikringsselskaber og investeringer i fem banker samt en del andre regulerede aktører. Sælgerne har særlig lagt vægt på AnaCap’s erfaring med regulerede virksomheder og forståelse for hvilke parametre, der gælder for dette forretningsområde. AnaCap vil udover at tilføre kapital og erfaring også særligt dyrke DSS komparative fordel med brug af data og algoritmer til at kunne skalere forretningen og allokere ressourcerne hvor der er brug for dem samtidig med at kunderne og virksomhederne skal opleve, at man gør noget særligt for dem og deres individuelle behov.

DSS’s CEO Kent Jensen og CFO Allan Buhl Møller fortsætter under AnaCaps ledelse og knyttes endnu tættere til forretningen i forbindelse ansøgning som forsikringsselskab og den yderligere ekspansion.

Af de 4 oprindelige partnere fortsætter Flemming Jakobsen som salgsansvarlig.

Læs mere om AnaCap her