• da
  • en

Datasikkerhed

Dansk Sundhedssikring navigerer i sundhedssystemet på forsikringstageres vegne, og har i nogle tilfælde brug for at viderebringe private og fortrolige oplysninger til behandlere. Det tager vi meget alvorligt, og gør vores yderste til at sikre at dette sker så sikkert som muligt, og i fuld overensstemmelse med lovgivning på området.

Ved anmeldelse af en skade bliver forsikringstager bedt om at udfylde en samtykkeerklæring af, at vi må behandle data og oplysninger på forsikringstagers vegne. Den gælder for et år, og kan ses på den enkeltes brugerprofil under Mit Ds-sundhed.

Dansk Sundhedssikring anvender professionelle markedsstandarder for sikkerhed, software, hardware og procedurer, og orienterer os kontinuerligt inden for feltet til sikring- og opretholdelse af et altid højt sikkerhedsniveau.

Læs mere om vores brug- og behandling af data her!